Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie


  • Data: 2019-07-11
  • Odsłon:

GLEIF opublikowała swoje sprawozdanie roczne za 2018 r. w formie nadającej się do odczytu przez człowieka i odczytu maszynowego Inline XBRL i HTML, przy czym po raz pierwszy dołączyła swój kod LEI do informacji finansowych

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jako pierwsza dołączyła identyfikator podmiotu prawnego (LEI) do dokumentacji finansowej w cyfrowej formie nadającej się do odczytu maszynowego. We współpracy z XBRL International GLEIF opublikowała swoje sprawozdanie roczne za 2018 r. w formie nadającej się do odczytu przez człowieka i odczytu maszynowego Inline XBRL i HTML, przy czym po raz pierwszy dołączyła swój kod LEI do informacji finansowych. Jest to pierwsze oficjalne sprawozdanie biznesowe na świecie, które automatycznie łączy składający je podmiot z jego zweryfikowanymi danymi referencyjnymi LEI zawartymi w Globalnym Indeksie LEI.

Proces dołączania kodu LEI organizacji – lub jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych lub dominujących – do cyfrowych sprawozdań finansowych pozwala uczestnikom rynku podejmującym strategiczne decyzje na podstawie oficjalnych dokumentów (np. przedsiębiorcom, inwestorom, regulatorom) w prosty i szybki sposób skonsolidować i zweryfikować informacje dotyczące podmiotu składającego taki dokument.

W sprawozdaniu rocznym GLEIF za 2018 r. jej kod LEI również został dołączony do cyfrowych certyfikatów osób należących do kierownictwa GLEIF składającego swoje podpisy. Po raz pierwszy certyfikaty te łączą rolę osoby podpisującej z organizacją za pomocą LEI. Dzięki temu można ich użyć do sprawdzenia – automatycznie, z wykorzystaniem udostępnianych kodów LEI – czy składany dokument i osoby go podpisujące należą do tej samej organizacji. Dołączenie kodu LEI firmy do certyfikatów cyfrowych jej kierownictwa wykorzystywanych do podpisywania sprawozdań finansowych daje pewność co do rzetelności danych oraz co do tego, że informacje nie zostały zmanipulowane mimo możliwości dostępu do składanego dokumentu za pośrednictwem dowolnego serwera publicznego na świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące istotnych zalet tego rozwiązania dla uczestników rynku finansowego znajdują się w tym poście na blogu GLEIF.