Prasa i media Blog GLEIF

Masowy rozwój technologii tożsamości i cyfrowego zaufania jest sygnałem nadchodzących zmian w handlu globalnym

Według IDC, w 2023 r. 79% organizacji dojrzałych cyfrowo nada priorytet programom zaufania. Należy jednak pamiętać, że aby cyfrowe zaufanie faktycznie mogło mieć odzwierciedlenie w postaci globalnych łańcuchów wartości, konieczne jest uniwersalne podejście, przekonuje Stephan Wolf, CEO, GLEIF. Bezpieczna i wiarygodna tożsamość cyfrowa jest warunkiem niezbędnym do rozwiązania szeregu problemów hamujących obecnie przepływy handlowe. Do najpoważniejszych problemów można tu zaliczyć oszustwa i konieczność ograniczania ryzyka, a także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem środowiskiem, integracją finansową i efektywnością łańcucha dostaw.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2023-03-23
  • Odsłon:

Światowy biznes z niecierpliwością oczekuje zmian w tym zakresie. Według ostatniego badania IDC Technology* przeprowadzonego na zlecenie GLEIF wynika, że około 79% organizacji na całym świecie uznaje w tym roku za priorytet „programy zaufania”, inwestując w bezpieczeństwo, prywatność i zgodność z przepisami, aby poprawić swoją kondycję i możliwości w obliczu zagrożeń.

37% z tych przedsiębiorstw wymieniło „ograniczanie ryzyka zagrażającego cyfrowemu zaufaniu” wśród najtrudniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze cyfrowym. Wspomniane plany inwestycyjne znajdują również odzwierciedlenie w prognozach IDC, według których, pomimo trudnych warunków ekonomicznych w regionie EMEA, spodziewany jest dwucyfrowy wzrost na rynku technologii tożsamości i cyfrowego zaufania (Identity and Digital Trust, IDT) liczony rok do roku.

Dla istotnej części rynku kwestia ta jawi się także jako szansa na poprawę swej pozycji konkurencyjnej: około połowa ankietowanych przez IDC stwierdziła, iż bezpieczeństwo tożsamości „pozwala uzyskać oszczędności operacyjne, stanowi podstawę dla bezpieczeństwa w ogólnym wymiarze lub jest to technologia, na którą przedsiębiorstwa te chciałyby przeznaczyć więcej środków”. Około 74% przedsiębiorstw posiada już formalne programy zaufania różniące się poziomami dojrzałości. Niektóre z tych programów skupiają się tylko na bezpieczeństwie i prywatności, inne natomiast uwzględniają także jakość obsługi i doświadczenia klienta, reputację firmy, zrównoważony rozwój i różnorodność.

Żadna z tych kwestii nie jest zaskoczeniem. Po zakończeniu pandemii światowa gospodarka mierzy się obecnie z niespotykaną nigdy wcześniej skalą oszustw związanych z tożsamością. Wzrost przestępczości cyfrowej powoduje ogromne straty finansowe w skali globalnej i niszczy niezbędne zaufanie między kontrahentami, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku firm działających ponad granicami i jurysdykcjami prawnymi.

Te trudne warunki sprawiają, że świat nie może i nie powinien czekać, aż konwencjonalne mechanizmy rynkowe przedstawią rozwiązanie. Typowy cykl życia na rynku technologicznym, obejmujący wprowadzanie innowacji, fragmentację, a następnie ostateczną konsolidację wokół kilku dominujących autorskich rozwiązań trwa zbyt długo, aby skutecznie walczyć z zagrożeniami obecnymi tu i teraz. Zresztą, taki model doprowadziłby jedynie do powstania konkurencyjnych rozwiązań, które sprzyjałyby tendencyjności w handlu i faworyzowanie pewnych regionów kosztem innych, co w ostateczności zniechęcałoby do jego powszechnego stosowania. Światowy biznes potrzebuje neutralności i standaryzacji w celu promowania jak najszerszego stosowania ustalonych norm na całym świecie.

Światowe przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw muszą być teraz bardziej elastyczne i odporne

Zdaniem IDC o przyszłości cyfrowej tożsamości i cyfryzacji handlu zadecydują trzy kluczowe czynniki: łączność, łatwość dostępu i masa krytyczna uczestników. Co więcej, firma analityczna wskazuje też na ogromny potencjał. Gdyby udało się osiągnąć interoperacyjność, standaryzację, niezależność technologiczną i łatwą dostępność ekosystemów handlowych, do 2028 roku transakcje cyfrowe stanowiłyby 30% wszystkich transakcji finansowych w branży handlowej.

Krótko mówiąc, globalne łańcuchy dostaw potrzebują jak najszybciej globalnego rozwiązania w zakresie tożsamości. To sprawia, że dostępność bezpiecznych, niezawodnych i rozpoznawalnych na całym świecie tożsamości organizacyjnych jest warunkiem niezbędnym i filarem zdrowego funkcjonowania światowego handlu.

Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) doskonale nadaje się do pełnienia tej roli. Powołana przez Radę Stabilności Finansowej w czerwcu 2014 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która reguluje, promuje i ułatwia wdrażanie oraz stosowanie LEI — uniwersalnego systemu identyfikacji biznesowej wspieranego i nadzorowanego przez G20, FSB i Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC), grupę przedstawicieli władz publicznych całego świata.

LEI to międzynarodowe rozwiązanie do identyfikacji podmiotów, które jest otwarte, niezawodne i łatwe do zintegrowania z ramami regulacyjnymi

Obecnie już ponad dwa miliony podmiotów prawnych na całym świecie identyfikuje się międzynarodowo za pomocą LEI. Jest to kod składający się z 20 znaków powiązany ze zweryfikowanym rekordem rejestracyjnym i informacyjnym przedsiębiorstwa w Globalnym Indeksie LEI, czyli banku danych prowadzonym przez GLEIF i udostępnianym bezpłatnie każdej zainteresowanej osobie. Każdy LEI jest unikalny. Każdy LEI odnosi się do jednego podmiotu prawnego. Oznacza to, że każda strona trzecia – od ciekawskiego konsumenta do organu nadzorującego – w dowolnym miejscu na świecie może porównać to, za kogo podaje się dana organizacja, z legalnym i zweryfikowanym źródłem danych.

W ramach walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi formami przestępstw finansowych ponad 200 finansowych organów regulacyjnych na całym świecie wprowadziło obowiązek stosowania LEI przez podmioty prawne działające na rynkach kapitałowych. W chwili obecnej system wykracza poza regulowane zastosowania i skupia wysiłki na pomaganiu organizacjom w wykorzystaniu LEI, aby zwiększyć zaufanie, sprawność operacji i przejrzystość we wszystkich aspektach handlu. W tym celu GLEIF opracowała nowy model zdecentralizowanej tożsamości biznesowej, weryfikowalny LEI (vLEI), aby umożliwić przedsiębiorstwom na całym świecie korzystanie z Globalnego Systemu LEI do identyfikowania siebie i weryfikowania autentyczności organizacji kontrahentów. U podstaw vLEI leży popularna filozofia „zawsze sprawdzaj, nigdy nie wierz na słowo” uosabiana przez ruch o nieintuicyjnej nazwie „Architektura zerowego zaufania”, który szybko rozwija się w branży cyberbezpieczeństwa. Zapewnia on nową, weryfikowalną cyfrową warstwę zaufania, która stanowi dodatkowy poziom oprócz konwencjonalnych informacji wymienianych między organizacjami łańcucha dostaw.

Rysunek 1: Przykład zastosowania — LEI i vLEI w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zapewnienia zgodności, wydajności i innowacji

LEI i vLEI mogą przyczynić się do gwałtownego zwiększenia dynamiki handlu wśród podmiotów, które z nich korzystają. System tych identyfikatorów może bowiem ułatwić kontrole zachowania należytej staranności due diligence w procesie Poznaj swojego klienta na etapie kwalifikacji klientów i innych dostawców, usprawniając zarządzanie ryzykiem i zwiększając zaufanie między partnerami handlowymi, co skutkuje bardziej przejrzystą i sprawniejszą transgraniczną wymianą towarów i danych. Taki mechanizm poprawia nie tylko komfort klienta, lecz także wszystkich pozostałych zaangażowanych stron. Ze względu na to, iż system LEI i vLEI jako rozwiązanie do transgranicznej identyfikacji podmiotów, które jest otwarte, niezawodne, skalowalne i łatwo integruje się z ramami regulacyjnymi, stoi on na wyjątkowej pozycji, aby dać odpowiedzi na potrzeby, które tak masowo są sygnalizowane przez wszystkie podmioty uczestniczące w gospodarce cyfrowej.

*Raport IDC Technology: Prowadzenie biznesu w oparciu na zaufaniu dzięki bezpiecznej i niezawodnej tożsamości, marzec 2023 r., badanie sponsorowane przez GLEIF.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W 2023 roku został wybrany członkiem zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech. W 2021 roku został powołany do nowego Branżowego Zespołu Doradczego będącego częścią globalnej Inicjatywy Standardów Cyfrowych (DSI) ICC. W ramach tej roli pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy pracującej nad „środowiskiem sprawdzonej technologii” W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Tożsamość cyfrowa, Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), Zarządzanie ryzykiem, Otwarte dane, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Weryfikowalne LEI (vLEI)