Prasa i media Blog GLEIF

Historia przemiany: rebranding GLEIF wskazuje na istotną przyszłość tożsamości organizacyjnej

W tym blogu Ines Gensinger, Dyrektor Globalnej Komunikacji Korporacyjnej, GLEIF, przygląda się przewidywanemu ożywieniu światowej gospodarki po pandemii i zastanawia się, jak LEI – jako uniwersalny system tożsamości biznesowej – będzie odgrywał istotną rolę.


Autor: Ines Gensinger

  • Data: 2022-07-19
  • Odsłon:

W miarę jak świat spieszy się do cyfryzacji, procesy identyfikacji muszą teraz również stać się cyfrowe, aby umożliwić podmiotom prawnym tworzenie zaufania bez interwencji człowieka. To musi się wydarzyć jak najszybciej: występuje deficyt zaufania do cyfrowej autentyczności. Cybersecurity Ventures szacuje, że globalne szkody spowodowane przez cyberprzestępczość mogą osiągnąć 10,5 biliona dolarów do 2025 roku, a cyberataki to tylko jedno z wielu możliwych zagrożeń. Sedno wyzwania polega na tym, że trudno jest stwierdzić, czy coś jest naprawdę autentyczne, gdy pojawia się w sieci. W miarę jak globalne łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej powszechne i złożone, z każdym dniem rośnie zapotrzebowanie na mechanizmy budowania zaufania, które można zweryfikować cyfrowo. Globalne, znormalizowane i bezpieczne tożsamości cyfrowe dla firm, takie jak identyfikator podmiotu prawnego (LEI), odgrywają zatem istotną rolę.

W miarę jak światowe gospodarki będą się podnosić po pandemii, będą też rosły ich PKB, wspomagane przez przyspieszony rozwój oraz wdrażanie technologii i procesów cyfrowych. Według londyńskiego Centre for Economics and Business Research globalna gospodarka osiągnie 100 bilionów dolarów w 2022 roku, a nie w 2024. Ale droga do dobrobytu jest długa i kręta. Firmy na całym świecie muszą radzić sobie z wieloma innymi wyzwaniami, w tym z wyższym ryzykiem inflacji, globalnym kryzysem energetycznym oraz niezaspokojoną jeszcze potrzebą powszechnie rozpoznawalnej i ustandaryzowanej bezpiecznej tożsamości cyfrowej.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że korzyści dla szerszych społeczności biznesowych rosną wraz z rosnącą popularnością LEI, GLEIF rozwinęła się i przyjęła nowy kierunek strategiczny: promowanie przyjęcia LEI przez podmioty prawne na całym świecie oraz zachęcanie do szerszego, dobrowolnego korzystania z LEI poza przypadkami użycia nakazanymi przez przepisy. Zostanie to osiągnięte w sposób umożliwiający stworzenie globalnej tożsamości, chroniący zaufanie i promujący przejrzystość w obecnej szybko zmieniającej się pod wpływem cyfryzacji gospodarce światowej.

Podczas gdy wizja GLEIF pozostaje niezmienna („jedna globalna tożsamość za każdą firmą”), organizacja przechodzi transformację w odpowiedzi na ten nowy kierunek. Poszerza swoje horyzonty poza regulowane wykorzystanie LEI i pogłębia swoje zaangażowanie w pomoc organizacjom w zrozumieniu, w jaki sposób LEI może przynieść większe zaufanie, efektywność i przejrzystość do każdego systemu zarządzania tożsamością w każdym sektorze – tak w sieci, jak i poza nią.

Aby pomóc w opowiedzeniu historii o tym, jak technologie zmieniają procesy wyboru zaufanych partnerów na poziomie użytkowników indywidualnych, firm i rządów, GLEIF sama przeszła transformację. Aby to podkreślić, fundacja zmodernizowała sposób, w jaki prezentuje się światu. Jako oficjalny podmiot stojący na straży rejestrów i sieci, w której podmioty prawne z całego świata mogą bezpiecznie ze sobą współpracować, GLEIF potrzebowała nowego, czystego wizerunku marki, w tym nowego logo i sloganu, które odzwierciedlałyby różnorodność i uniwersalne zastosowania oferowanych przez nią rozwiązań, zarówno offline, jak i w domenie cyfrowej. Choć zewnętrzne cechy tożsamości GLEIF mogły ulec zmianie, główny cel i sedno misji pozostają niezmienne: tworzenie trwałego i weryfikowalnego zaufania pomiędzy podmiotami prawnymi na całym świecie.

Historia powstania GLEIF przypomina wiele innych początków, których źródłem są rozmaite trudności. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. światowe organy regulacyjne zgodziły się, że aby zapobiec powtórzeniu się tego zjawiska, konieczna jest znacznie większa przejrzystość rynków finansowych. Ich brak widoczności został boleśnie obnażony, zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów prawnych działających na rynkach kapitałowych, co praktycznie uniemożliwiło ocenę ryzyka gospodarczego w skali globalnej, a tym bardziej zarządzanie nim. Przez kolejne lata Rada Stabilności Finansowej (FSB) ściśle współpracowała z ministrami finansów i prezesami banków centralnych z Grupy 20 (G20) w celu opracowania uniwersalnego sposobu identyfikacji podmiotów prawnych zaangażowanych w transakcje finansowe. To właśnie z tej współpracy narodził się GLEIF – ponadnarodowa organizacja non profit, której zadaniem jest regulowanie i wspieranie wdrażania i stosowania LEI. Prawdziwie uniwersalny system identyfikacji biznesowej, wspierany i nadzorowany przez G20, FSB i Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC), grupę światowych władz publicznych.

