Dane LEI Globalny Indeks LEI

Pobierz raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI


  • Data: 2024-04-23
  • Odsłon:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje raporty kwartalne, które omawiają najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

Raporty są sporządzane na podstawie Globalnego Indeksu LEI, który zawiera archiwalne i bieżące dane na temat kodów LEI, włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, w jednym wiarygodnym źródle. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym jawne, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI udostępniają następujące informacje:

  • Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI.
  • Poziom konkurencji pomiędzy organizacjami nadającymi kody LEI w Globalnym Systemie LEI.
  • Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI.
  • Procent potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1. (Dane Poziomu 1 dostarczają odpowiedzi na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”).
  • Dane statystyczne dotyczące danych Poziomu 2, tj. podawania przez podmioty prawne informacji o podmiotach dominujących. (Dane Poziomu 2 dostarczają odpowiedzi na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Pobierz jako plik PDF: „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI” (wersja 1.2) (Background Information on Global LEI System Business Report (Version 1.2))

Pobierz jako plik PDF: Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej (wersja 1.5) (Business Reporting Dictionary (Version 1.5))

Pobierz jako plik PDF: Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI (2024-04-23) (Global LEI System Business Report (2024-04-23))

Global LEI System Business Report | Q1 2024

Każda zainteresowana strona może odtworzyć raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI lub dane zawarte w tym raporcie poprzez wykonanie dwóch prostych czynności:

  1. Pobranie pliku wersji źródłowej w preferowanym formacie.
  2. Odszukanie w Słowniku dot. sprawozdawczości biznesowej definicji poszczególnych elementów danych wraz z pseudokodem w celu praktycznego wdrożenia.

Uwagi i pytania dotyczące kwartalnego raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI można przesyłać e-mailem na adres info@gleif.org.