Prasa i media Blog GLEIF

LEI w liczbach: Silne wsparcie legislacyjne przyspiesza wdrożenia na całym świecie

Adopcja LEI otrzymuje dalsze wsparcie w postaci kolejnych inicjatyw legislacyjnych zapewniających interesariuszom na całym świecie model działalności internetowej w oparciu o zaufanie i przejrzystość


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2024-04-23
  • Odsłon:

Organizacja Global LEI Foundation (GLEIF) jest dumna ze swoich bieżących inicjatyw na rzecz przejrzystości, w tym z otwartego podejścia, jeśli chodzi o zapewnienie nieograniczonego dostępu do najnowszych danych LEI z całego świata dzięki kwartalnym raportom biznesowym dotyczącym Globalnego Systemu LEI, które są udostępniane publicznie i bezpłatne. W ramach publikowanych na blogu tekstów z serii „LEI w liczbach” GLEIF chce przedstawić najważniejsze dane z najnowszego raportu, wyjaśniając trendy i omawiając sukcesy globalnego wdrożenia LEI.

Najnowszy raport z I kwartału 2023 roku zwraca uwagę, że w tym okresie wydano na świecie ponad 63 000 kodów LEI. Na koniec kwartału łączna liczba aktywnych podmiotów posiadających LEI wynosiła ponad 2,46 mln. Oznacza to kwartalne tempo wzrostu w wysokości 2,8%.

W pierwszym kwartale najwyższy wskaźnik wzrostu LEI na poziomie jurysdykcji (9%) odnotowano w Indiach. Dzieje się tak w związku z trwającym stopniowym wprowadzaniem LEI dla wszystkich dużych pożyczkobiorców banków korporacyjnych. To znaczy, że po 30 kwietnia 2024 r. do odnowienia lub ulepszenia linii kredytowej podmioty o łącznej ekspozycji 100 mln INR lub większej będą musiały używać LEI.

To szerokie przyjęcie LEI w pierwszym kwartale sprawiło, że Indie stały się piątą na świecie jurysdykcją pod względem liczby podmiotów korzystających z LEI. Jest to także zasługą szerokiego wsparcia legislacyjnego w ostatnich latach i pokazuje interesariuszem na świecie, że LEI może sprostać nowym wyzwaniom w gospodarce cyfrowej.

Ofensywa legislacyjna popchnęła Japonię do grona pięciu krajów o największym przyroście LEI (5,5%) na świecie. 1 kwietnia weszły w życie opracowane przez Agencję Usług Finansowych (FSA) zmienione zasady raportowania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), które od wszystkich stron transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymagają posiadania LEI.

Silną dynamikę wzrostową na Łotwie (6,2%), Litwie (6,2%) i Grecji (5,8%) napędzała aktywność rynkowa lokalnych podmiotów nadających LEI.

Wzrost przejrzystości na światowych rynkach finansowych

Ogólny wskaźnik przedłużeń okresu ważności LEI w czwartym kwartale wyniósł 55,5%, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Było to ponownie spowodowane przede wszystkim spadkiem liczby odnowień w krajach poza UE do 45,1%, podczas gdy liczba kwartalnych przedłużeń w krajach UE spadła nieznacznie do 61,8%. Najwyższy wskaźnik odnowień ponownie wykazały Węgry (93,5%). Kolejne miejsca zajęły: Japonia (91%), Finlandia (84,1%), Indie (79,1%) oraz Niemcy (78,5%). Prócz tego coraz wyższe wskaźniki odnowień w krajach takich jak Arabia Saudyjska pokazały pozytywny wpływ działań podmiotów nadających LEI na lokalnych rynkach.

Wprowadzona niedawno Flaga zgodności z przepisami pokazuje też zaangażowanie Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC) i GLEIF w inicjatywy zachęcające do przedłużania umów oraz promowanie pełnego raportowania aktualnych danych przez podmioty prawne.

Dzięki nowemu narzędziu użytkownicy danych na całym świecie widzą, czy rekord LEI jest aktualny i kompletny pod względem zgłaszania powiązań. Wykazując zaangażowanie na rzecz przejrzystości, globalna społeczność biznesowa osiąga szereg korzyści, np. w skuteczniejsza walka z przestępczością finansową, monitorowanie ryzyka rynkowego czy usprawnienie procesów operacyjnych. Flaga zgodności z przepisami zapewnia też prosty i elegancki sposób na zapewnienie zgodności technicznej z około 200 przepisami na całym świecie, które odwołują się do LEI i z których wiele wymaga, by LEI były aktywne.

Dalszy rozwój nowych formatów danych LEI

Po wdrożeniu w marcu 2022 r. przepisów ROC dotyczących nowych formatów danych LEI w pierwszym kwartale utrzymywał się stały wzrost zgłaszanych danych. Około 6100 podmiotów prawnych zostało zidentyfikowanych jako instytucje rządowe, a 44 — jako organizacje międzynarodowe (w trzecim kwartale 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 6000 i 38). Około 131 000 podmiotów prawnych zaraportowało struktury powiązań funduszy, co stanowi wzrost o około 3000 w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Pełny raport zawierający szczegółowe informacje na temat statusu nadawania LEI i potencjału wzrostu, poziomu konkurencji między organizacjami nadającymi LEI w Globalnym Systemie LEI oraz danych referencyjnych poziomu 1 i 2 można znaleźć na stronie raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w marcu 2022 r. formaty CDF zostały zaktualizowane w oparciu o polityki Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC): Zdarzenia związane z podmiotem prawnym (wcześniej znane jako „Działania korporacyjne”) i historia danych w Globalnym Systemie LEI, Zasady dotyczące powiązań funduszy oraz wytyczne dotyczące rejestracji funduszy inwestycyjnych w Globalnym Systemie LEI, a także Wytyczne dotyczące kwalifikowalności do LEI dla instytucji rządowych.

Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszymi dziennymi danymi na temat LEI, nasz pulpit statystyk Globalnego Systemu LEI zawiera dzienne statystyki dotyczące całkowitej liczby nadanych i aktywnych LEI. Funkcja ta umożliwia teraz każdemu użytkownikowi przeglądanie danych historycznych według lokalizacji geograficznej, co zwiększa transparentność w sprawie ogólnych postępów LEI.

Więcej szczegółów lub dostęp do danych historycznych znajduje się w archiwum raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI. Chętnie będziemy dzielić się informacjami o naszych postępach w każdym kwartale, nieustannie wspierając przyjmowanie LEI w 2024 r.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf był dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014–2024). Od marca 2024 r. kieruje Branżową Radą Doradczą (IAB) Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w ramach Inicjatywy na rzecz standardów cyfrowych, globalnej platformy dostosowania, przyjmowania i promowania standardów handlu cyfrowego. Przed objęciem stanowiska przewodniczącego od 2023 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego IAB. W tym samym roku został wybrany do Zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech.

W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnych strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Jakość danych, Otwarte dane, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Listę kodów formy prawnej podmiotu, Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI