Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF chętnie przyjmie od podmiotów zainteresowanych informację zwrotną na temat udostępnionych do obejrzenia plików wersji źródłowej i plików delta do 30 kwietnia 2018 r.

Pliki wersji źródłowej oraz skonsolidowane pliki GLEIF zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w puli danych LEI oraz ich badanie


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2018-02-19
 • Odsłon:

motif-abstract-4-750x250

Jednym z kluczowych obowiązków Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do pełnego światowego repozytorium identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) na licencji otwartych danych. Skonsolidowane pliki GLEIF oferują dostęp do tej puli. Pliki te zawierają LEI oraz powiązane dane referencyjne LEI zamieszczone przez podmioty nadające LEI. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Każdy zainteresowany może także przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki opracowanej w tym celu przez GLEIF.

W lutym 2018 r. GLEIF rozpoczęła też publikację plików wersji źródłowej GLEIF do publicznej analizy. Pliki wersji źródłowej zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI oraz ich badanie. Globalny Indeks LEI zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym jawne, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

GLEIF wydaje trzy zestawy plików wersji źródłowej dziennie. Wraz z każdą zaktualizowaną wersją plików wersji źródłowej GLEIF udostępnia też cztery pliki delta. (Więcej informacji można znaleźć w części „Powiązane odsyłacze” poniżej.)

Pliki delta identyfikują tylko nowo nadane identyfikatory podmiotu prawnego i/lub poprawki danych referencyjnych LEI zawartych wcześniej w pliku wersji źródłowej opublikowanym:

 • Osiem godzin wcześniej.
 • 24 godziny wcześniej.
 • Siedem dni wcześniej.
 • Miesiąc (31 dni) wcześniej (pierwszy miesięczny plik delta dostępny od 11 marca 2018 r.).

Niniejszy post udostępniony na blogu opisuje informacje zawarte w plikach wersji źródłowej i plikach delta GLEIF. Linki do stron internetowych GLEIF poświęconych zagadnieniom poruszonym w tym wpisie oraz do dokumentacji technicznej znajdują się w „powiązanych odsyłaczach” poniżej.

Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF zapewnią łatwy dostęp do najnowszych informacji na temat nowych i zaktualizowanych kodów LEI

Pliki wersji źródłowej oraz pliki delta szczególnie interesują tych użytkowników danych LEI, którzy chcą otrzymywać często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu mogą mieć pewność, że:

 • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
 • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
 • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

Pliki delta pozwolą użytkownikom danych na szybką identyfikację nowych lub zaktualizowanych kodów LEI oraz danych referencyjnych bez potrzeby pobierania plików zawierających pełną populację LEI.

GLEIF chętnie przyjmie informację zwrotną na temat udostępnionych do obejrzenia plików wersji źródłowej i plików delta

GLEIF zachęca wszystkich użytkowników danych LEI do przesłania wiadomości e-mail z informacją zwrotną dotyczącą plików wersji źródłowej na adres leidata@gleif.org do 30 kwietnia 2018 r. Pliki będą rozwijane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami użytkowników.

Różnica pomiędzy skonsolidowanymi plikami GLEIF a plikami wersji źródłowej GLEIF

Skonsolidowane pliki GLEIF Pliki wersji źródłowej GLEIF
Źródło Poszczególne pliki publikowane codziennie przez podmioty nadające LEI.

Podmioty nadające LEI mogą przesyłać aktualizowane pliki do GLEIF do dziesięciu razy dziennie.

Skonsolidowane pliki GLEIF obejmują treść najnowszych zaktualizowanych plików udostępnionych przez podmioty nadające LEI, zanim GLEIF dokona codziennej konsolidacji.
Jedyna baza danych plików wersji źródłowej przechowywana przez GLEIF.

GLEIF aktualizuje bazę danych do dziesięciu razy dziennie na podstawie najnowszych plików zawierających kody LEI i powiązane dane referencyjne, przesłanych do GLEIF przez podmioty nadające LEI.

Po aktualizacji bazy danych GLEIF podejmuje następujące działania:
 • Zostają dodane nowe kody LEI.
 • Aktualizowane są poprawki danych referencyjnych danego kodu LEI.
Treść Archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, na podstawie odpowiedniego Common Data File (CDF) format, opublikowane przez podmioty nadające LEI.