Od początku twórcy inicjatywy LEI podkreślali potrzebę udostępniania identyfikatora jako „powszechnego dobra publicznego”. Jak dotąd LEI jest stosowany głównie na światowych rynkach finansowych, gdzie jest on obligatoryjny, co skutecznie umożliwiło stworzenie tak bardzo potrzebnej przejrzystości. W ramach walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi formami przestępstw finansowych ponad 200 finansowych organów regulacyjnych na całym świecie wprowadziło obowiązek stosowania LEI przez podmioty prawne działające na rynkach kapitałowych. Obecnie ponad dwa miliony podmiotów prawnych na całym świecie identyfikuje się międzynarodowo za pomocą LEI.

Zachęcanie do dobrowolnego przyjęcia w różnych sektorach

Aby zachęcać do dobrowolnego przyjęcia LEI, GLEIF ułatwia organizacjom uzyskiwanie LEI i zwiększa wartość tego rozwiązania, jednocześnie tworząc uzasadnienie biznesowe dla organizacji, które potrzebują zweryfikowanych i potwierdzonych praktyk dotyczących tożsamości, aby włączyć LEI do ich własnych procesów wdrażania. Osiąga to we współpracy z interesariuszami z branży tożsamości i siecią organizacji nadających LEI, rozwijając i rozszerzając istniejący ekosystem, aby usunąć ekonomiczne i operacyjne bariery dla stosowania LEI.

Co więcej, jako jedyny otwarty, znormalizowany i zatwierdzony przez organy regulacyjne system identyfikacji podmiotów prawnych na świecie, LEI ma ogromny potencjał, by stać się „powszechnym dobrem publicznym” poza rynkami kapitałowymi i zapisami regulacyjnymi. Potencjał ten leży w jego zdolności do umożliwienia uczestnikom rynku korzystania z bogactwa informacji dostępnych w Globalnym Indeksie LEI, banku danych unikalnych rekordów LEI, który GLEIF udostępnia każdemu, bez żadnych opłat. Oznacza to, że każda strona trzecia – od ciekawskiego konsumenta do organu nadzorującego – w dowolnym miejscu na świecie może porównać to, za kogo podaje się dana organizacja, z legalnym i zweryfikowanym źródłem danych.

Przypadki użycia są niezliczone i zróżnicowane. Wśród nich wyróżnia się przydatność LEI do ułatwienia wzrostu globalnego handlu. Nawiązywanie transgranicznych partnerstw w łańcuchu dostaw szybko staje się uciążliwym i długotrwałym procesem ze względu na logistyczne i językowe zawiłości związane z przeprowadzaniem kontroli zachowania należytej staranności („due diligence”) zagranicznych partnerów. Zapewniając globalnie znormalizowany i numeryczny sposób identyfikacji podmiotów prawnych, LEI łagodzi te zawiłości, usprawniając tym samym proces, dzięki czemu umowy mogą być podpisywane szybko, zamówienia mogą być składane i realizowane, a handel transgraniczny może kwitnąć.

Umożliwianie identyfikacji cyfrowej

Innym sposobem, w jaki GLEIF buduje i wzmacnia wartość oferowaną przez LEI jako narzędzie zarządzania tożsamością organizacyjną dla wszystkich podmiotów na całym świecie, jest rozszerzenie jego unikalnych możliwości zastosowania w świecie cyfrowym. Aby wyposażyć i zapewnić globalnej gospodarce możliwości w tym zakresie, GLEIF wykorzystuje istniejące technologie, takie jak certyfikaty cyfrowe i nowy model zdecentralizowanej tożsamości biznesowej, aby umożliwić przedsiębiorstwom na całym świecie korzystanie z Globalnego Systemu LEI do identyfikowania siebie i weryfikowania autentyczności organizacji kontrahentów bez konieczności interwencji człowieka. W obu przypadkach ustanowiono normy ISO umożliwiające jednolite wdrożenie na całym świecie, szybko realizują się branżowe wdrożenia koncepcyjne, a sieć partnerów GLEIF, zwanych organizacjami wydającymi LEI, rozszerza się i różnicuje w oczekiwaniu na przyszłe zapotrzebowanie.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Pani Ines Gensinger od 2019 r. prowadzi globalny dział komunikacji korporacyjnej w Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Przed dołączeniem do GLEIF była kierownikiem działu komunikacji biznesowej i konsumenckiej w firmie Microsoft Germany. W 2006 r. rozpoczęła pracę w firmie Microsoft Germany jako kierownik PR ds. serwera i narzędzi.

Należy do grona liderów koncepcyjnych w dyskusji na temat przywództwa cyfrowego i jest autorką „Digital Leadership – Netzwerk schlägt Hierarchie”, publikacji z 2017 r. Zbudowała mocną sieć współpracujących działaczy ze świata biznesowego, akademickiego oraz społecznego. Ines Gensinger wie, że w transformacji cyfrowej biorą udział wszyscy. Według niej w transformacji cyfrowej najważniejszą inwestycją jest inwestycja w ludzi, przy czym kluczowe znaczenie ma rola lidera w dziedzinie technologii cyfrowych.

Ines Gensinger ma tytuł magistra socjologii i filologii niemieckiej Uniwersytetu w Mannheim w dziedzinie mediów i komunikacji.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tożsamość cyfrowa, Przypadek biznesowy LEI