Prasa i media Blog GLEIF

Dane informujące, kto jest kim: Od 1 listopada 2017 r. skonsolidowany plik wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1 jest wiarygodnym źródłem

Skonsolidowane pliki GLEIF, które zawierają informacje o podmiotach prawnych oparte na określonych formatach raportowania, są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej GLEIF


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-11-02
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_8-750x250

Od 1 listopada 2017 r. „skonsolidowany plik wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1”, opublikowany przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), jest wiarygodnym źródłem danych Poziomu 1, czyli informacji z wizytówek służbowych o tym, kto jest kim w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI).

Ten wpis zawiera informacje podstawowe o danych dostępnych w skonsolidowanych plikach GLEIF i wyjaśnia korzyści dla użytkowników danych LEI na podstawie informacji dostępnych obecnie dla całej populacji LEI w skonsolidowanym pliku wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1.

Linki do stron internetowych GLEIF poświęconych zagadnieniom poruszonym w tym wpisie oraz do dokumentacji technicznej znajdują się w „powiązanych odsyłaczach” poniżej.

Co oznaczają dane Poziomu 1 i Poziomu 2?

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększania puli danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek.

Czym są Common Data File formats?

Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File formats (CDF). CDF formats zapewniają szczegółowość konieczną do operacyjnego wdrażania normy ISO 17442 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (normy LEI). Podmioty nadające LEI świadczą między innymi usługi związane z rejestracją i przedłużaniem ważności LEI, a ponadto służą jako pierwszy kontakt dla podmiotów prawnych chcących uzyskać LEI.

Czym są skonsolidowane pliki GLEIF?

GLEIF jest odpowiedzialna za otwarty dostęp do pełnej puli danych LEI. Skonsolidowane pliki GLEIF umożliwiają dostęp do tej puli. GLEIF publikuje codziennie cztery osobne skonsolidowane pliki. Skonsolidowane pliki zawierają LEI oraz powiązane dane referencyjne LEI zamieszczone przez podmioty nadające LEI. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI. Skonsolidowane pliki, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej GLEIF, zawierają szczegółowe informacje o podmiotach prawnych, które uzyskały kod LEI, w odpowiednim formacie CDF.

concatenated-files-750x336

Dane Poziomu 1 dostarczane wraz ze skonsolidowanymi plikami GLEIF

Format LEI-CDF definiuje sposób raportowania własnych kodów LEI i danych referencyjnych Poziomu 1 przez podmioty nadające LEI. Został on pierwotnie opracowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) i udostępniony do użytku dla wszystkich podmiotów nadających LEI w sierpniu 2014 r. Następnie GLEIF przyjęła odpowiedzialność za utrzymywanie tego standardu i dalsze jego opracowywanie.

W listopadzie 2016 r. GLEIF podała do wiadomości wersję 2.0 formatu LEI-CDF, która odzwierciedlała doświadczenia zdobyte wraz z podmiotami nadającymi kody LEI na podstawie stosowania standardu od 2014 r. W maju 2017 r. GLEIF opublikowała kolejną aktualizację: wersję 2.1 formatu LEI-CDF.

Od 8 czerwca 2015 r. GLEIF publikuje codziennie skonsolidowany plik zawierający dane Poziomu 1 dla całej populacji LEI w wersji 1.0 formatu LEI-CDF. Od 8 maja 2017 r. GLEIF publikuje codziennie dodatkowy skonsolidowany plik zawierający dane Poziomu 1 w oparciu o zaktualizowaną wersję 2.1 formatu LEI-CDF, udostępnione przez podmioty nadające LEI, które uzyskały zdolność LEI-CDF wersja 2.1.

Od 1 listopada 2017 r. skonsolidowany plik wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1 zawiera dane Poziomu 1, tj. rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne, które informują, kto jest kim, dla całej populacji LEI. Od tego dnia skonsolidowany plik wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1 jest wiarygodnym źródłem danych Poziomu 1.

GLEIF będzie nadal udostępniać zarówno skonsolidowany plik w wersji 1.0 LEI-CDF Poziomu 1, jak i skonsolidowany plik w wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1 w okresie przejściowym do 1 maja 2018 r. Dzięki temu użytkownicy danych LEI będą mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie procesów i operacji do wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

Korzyści dla użytkowników danych LEI w oparciu o skonsolidowany plik wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1

Informacje z wizytówki służbowej znajdujące się w każdym rekordzie LEI, w oparciu o zaktualizowaną wersję 2.1 formatu LEI-CDF, są teraz jeszcze prostsze w odczytaniu dzięki:

  • Wyższej jakości danych i bardziej rzetelnej treści danych.
  • Jednoznacznym informacjom opartym na jasnych i w pełni udokumentowanych danych.
  • Łatwiejszej integracji danych w bazach danych i systemach.
  • Łatwiejszej interpretacji danych przez ludzi i urządzenia w wyniku prostszej struktury informacji.
  • Większej dokładności danych, które umożliwiają klasyfikację podmiotów prawnych, a tym samym dają lepszy obraz rynku światowego.

Poniższe usługi GLEIF są już oparte na wersji 2.1 formatu LEI-CDF

Globalny Indeks LEI zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Od 1 listopada 2017 r. informacje udostępniane w Globalnym Indeksie LEI są oparte na danych zawartych w skonsolidowanym pliku wersji 2.1 LEI-CDF Poziomu 1.

Ponadto poniższe usługi GLEIF są już oparte na wersji 2.1 formatu LEI-CDF:

  • Program zarządzania jakością danych GLEIF: Program zarządzania jakością danych GLEIF służy poprawie spójności puli danych LEI. Program ten, oparty na jasno zdefiniowanych kryteriach, umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI. Miesięczne raporty publikowane przez GLEIF zawierają podsumowanie wyników oceny GLEIF dotyczącej poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI. (Raporty za listopad 2017 r. zostaną opublikowane 5 grudnia 2017 r.)
  • Wyszukiwarka LEI: Globalny Indeks LEI wraz z wyszukiwarką LEI opracowaną przez GLEIF zapewnia wszystkim zainteresowanym dogodny i bezpłatny dostęp do pełnych danych referencyjnych podmiotów prawnych.
  • Zastrzeżenie do danych LEI: Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych LEI wszystkim zainteresowanym stronom. Funkcja ta daje przede wszystkim możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordu LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

GLEIF będzie co jakiś czas weryfikować formaty CDF, aby ustalić potrzebę aktualizacji na podstawie nowych lub skorygowanych zasad wprowadzonych przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) oraz zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Skonsolidowane pliki GLEIF, Common Data File formats, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Zasady zarządzania