Prasa i media Blog GLEIF

Wykorzystanie zasad działania agenta ds. weryfikacji do wspierania większej integracji finansowej indyjskich MŚP

W marcu 2022 r. firma Rubix Data Sciences została pierwszym w Indiach agentem ds. weryfikacji pracującym dla organizacji GLEIF. Rok później Mohan Ramaswamy, współzałożyciel i dyrektor naczelny Rubix, spotkał się z przedstawicielami organizacji GLEIF, aby omówić, w jaki sposób firma RUBIX w swojej nowej roli w Globalnym Systemie LEI może wspierać większą integrację finansową MŚP w Indiach.


Autor: Mohan Ramaswamy, współzałożyciel i dyrektor naczelny firmy Rubix Data Sciences

  • Data: 2023-03-15
  • Odsłon:

W 2020 roku GLEIF wprowadziła funkcję agenta ds. weryfikacji (VA) w ramach Globalnego Systemu LEI, co pozwoliło instytucjom finansowym uprościć wydawanie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) dla swoich klientów, szybciej uzyskiwać przychody po onboardingu, a także przygotować się na innowacje cyfrowe w przyszłości.

Rolę agenta ds. weryfikacji pełni obecnie kilkanaście organizacji na całym świecie. Działają one na terenie Afryki, Chin, Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej, a od 2022 roku, gdy firma Rubix Data Sciences została pierwszym indyjskim agentem ds. weryfikacji, również w Indiach. Od tego czasu Rubix aktywnie współpracuje z głównymi interesariuszami i organizacjami w regionie, aby promować szersze przyjmowanie LEI.

Mohan Ramaswamy jest współzałożycielem i dyrektorem naczelnym firmy Rubix Data Sciences.

Jakie wyzwania napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Indiach, gdy chcą wejść na międzynarodowe rynki?

Głównym problemem wielu MŚP jest brak możliwości potwierdzenia i zweryfikowania swojej tożsamości, co utrudnia formalny udział w światowym systemie finansowym. Korzystny lub nawet jakikolwiek dostęp do kapitału, kredytów i możliwości finansowania handlu przez banki i systemy rządowe jest konieczny, aby podjąć znaczącą działalność na rynku globalnym. Bez tych kluczowych aktywów ekonomicznych niemal niemożliwe staje się finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego na import i eksport, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, stymulowanie transformacji cyfrowej i przyciąganie wykwalifikowanych, utalentowanych pracowników. Jednak aby uzyskać do nich dostęp, MŚP muszą potwierdzić swoją tożsamość.

Problemem MŚP jest także brak podstawowego zaufania. Bez możliwej do zweryfikowania tożsamości biznesowej uzyskanie statusu firmy wiarygodnej i działającej legalnie w kontaktach z zagranicznymi kupującymi i sprzedającymi jest praktycznie niewykonalne. Równie trudne jest weryfikowanie tożsamości zagranicznych partnerów biznesowych.

W jaki sposób uznawana na całym świecie i możliwa do zweryfikowania tożsamość biznesowa może pomóc MŚP uzyskać dostęp do kapitału i finansowania handlu koniecznych do zwiększania integracji finansowej?

Choć „trójca JAM” (konta bankowe Jan Dhan dla niekorzystających z usług bankowych, numery identyfikacyjne Aadhar i numery telefonów komórkowych) bardzo pomogła Indiom w dążeniu do zwiększania integracji finansowej, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Na szczęście możliwa do weryfikacji tożsamość biznesowa, np. LEI, otwiera dla MŚP drzwi do ekosystemu finansowego. Dzięki możliwości udowodnienia swojej wiarygodności są one w stanie nawiązać współpracę z bankami, instytucjami finansowymi i innymi pożyczkodawcami. Dzięki temu mogą uzyskać dostęp do finansowania na korzystniejszych warunkach, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że padną ofiarą bezwzględnych pożyczkodawców pobierających niebotyczne odsetki.

