Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za pierwszy kwartał 2020 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę puli danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2020-07-23
  • Odsłon:

q1-2020-blog-750x250

W kwietniu 2020 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za pierwszy kwartał 2020 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2020_q1_business_report_v1

Podczas gdy pandemia COVID-19 odciska piętno na aktywności rynków gospodarczych i finansowych na całym świecie, GLEIF i jej partnerskie podmioty nadające LEI robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać najwyższą jakość usług w ramach działającego bez zakłóceń Globalnego Systemu LEI. Wszystkie kraje odczuwają skutki globalnej pandemii. W ostatnich dwóch tygodniach pierwszego kwartału GLEIF również odnotowała lekki spadek liczby wydanych kodów LEI i odnowień rejestracji, co szerzej wyjaśniono w dalszej części niniejszego raportu. GLEIF jest jednak przekonana, że liczba podmiotów posiadających LEI będzie w 2020 r. rosnąć, co ilustruje wykres nr 5. Globalny System LEI stworzono w celu zapewnienia większej przejrzystości rządom i poszczególnym gałęziom gospodarki na całym świecie, szczególnie w czasach kryzysu, a GLEIF stara się zapewnić pełne wsparcie w tym okresie.

Opublikowany w kwietniu 2020 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w pierwszym kwartale 2020 r. Płyną z niego następujące wnioski:

Nadawanie kodów LEI i potencjał wzrostu LEI: aktualna sytuacja

Na koniec pierwszego kwartału 2020 r. łączna liczba podmiotów posiadających LEI wynosiła około 1,56 mln. W tym kwartale wydano około 76 000 kodów LEI, natomiast w poprzednim kwartale liczba ta wyniosła około 60 000. Oznacza to kwartalne tempo wzrostu w wysokości 5,2% (w poprzednim kwartale: 4,2%).

W pierwszym kwartale największy wzrost liczby kodów LEI na poziomie jurysdykcji odnotowano w Chinach (53,4%), a także w Indiach (17,8%), Estonii (15,2%), Polsce (9,5%) i na Mauritiusie (9,3%). Odnotowany wzrost wynika przede wszystkim z inicjatyw regulacyjnych nakazujących stosowanie LEI.

Pomimo wysokiego wskaźnika nowych kodów LEI nadanych w pierwszym kwartale 2020 r. ich liczba zaczęła spadać w ostatnich dwóch tygodniach marca, w szczególności w jurysdykcjach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, takich jak na przykład Stany Zjednoczone i Włochy. Ponadto wydłużono terminy wprowadzenia wymogów regulacyjnych dotyczących posiadania kodów LEI. Dotyczy to obowiązku sprawozdawczości na podstawie rozporządzenia w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w UE oraz wymogów ustanowionych przez Bank Rezerw Indii. Spodziewamy się, że spowolni to wzrost w kolejnych miesiącach 2020 r.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki spośród tych, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danej jurysdykcji. W pierwszym kwartale 2020 r. Chiny, Holandia, Włochy, Hiszpania i Czechy pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej. Pięć najbardziej konkurencyjnych rynków, również w kolejności malejącej, to Litwa, Rumunia, Portugalia, Łotwa i Malta. Warto zauważyć, że pięć najmniej konkurencyjnych rynków to jurysdykcje, w których funkcję podmiotów nadających LEI pełnią organy władz lokalnych. Z tego względu podmioty prawne zdecydowanie preferują współpracę z takimi podmiotami nadającymi LEI.

W pierwszym kwartale 2020 r. na wielu rynkach odnotowano dalszy wzrost konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi LEI. Relatywnie wyrównane udziały rynkowe poszczególnych podmiotów nadających LEI odnotowano przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Indiach i krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii i Danii).

wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W procesie corocznego przedłużania ważności co najmniej raz w roku dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI. Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych.

W pierwszym kwartale 2020 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 62,5% był mniejszy niż w poprzednim kwartale (66,7%). Na koniec kwartału aktualnych było 68% wszystkich kodów LEI (w poprzednim kwartale 69,2%).

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE nieco spadł do poziomu 65,9% (w poprzednim kwartale wyniósł 67,3%). W jurysdykcjach spoza UE wskaźnik również spadł, osiągając poziom 56.1% (w poprzednim kwartale 58%). W okresie sprawozdawczym czołową piątkę jurysdykcji, które osiągnęły najwyższe wskaźniki odnowionych kodów, tworzyły Finlandia (89,2%), Liechtenstein (87,4%), Japonia (85,4%), Szwajcaria (76%) i Norwegia (75,8%). Natomiast Brazylia (62,1%), Stany Zjednoczone (58,8%), Wielka Brytania (57,4%), Federacja Rosyjska (55,1%) i Chiny (54,2%) to czołowa piątka jurysdykcji o najwyższych wskaźnikach nieodnowionych kodów.

W porównaniu z wcześniejszym okresem odnotowano niższy wskaźnik odnowień rejestracji kodów LEI, których odnowienie przypadało na dwa ostatnie tygodnia marca, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Holandii, Chinach i Indiach. Jest jednak za wcześnie, aby stwierdzić, czy ta tendencja się utrzyma. GLEIF będzie ściśle monitorować rozwój wydarzeń w najbliższych tygodniach.

Potwierdzanie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane Poziomu 1. Określają one, „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI w wiarygodnych publicznych źródłach znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym wypadku lub w przypadku, gdy nie istnieje wymóg rejestracji podmiotu prawnego w lokalnym rejestrze (dotyczy to np. funduszy lub trustów), informacje z wizytówek służbowych dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”.

W pierwszym kwartale 2020 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI wzrósł nieznacznie z 80,6% w poprzednim kwartale do 81,1%.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W pierwszym kwartale 2020 r. około 1,41 mln podmiotów rejestrujących LEI, stanowiących 90% całkowitej populacji LEI, dostarczyło informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. 99,9% podmiotów rejestrujących LEI, które otrzymały nowo wydany kod LEI lub odnowiły istniejący kod LEI w tym kwartale, przekazało informacje o podmiotach dominujących.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI” (Background Information on Global LEI System Business Report), w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)