Prasa i media Blog GLEIF

Lepsze dane, lepsza działalność: zwalczanie oszustw związanych z tożsamością za pomocą kodu LEI

Oszustwa gospodarcze idą w parze z przestępczością związaną z użyciem tożsamości. W coraz bardziej skomplikowanym świecie łatwo dostępne, rzetelne i transparentne dane pełnią podstawową rolę w zwalczaniu nielegalnych działań finansowych. Clare Rowley z GLEIF bada znaczenie bezpiecznych i niezawodnych tożsamości dla rozwiązywania szerokiego zakresu związanych z oszustwami problemów obecnie utrudniających transakcje handlowe.


Autor: Clare Rowley

  • Data: 2024-05-10
  • Odsłon:

Gospodarka światowa zmaga się z oszustwami związanymi z tożsamością na nieznaną dotąd skalę. Według Statista koszty cyberprzestępczości w Stanach Zjednoczonych w 2023 r. szacuje się na 320 miliardów dolarów. W latach 2017–2023 wartość ta wzrosła o ponad 300 miliardów USD. Z najnowszych oszacowań wynika, że w nadchodzących latach należy spodziewać się utrzymania tej dynamiki. Prognozuje się, iż do 2028 r. koszty generowane przez cyberprzestępczość sięgną 1,82 biliona USD. Ten wzrost nie tylko powoduje znaczne szkody finansowe na całym świecie, ale i kruszy zaufanie między kontrahentami, zwłaszcza tych międzynarodowymi, którzy działają ponad granicami w różnych jurysdykcjach prawnych.

W świecie stojącym w obliczu bezprecedensowej przestępczości cyfrowej bezpieczna, niezawodna i uznawana na całym świecie tożsamość organizacyjna jest niezbędnym warunkiem wstępnym i podstawą prosperującego handlu światowego. Jakość danych jest podstawą zaufania i zgodności z prawem w międzynarodowej sferze biznesowej. Aby jednak możliwe było pełne wykorzystanie potencjału danych, muszą one być wiarygodne, łatwo dostępne i dokładne.

Z pomocą przychodzi Identyfikator podmiotu prawnego (LEI).

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to jedyne globalne rozwiązanie zapewniające organizacjom wiarygodne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację firm i struktur korporacyjnych na całym świecie. Jako uniwersalny standard identyfikacyjny ISO i kod łączący podmioty z kluczowymi informacjami referencyjnymi, w tym strukturą własności, identyfikator podmiotu prawnego (LEI) rozwiązuje problemy z uzgadnianiem danych ponad granicami i promuje interoperacyjny standard tożsamości. Ogólnodostępny zbiór danych LEI, korzystający z danych ponad 2,5 miliona podmiotów i 400 000 relacji, dostarcza kluczowych informacji o nazwach, lokalizacjach i formach prawnych spółek zależnych, macierzystych i holdingów spółek. Dane LEI to dla firm informacja, z kim nawiązują relacje.

Globalny system LEI zapewnia niespotykany wcześniej poziom przejrzystości w identyfikacji pomiotów. Stanowi on podstawę bardziej świadomych decyzji biznesowych, wspiera rozwój, zachęca do współpracy i chroni przed przestępstwami finansowymi. Niwelując niespójności w identyfikacji podmiotów, łącząc zbiory danych o większym zasięgu oraz rejestrując relacje między podmiotami i struktury własności, LEI ułatwia zarządzanie ryzykiem i zwiększa skuteczność monitorowania, raportowania oraz analiz.

Zapewnienie głębokiego zrozumienia złożoności prawnej korporacji w celu zidentyfikowania wszelkich wyzwań

Siła kodu LEI leży w jakości i precyzji jego danych. Nowa inicjatywa, Flaga zgodności z polityką, mająca na celu zachęcenie wszystkich podmiotów posiadających kody LEI do deklarowania i przechowywania wszystkich wymaganych danych w rekordzie LEI, ma na celu dalsze zwiększanie przejrzystości w zakresie kompletności i dokładności danych referencyjnych w rekordzie LEI. Kody LEI pomagają przedsiębiorstwom szybko i łatwo identyfikować podmioty ponad granicami i jurysdykcjami, czyniąc handel światowy bezpieczniejszym i bardziej przejrzystym.

Flaga zgodności z zasadami jest doskonałą okazją do zachęcania i promowania większej przejrzystości transakcji poprzez bieżące i kompletne raportowanie przez podmioty prawne otwartych, ustandaryzowanych i wysokiej jakości danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych dostępnych dla użytkowników oraz maksymalne zwiększanie przejrzystości i zaufania wśród uczestników rynku.

Podmioty dysponujące aktualnymi i kompletnymi informacjami demonstrują swoje niezachwiane przywiązanie do przejrzystości, umożliwiając ściślejsze monitorowanie danych transakcyjnych i wspierając większą przejrzystość ich struktur właścicielskich. Ich status zgodności to również sygnał dla partnerów i innych organizacji, że stosowanie kodu LEI może usprawnić badanie „due diligence”, wdrażanie kontrahentów i inne procesy ich dotyczące, co ułatwi prowadzenie interesów z nimi.

Aktualny kod LEI pomaga zapewnić zgodność z niezliczonymi przepisami międzynarodowymi

Podmiot prawny z nadanym LEI również korzysta z szybszej procedury zapewnienia zgodności z przepisami. Jego stosowanie jest już wymagane wieloma normami regulacyjnymi na całym świecie, a liczba tych norm rośnie. Oferowanie przejrzystych i łatwo dostępnych profili wszystkich podmiotów może uprościć złożone procesy „due diligence,” z których wiele napotyka trudności już na etapie podstawowych pytań, takich jak „Kto jest kim?” i „Kto jest właścicielem którego podmiotu”?

Z punktu widzenia firm uproszczenie i usprawnienie zarządzania ryzykiem, procedur zapewniania zgodności z przepisami, „Poznaj swojego klienta” i „Poznaj swoją firmę” oraz zarządzania relacjami z klientami może przynieść korzyści w postaci szybszego i stabilnego rozwoju.

LEI ułatwiający szybsze i prostsze transakcje i współpracę

Skuteczność danych LEI zależy od ich aktualności i dokładności, dlatego proces odnawiania LEI ma kluczowe znaczenie. Opóźnienia w odnawianiu identyfikatorów mogą skutkować licznymi problemami, takimi jak powstawanie obaw o wiarygodność danych i kary za niezgodność z przepisami.

Jakość danych jest podstawą zaufania i zgodności w międzynarodowej sferze biznesowej. Za żądaniem zapewnienia doskonałej jakości danych organizacyjnych nie stoją jedynie potrzeby związane ze zgodnością z przepisami. To także punkt wyjścia dla nieograniczonego globalnego wzrostu. To dla podmiotów prawnych na całym świecie zaproszenie do wspólnego działania na rzecz otwartego, przejrzystego i godnego zaufania środowiska biznesowego. Lepsze dane to po prostu lepszy biznes.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Clare Rowley jest dyrektorem ds. operacji biznesowych w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Przed rozpoczęciem współpracy z GLEIF pani Rowley pracowała w Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierowała inicjatywami technologicznymi usprawniającymi programy naprawcze banków i wniosła wkład w badania nad kredytami hipotecznymi wysokiego ryzyka. Clare Rowley jest posiadaczką tytułu CFA® i ma tytuł magistra w zakresie analiz prognostycznych z Uniwersytetu Northwestern.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Jakość danych, Otwarte dane, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Listę kodów formy prawnej podmiotu