Co więcej, MŚP posiadającym LEI łatwiej będzie zawierać transakcje z dużymi firmami, z którymi będą współpracować jako dostawcy, klienci, dystrybutorzy lub sprzedawcy. Jednocześnie będą tworzyć własne historie kredytów handlowych z tymi firmami, przyjmując płatności i dokonując ich za pośrednictwem formalnego systemu bankowego.

Jaka jest rola firmy Rubix jako agenta ds. weryfikacji w zwiększaniu możliwości MŚP w regionie?

Od kiedy zostaliśmy pierwszym indyjskim agentem ds. weryfikacji, pracujemy nad zwiększaniem świadomości różnych korzyści wynikających z posiadania LEI i wspieramy MŚP w bezproblemowym uzyskiwaniu kodów LEI. Dzięki tym kodom można uzyskać dostęp do finansowania handlu i włączyć się w krajowe i światowe łańcuchy dostaw. To uruchamia pozytywny cykl, który sprzyja wzrostowi i tworzeniu nowych możliwości. Co więcej, ponieważ MŚP stanowią podstawę indyjskiej gospodarki, będzie to w naturalny sposób przyspieszać i zwiększać integrację finansową w całym kraju, a także promować znaczące inwestycje kapitałowe z zewnątrz.

Z myślą o tych korzyściach, w lipcu 2022 r. firma Rubix podpisała protokół ustaleń z Federacją Indyjskich Organizacji Eksportowych (FIEO) w celu ułatwienia nadawania LEI indyjskim eksporterom i podmiotom. Organizacje te odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Indii. Uważamy, że nadanie im LEI jest szczególnie ważne, ponieważ dzięki temu będą się wyróżniać na rynku globalnym.

Od tego czasu firma Rubix zaangażowała ponad tysiąc członków FIEO i MŚP do szerzenia wiedzy na temat LEI. Po uzyskaniu LEI za pośrednictwem firmy Rubix członkowie FIEO odnoszą korzyści dzięki większemu zaufaniu i przejrzystości w relacjach z kontrahentami, bankami, instytucjami finansowymi i innymi zainteresowanymi organizacjami.

Firma Rubix angażuje się także w działania różnych organizacji promujących eksport, w tym Rady Promocji Eksportu Klejnotów i Biżuterii (GJEPC), aby szerzyć wiedzę na temat korzyści z uzyskania LEI, szczególnie wśród należących do nich MŚP.

Firma Rubix zachęca także duże korporacje do wprowadzenia LEI do swoich łańcuchów dostaw i dystrybucji. Dzięki temu mogą one realizować transakcje tylko z podmiotami o potwierdzonej tożsamości, co pomaga zapobiegać oszustwom i praniu pieniędzy, a także umożliwia kompleksowe zarządzanie ryzykiem. Stanowi to również zachętę do uzyskania LEI dla MŚP, które wchodzą w skład tych dużych łańcuchów dostaw i dystrybucji.

Jakie dalsze korzyści zapewnia swoim klientom firma Rubix w tej roli?

W ostatnich latach kody LEI są coraz częściej uwzględniane w przepisach. Na przykład banki muszą spełniać wiele wymogów nałożonych przez krajowy organ nadzoru bankowego, Bank Rezerw Indii (RBI), który wymaga korzystania z LEI. Indyjska Rada ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) również wymaga od niektórych pośredników finansowych i uczestników rynku kapitałowego korzystania z tych kodów. Organ nadzoru ubezpieczeniowego (IRDAI) także nakłada na organizacje obowiązek uzyskania LEI na potrzeby niektórych transakcji.

Jako agent ds. weryfikacji wspieramy organizacje, w tym MŚP, w sprawniejszym i szybszym osiąganiu zgodności z tymi przepisami i wytycznymi, a także w bezproblemowym i efektywnym kosztowo uzyskiwaniu LEI. Firma Rubix współpracuje także z bankami przy nadawaniu LEI ich klientom, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi wytycznymi RBI, SEBI i IRDAI.

Jesteśmy dumni, że takie organizacje rządowe jak Prasar Bharati (indyjski nadawca publiczny) zaufały firmie Rubix jako organizacji pomagającej uzyskać LEI od spółki Legal Entity Identifier India Ltd (LEIL). Ponadto z powodzeniem wspieraliśmy duże przedsiębiorstwa sektora publicznego, w tym Bank Indii, któremu pomogliśmy w uzyskaniu LEI dla trzech funduszy pracowniczych (funduszu odpraw, zapomogowego i emerytalnego).