Tworząc skonsolidowane pliki, GLEIF nie modyfikuje żadnego z oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.
Archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, na podstawie odpowiedniego formatu CDF. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych danych referencyjnych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.

Zapewniono dodatkowe dane referencyjne (patrz poniżej) wygenerowane z bazy danych plików wersji źródłowej GLEIF.
Duplikaty techniczne są możliwe:
Ten sam identyfikator podmiotu prawnego widnieje u dwóch podmiotów nadających LEI w przypadku, kiedy podmiot rejestrujący przenosi swoje kody LEI z jednego podmiotu nadającego do drugiego.
 • Przesyłający podmiot nadający LEI ustawia status rejestracji: OCZEKUJĄCY_ARCHIWALNY.
 • Przyjmujący podmiot nadający LEI publikuje następnie rekord LEI, który ma być przekazany z odpowiednim statusem rejestracji (np. NADANO).
 • Następnie przesyłający podmiot usuwa rekord LEI ze swojej publikacji.
Pomiędzy drugim a trzecim krokiem, tj. w krótkim okresie (kilka dni roboczych), oba rekordy LEI są publikowane jednocześnie przez podmiot przesyłający i przyjmujący. W takim wypadku ten sam kod LEI jest publikowany dwukrotnie w odpowiednich skonsolidowanych plikach.
Brak duplikatów technicznych:
W przypadku, gdy ten sam kod LEI jest publikowany dwukrotnie w skonsolidowanych plikach w okresie, kiedy jest przenoszony od jednego podmiotu nadającego LEI do drugiego (szczegóły w kolumnie po lewej), GLEIF rozpoznaje tę sytuację i decyduje, który z dwóch rekordów zostanie opublikowany w plikach wersji źródłowej.

W rezultacie pliki wersji źródłowej, które zawierają dane Poziomu 1 dotyczące tego, kto jest kim, wyświetlają każdy kod LEI tylko raz.
Może brakować poszczególnych rekordów LEI:
W wyjątkowych wypadkach i w wyniku usterek technicznych w niektóre dni pliki publikowane przez podmiot nadający LEI mogą nie zawierać wszystkich kodów LEI zarządzanych przez ten podmiot. W rezultacie może brakować odpowiednich rekordów LEI w skonsolidowanych plikach opublikowanych tego dnia.
Kompletne rekordy LEI:
Pliki wersji źródłowej zawsze zawierają wszystkie kody LEI, jakie zostały kiedykolwiek opublikowane w plikach wersji źródłowej GLEIF, w tym powiązane dane referencyjne, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od czasu poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej.
Częstotliwość publikacji GLEIF publikuje codziennie jeden zestaw zaktualizowanych skonsolidowanych plików. GLEIF codziennie udostępnia trzy zestawy zaktualizowanych plików wersji źródłowej (02:00 UTC, 10:00 UTC, 18:00 UTC).
Formaty plików XML oraz CSV i JSON dla danych Poziomu 1 na podstawie formatu LEI-CDF, dostępne poprzez wyszukiwarkę kodów LEI opracowaną przez GLEIF. XML, CSV i JSON.
Dane referencyjne Brak dodatkowych danych referencyjnych:
Każdy kod LEI jest powiązany z danymi referencyjnymi, tj. informacjami na temat podmiotu prawnego identyfikowalnego za pomocą kodu LEI. Skonsolidowane pliki zawierają jedynie dane referencyjne określone przez odpowiedni format CDF.
Dodatkowe dane referencyjne – geokodowanie:
Poza danymi referencyjnymi określonymi przez odpowiedni format CDF pliki wersji źródłowej zawierają współrzędne (długość i szerokość geograficzną) oraz znormalizowane ciągi adresowe adresów urzędowych i adresu siedziby głównej rekordu LEI.
Pliki delta Niedostępne dla skonsolidowanych plików. Dostępne dla plików wersji źródłowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF”

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF, włączając w to informacje dotyczące pobierania, interpretowania plików oraz korzystania z nich, należy przeczytać dokument „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF” (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual) (patrz „powiązane odsyłacze”).

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Common Data File formats, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Skonsolidowane pliki GLEIF, Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF, Globalny Indeks LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Zasady zarządzania