Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Mapowanie LEI: Idealny język dla biznesu


  • Data: 2019-01-18
  • Odsłon:

Prowadzenie działalności cyfrowo wymaga jednoznacznej identyfikacji kontrahentów. W tym celu wiele firm stosuje rozwiązania mapowania. Pozwalają one dopasować identyfikator tożsamości A oraz identyfikator tożsamości B, aby upewnić się, że obydwa odnoszą się do tej samej organizacji. Jednak ten rodzaj mapowania stosowany w celu identyfikacji współpracujących podmiotów nie zawsze był wystarczająco dokładny i przejrzysty. Przynajmniej do tej pory. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wprowadziła bezpłatny proces certyfikacji, dzięki któremu organizacje korzystają z najnowocześniejszych metod mapowania identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) względem ich własnych identyfikatorów. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób GLEIF zapewnia otwarte rozwiązania o gwarantowanej jakości w zakresie mapowania.

Dostawcy danych i inne organizacje mogą znacząco skorzystać na mapowaniu ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność: interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami identyfikatorów usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i istotnie obniża koszty zarządzania danymi przez użytkowników danych. Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. W ten sposób tworzymy idealny język dla biznesu. Dzięki niemu każdy będzie miał pewność co do tego, z kim pracuje, niezależnie od stosowanego identyfikatora.

Kody LEI są powiązane z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które opisują podmiot prawny, w tym jego strukturę właścicielską. Dzięki temu firmy mogą korzystać z najbardziej rygorystycznego na świecie systemu regularnej weryfikacji danych. Mapując alternatywny identyfikator z LEI, firma automatycznie uzyskuje dostęp do otwartych danych referencyjnych LEI o wysokiej jakości. To chroni jej inwestycję w istniejące oprogramowanie i procesy, zapewniając jednocześnie wartość dodaną dzięki rzetelnym i wiarygodnym danym LEI.

W lutym 2018 r. GLEIF i SWIFT przedstawiły pierwszy plik typu open source, w którym międzynarodowe unikatowe kody identyfikujące banki i inne instytucje, czyli Business Identifier Code (BIC), zostały powiązane z kodami LEI. Publikując ten plik, organizacje GLEIF i SWIFT wprowadziły pionierski model współpracy, który, po raz pierwszy w historii, umożliwia uczestnikom rynku bezpłatne powiązanie ze sobą tych kluczowych identyfikatorów.

Wiemy, że każda firma korzystająca z identyfikacji podmiotów boryka się z tymi samymi problemami. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązanie jest takie samo dla wszystkich. Tym rozwiązaniem są otwarte, bezpłatne i wiarygodne tabele mapowania GLEIF.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat mapowania LEI, kliknij tutaj.