W jaki sposób status agenta ds. weryfikacji uzupełnia i poszerza aktualną ofertę firmy Rubix?

Firma Rubix działa w obszarze zarządzania ryzykiem i dysponuje rozwiązaniami do stosowania na każdym etapie cyklu życia ryzyka kredytowego B2B. LEI uzupełnia nasz obecny wachlarz ofert KYC umożliwiających klientom określenie własnej tożsamości lub weryfikację tożsamości kontrahentów. Co więcej, LEI pozwala określić globalną tożsamość podmiotu, a nie tylko tożsamość w konkretnym kraju. To będzie szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw indyjskich, w tym MŚP.

Firma Rubix włączyła także LEI do swoich raportów informacji gospodarczej (międzynarodowych i krajowych) oraz raportów należytej staranności dotyczących spółek, jednoosobowych działalności gospodarczych i firm partnerskich. Z tych raportów korzystają banki, firmy z sektora FinTech, ubezpieczyciele kredytów, duże przedsiębiorstwa i MŚP przy podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka.

Krótko mówiąc, jesteśmy przekonani, że status agenta ds. weryfikacji pomoże firmie Rubix kompleksowo zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania ryzykiem we wszystkich segmentach naszych klientów, w tym banków, firm z sektora FinTech, spółek, ubezpieczycieli oraz MŚP.

Biorąc pod uwagę, że gospodarki światowe idą w kierunku cyfryzacji, jaką rolę odegra LEI we wspieraniu rozwoju firm na całym świecie?

W skali globalnej LEI poprawia przejrzystość, upraszcza weryfikację tożsamości, rzuca światło na relacje między przedsiębiorstwami oraz pomaga przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to konieczne do ograniczenia ryzyka w światowym systemie finansowym.

Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak szybko transformacja cyfrowa zmieniła krajobraz biznesowy. Do skutecznej identyfikacji i weryfikacji przedsiębiorstw potrzebne są nowe metody i systemy, dzięki którym zarządzanie tożsamością stało się niezbędne w globalnym zarządzaniu ryzykiem.

W naszym zdigitalizowanym świecie organizacje posiadające LEI napotykają znacznie mniejsze trudności podczas zawierania transakcji z bankami i innymi podmiotami finansowymi. Ponadto transakcje z podmiotami międzynarodowymi przebiegają sprawniej. W miarę jak coraz więcej jurysdykcji i organów regulacyjnych wybiera LEI jako identyfikator, jego znaczenie, istotność i użyteczność zdecydowanie będą wzrastać.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Współzałożyciel i dyrektor naczelny firmy Rubix, Mohan Ramaswamy, ma ponad 25 lat doświadczenia w pracy z największymi międzynarodowymi korporacjami. Przed założeniem firmy Rubix kierował przedsiębiorstwem LexisNexis w Indiach i Azji Południowej i rozwinął je w jedną z najbardziej poważanych marek na indyjskim rynku informacji prawnych. Wspierał organiczny i nieorganiczny wzrost LexisNexis, a także zrealizował kilka prestiżowych projektów, w tym z Kancelarią Premiera. Przed podjęciem pracy w LexisNexis był dyrektorem naczelnym indyjskiego oddziału Dun & Bradstreet, filii firmy będącej liderem na światowym rynku informacji biznesowych. Uczestniczył w budowaniu marki Dun & Bradstreet i był członkiem głównego zespołu, który pomagał założyć SMERA Ratings Ltd (obecnie Acuite Ratings & Research Ltd), pierwszą indyjską agencję ratingową skupiającą się na małych i średnich firmach. Mohan Ramaswamy jest inżynierem mechaniki, a dyplom MBA uzyskał w szkole biznesu TA Pai Management Institute (TAPMI) w Manipal.


Znaczniki artykułu:
Mapowanie LEI, Otwarte dane, Przypadek biznesowy LEI, Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC)