Prasa i media Blog GLEIF

Przypomnienie: Z dniem 1 maja 2018 r. GLEIF przestanie publikować skonsolidowany plik w wersji 1.0 LEI-CDF Poziomu 1

Zachęcamy użytkowników danych LEI do jak najszybszej aktualizacji formatu LEI-CDF do wersji 2.1


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-03-01
  • Odsłon:

motif-abstract-8-750x250

Informacje z wizytówek służbowych, dostępne razem z identyfikatorem podmiotu prawnego (LEI), określane są jako dane Poziomu 1. Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File formats (CDF). Zgłaszanie danych Poziomu 1 odbywa się na podstawie formatu LEI-CDF. Od 8 czerwca 2015 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie skonsolidowany plik zawierający dane Poziomu 1 w oparciu o wersję 1.0 formatu LEI-CDF. Od 8 maja 2017 r. GLEIF publikuje codziennie dodatkowy skonsolidowany plik zawierający dane Poziomu 1 w oparciu o zaktualizowaną wersję 2.1 formatu LEI-CDF.

Jak wcześniej podano, GLEIF będzie nadal udostępniać zarówno Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File (starsza wersja), jak i Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File (wiarygodne źródło) w przejściowym okresie jednego roku aż do 1 maja 2018 r. Dzięki temu użytkownicy danych LEI mają wystarczająco dużo czasu na dostosowanie procesów i operacji do wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

Niniejszym wpisem na blogu GLEIF przypomina użytkownikom danych LEI, że Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File będzie publikowany wyłącznie do końca okresu przejściowego, tj. do 1 maja 2018 r. Począwszy od 1 maja 2018 r., publikowany będzie wyłącznie Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File. Zachęcamy więc użytkowników danych LEI do jak najszybszej aktualizacji formatu LEI-CDF do wersji 2.1.

download-concatenated-files-buttons-750x339

Informacje z wizytówki służbowej znajdujące się w każdym rekordzie LEI, w oparciu o zaktualizowaną wersję 2.1 formatu LEI-CDF, są jeszcze prostsze w odczytaniu dzięki:

  • Wyższej jakości danych i bardziej rzetelnej treści danych.
  • Jednoznacznym informacjom opartym na jasnych i w pełni udokumentowanych danych.
  • Łatwiejszej integracji danych w bazach danych i systemach.
  • Łatwiejszej interpretacji danych przez ludzi i urządzenia w wyniku prostszej struktury informacji.
  • Większej dokładności danych, które umożliwiają klasyfikację podmiotów prawnych, a tym samym dają lepszy obraz rynku światowego.

W pozostałej części niniejszego wpisu prezentujemy dodatkowe informacje dotyczące skonsolidowanych plików GLEIF i formatów CDF. Dostęp do dokumentacji technicznej można uzyskać, korzystając z poniższych „powiązanych odsyłaczy”.

Co oznaczają dane Poziomu 1 i Poziomu 2?

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększania puli danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek.

Czym są Common Data File formats?

Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File formats (CDF). CDF formats zapewniają szczegółowość konieczną do operacyjnego wdrażania normy ISO 17442 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (normy LEI). Podmioty nadające LEI świadczą między innymi usługi związane z rejestracją i przedłużaniem ważności LEI, a ponadto służą jako pierwszy kontakt dla podmiotów prawnych chcących uzyskać LEI.

Format CDF został pierwotnie opracowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) i udostępniony do użytku dla wszystkich podmiotów nadających LEI w sierpniu 2014 r. Następnie GLEIF przyjęła odpowiedzialność za utrzymywanie tego standardu i dalsze jego opracowywanie.

GLEIF będzie co jakiś czas weryfikować formaty CDF, aby ustalić potrzebę aktualizacji na podstawie nowych lub skorygowanych zasad wprowadzonych przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) oraz zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Czym są skonsolidowane pliki GLEIF?

GLEIF jest odpowiedzialna za otwarty dostęp do pełnej puli danych LEI. Skonsolidowane pliki GLEIF umożliwiają dostęp do tej puli. Skonsolidowane pliki zawierają LEI oraz powiązane dane referencyjne LEI zamieszczone przez podmioty nadające LEI. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI. Skonsolidowane pliki, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej GLEIF, zawierają szczegółowe informacje o podmiotach prawnych, które uzyskały kod LEI, w odpowiednim formacie CDF.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Skonsolidowane pliki GLEIF, Common Data File formats, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Zasady zarządzania