Prasa i media Blog GLEIF

LEI w liczbach: Podsumowanie przełomowego roku 2023

Ustawiczny rozwój Globalnego Systemu LEI został w 2023 roku dodatkowo wsparty znacznym wzrostem popularności korzystania z identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) w całej branży.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2024-01-24
  • Odsłon:

Organizacja Global LEI Foundation (GLEIF) jest dumna ze swoich bieżących inicjatyw na rzecz przejrzystości, w tym z otwartego podejścia, jeśli chodzi o zapewnienie nieograniczonego dostępu do najnowszych danych LEI z całego świata dzięki kwartalnym raportom biznesowym dotyczącym Globalnego Systemu LEI, które są udostępniane publicznie i bezpłatne. W ramach publikowanych na blogu tekstów z serii „LEI w liczbach” GLEIF chce przedstawić najważniejsze dane z najnowszego raportu, wyjaśniając trendy i omawiając sukcesy globalnego wdrożenia LEI.

Rok 2023 upłynął pod znakiem dalszego upowszechniania Globalnego Systemu LEI. Wystawiono ponad 240 000 nowych kodów LEI, co zwiększyło łączną liczbę używanych kodów LEI do około 2,41 miliona. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł solidne 11%.

Odnotowano również stabilny i znaczący wzrost ilości raportowanych danych we wszystkich formatach danych LEI wdrożonych w marcu 2022 r. zgodnie z nowymi zasadami Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC). Wprowadzenie tych formatów w połączeniu z dynamicznie rosnącą akceptacją w całej branży przełożyło się na poszerzenie zakresu danych zawartych w każdym kodzie LEI, a w efekcie na wzrost ich przejrzystości i użyteczności na globalnym rynku.

W roku 2023 koncepcja LEI nabrała także impetu w całej branży. Szczególnie było to widoczne w podejmowanych na całym świecie działaniach na rzecz przyspieszenia, obniżenia kosztów, poprawy przejrzystości i poszerzenia grona potencjalnych użytkowników w międzynarodowych transakcjach płatniczych.

W październiku Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności (CPMI) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował „Zharmonizowane wymagania dotyczące danych ISO 20022 w celu usprawnienia płatności transgranicznych”. W przełomowej decyzji, w dużej części wspartej opiniami różnych uczestników rynku w fazie konsultacji, komitet CPMI uznał kod LEI za identyfikator równoważny kodowi Business Identifier Code (BIC) dla celów identyfikacji instytucji finansowych i podmiotów prawnych w komunikatach płatniczych.

Równolegle Grupa Wolfsberg opublikowała zaktualizowane Standardy przejrzystości płatności, które dopuszczają używanie kodów LEI w komunikatach płatniczych zgodnych z normą ISO 20022 w celu zwiększenia rzetelności informacji identyfikacyjnych.

Perspektywy systemu LEI na przyszłość rysują się w bardzo optymistycznych barwach. Ma on szansę przyczynić się do zwiększenia zaufania i przejrzystości w wielu różnych zastosowaniach, takich jak pomoc w walce z przestępczością finansową, upraszczanie złożonych i nieprzejrzystych łańcuchów dostaw czy wspieranie cyfryzacji handlu międzynarodowego. W tym celu GLEIF dołoży wszelkich starań, aby ekosystem wystawiania kodów LEI był solidny, wiarygodny, dostępny na całym świecie, nadzorowany przez międzynarodowe organy regulacyjne oraz oparty na rzetelnych i najlepszych jakościowo danych.

Dane z najnowszego sprawozdania biznesowego za czwarty kwartał 2023 r. pokazują, że wystawiono wtedy 59 tys. kodów LEI, w porównaniu z 55 tys. w 3. kwartale. Oznacza to kwartalne tempo wzrostu w wysokości 2,5%.

Ogólny wskaźnik przedłużeń okresu ważności LEI w czwartym kwartale wyniósł 56,3%, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem liczby odnowień w krajach poza UE do 46,7%, podczas gdy liczba kwartalnych przedłużeń w krajach UE spadła do 62,2%. Najwyższy wskaźnik odnowień ponownie wykazały Węgry (94,5%). Kolejne miejsca zajęły: Japonia (91,8%), Finlandia (84,6%), Niemcy (79,5%) oraz Indie (79,4%).

Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych podmiotów. W 2024 roku Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) i GLEIF zamierzają wdrażać różne inicjatywy zachęcające do przedłużania ważności kodów oraz propagujące podawanie jak najbardziej aktualnych i kompletnych danych przez podmioty prawne.

Elementem tych działań będzie m.in. uruchomienie systemu flagi zgodności ROC, czyli prostego, przejrzystego narzędzia, które będzie szybko pokazywało użytkownikom na całym świecie, czy rekord LEI jest aktualny i kompletny, w tym pokazuje powiązania biznesowe. Mechanizm ten nie tylko usprawni podejmowanie decyzji i pomoże w globalnej walce z przestępczością finansową, ale także oferuje prosty i elegancki sposób egzekwowania zgodności technicznej z ok. 200 przepisami w różnych krajach odnoszącymi się do kodów LEI, z których wiele nakazuje, aby używane kody LEI były aktywne.

Ponad 6000 podmiotów prawnych zostało zidentyfikowanych jako instytucje rządowe, a 38 – jako organizacje międzynarodowe (w trzecim kwartale 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 5300 i 32). Około 131 000 podmiotów prawnych zaraportowało struktury powiązań funduszy, co stanowi wzrost o około 3000 w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Pełny raport zawierający szczegółowe informacje na temat statusu nadawania LEI i potencjału wzrostu, poziomu konkurencji między organizacjami nadającymi LEI w Globalnym Systemie LEI oraz danych referencyjnych poziomu 1 i 2 można znaleźć na stronie raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w marcu 2022 r. formaty CDF zostały zaktualizowane w oparciu o polityki Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC): Zdarzenia związane z podmiotem prawnym (wcześniej znane jako „Działania korporacyjne”) i historia danych w Globalnym Systemie LEI, Zasady dotyczące powiązań funduszy oraz wytyczne dotyczące rejestracji funduszy inwestycyjnych w Globalnym Systemie LEI, a także Wytyczne dotyczące kwalifikowalności do LEI dla instytucji rządowych.

Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszymi dziennymi danymi na temat LEI, nasz pulpit statystyk Globalnego Systemu LEI zawiera dzienne statystyki dotyczące całkowitej liczby nadanych i aktywnych LEI. Funkcja ta umożliwia teraz każdemu użytkownikowi przeglądanie danych historycznych według lokalizacji geograficznej, co zwiększa transparentność w sprawie ogólnych postępów LEI.

Więcej szczegółów lub dostęp do danych historycznych znajduje się w archiwum raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI. Chętnie będziemy dzielić się informacjami o naszych postępach w każdym kwartale, nieustannie wspierając przyjmowanie LEI w 2024 r.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf był dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014–2024). Od marca 2024 r. kieruje Branżową Radą Doradczą (IAB) Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w ramach Inicjatywy na rzecz standardów cyfrowych, globalnej platformy dostosowania, przyjmowania i promowania standardów handlu cyfrowego. Przed objęciem stanowiska przewodniczącego od 2023 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego IAB. W tym samym roku został wybrany do Zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech.

W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnych strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Otwarte dane, Zarządzanie danymi, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)