Prasa i media Blog GLEIF

LEI w liczbach: Globalny System LEI nadal się rozszerza

Wzrost wykorzystania kodów LEI i płynne masowe przeniesienie kodów LEI świadczą o zaufaniu i przejrzystości w całym Globalnym Systemie LEI.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2023-10-19
  • Odsłon:

Organizacja Global LEI Foundation (GLEIF) jest dumna ze swoich bieżących inicjatyw na rzecz przejrzystości, w tym z otwartego podejścia, jeśli chodzi o zapewnienie nieograniczonego dostępu do najnowszych danych LEI z całego świata dzięki kwartalnym raportom biznesowym dotyczącym Globalnego Systemu LEI, które są udostępniane publicznie i bezpłatne. W ramach publikowanych na blogu tekstów z serii „LEI w liczbach” GLEIF chce przedstawić najważniejsze dane z najnowszego raportu, wyjaśniając trendy i omawiając sukcesy globalnego wdrożenia LEI.

W najnowszym raporcie, obejmującym trzeci kwartał 2023 roku, podkreśla się, że w ciągu kwartału na całym świecie wydano ponad 55 000 kodów LEI. Na koniec kwartału łączna liczba aktywnych podmiotów posiadających LEI wynosiła około 2,36 mln. Oznacza to kwartalne tempo wzrostu w wysokości 2,4%.

Dalsze podsumowanie danych z ostatniego kwartału można znaleźć na poniższej infografice, która zawiera najważniejsze statystyki z III kwartału 2023 r.

Określenie „konkurencyjne rynki” odnosi się do rynków z ponad 1000 kodów LEI w oparciu o liczbę podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danej jurysdykcji. Najbardziej konkurencyjne rynki to te z największą liczbą podmiotów nadających LEI na jurysdykcję, z podobnym udziałem w rynku, a odwrotne twierdzenie dotyczy najmniej konkurencyjnych rynków.

Dynamika zmian regulacyjnych nadal napędzała wzrost LEI w trzecim kwartale, a Indie (8,2%) i Arabia Saudyjska (7,5%) po raz kolejny utrzymały najwyższe wskaźniki wzrostu liczby LEI. Na kolejnych miejscach znalazły się Estonia (6,5%), Grecja (4,8%) i Chorwacja (4,7%), jako pozostałe jurysdykcje o największym wzroście. Wzrost w Estonii, Grecji i Chorwacji wynikał przede wszystkim z działalności rynkowej lokalnych podmiotów nadających LEI.

Ogólny wskaźnik odnowień LEI w trzecim kwartale nieznacznie spadł z 59,4% do 58,3%, przy kwartalnych odnowieniach w jurysdykcjach UE na poziomie 63,2%, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wskaźnik odnowień w jurysdykcjach poza UE spadł do 49,8%. Najwyższy wskaźnik odnowień wykazały Węgry (94,4%). Kolejne miejsca zajęły: Japonia (90,4%), Finlandia (86,1%), Niemcy (80,3%) oraz Indie (79,7%).

W trzecim kwartale 2023 roku GMEI Utility, usługa firmy BED B.V. (Business Entity Data B.V.), zakończyła swoją działalność. Ze względu na dużą liczbę kodów LEI zarządzanych przez Business Entity Data B.V., kody LEI zostały przekazane siedmiu poddanym drobiazgowej ocenie podmiotom nadającym LEI. W trakcie tego procesu przeniesiono ponad 414 000 kodów LEI. Statystyki dotyczące transferów z tego kwartału pokazują sukces procesu rezygnacji z GLEIF, który zapewnia ciągłość usługi LEI podmiotom prawnym, których to dotyczy. Transfery masowe i późniejsze transfery indywidualne świadczą o ciągłym i aktywnym zaangażowaniu w Globalny System LEI. Pięć największych podmiotów nadających LEI to obecnie: Bloomberg, Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, Ubisecure, WM Datenservice i EQS.

Globalny System LEI pozostaje silniejszy i bardziej ekspansywny niż kiedykolwiek wcześniej, co znajduje odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby i różnorodności interesariuszy uczestniczących w Globalnym Systemie LEI, którymi są między innymi lokalne jednostki operacyjne (LOU), agenci ds. weryfikacji, podmioty nadające LEI i vLEI, agenci ds. rejestracji i partnerzy w dziedzinie mapowania LEI. Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem w przyjmowaniu LEI na świecie.

W naszym poprzednim raporcie kwartalnym zbadaliśmy, w jaki sposób Globalny Indeks LEI odnotował znaczny i trwały wzrost zgłaszanych danych we wszystkich formatach wdrożonych w marcu 2022 roku w wyniku polityki Komitetu Nadzoru Regulacyjnego dotyczącej nowych danych LEI. Na szczęście ten trend wzrostowy trwa nadal. Pod koniec trzeciego kwartału 2023 roku ponad 5300 podmiotów prawnych zostało zidentyfikowanych jako jednostki rządowe (co stanowiło wzrost w stosunku do 5100 w drugim kwartale 2023 roku), a 32 – jako organizacje międzynarodowe. Ponadto ponad 128 000 podmiotów prawnych zaraportowało struktury powiązań funduszy, co stanowi wzrost o około 5000 w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Pełny raport zawierający szczegółowe informacje na temat statusu nadawania LEI i potencjału wzrostu, poziomu konkurencji między organizacjami nadającymi LEI w Globalnym Systemie LEI oraz danych referencyjnych poziomu 1 i 2 można znaleźć na stronie raportów biznesowych dotyczących Globalnego Systemu LEI.

Czytelnicy powinni pamiętać, że w marcu 2022 r. formaty CDF zostały zaktualizowane w oparciu o zasady Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC): Zdarzenia podmiotów prawnych (dawnej określane jako „Działania korporacyjne”) oraz historia danych w Globalnym Systemie LEI, Zasady dotyczące powiązań funduszy oraz wytyczne rejestracji funduszy inwestycyjnych w Globalnym Systemie LEI oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności do LEI dla instytucji rządowych.

Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszymi dziennymi danymi na temat LEI, nasz pulpit statystyk Globalnego Systemu LEI zawiera dzienne statystyki dotyczące całkowitej liczby nadanych i aktywnych LEI. Funkcja ta umożliwia teraz każdemu użytkownikowi przeglądanie danych historycznych według lokalizacji geograficznej, co zwiększa transparentność w sprawie ogólnych postępów LEI.

Więcej szczegółów lub dostęp do danych historycznych można znaleźć w archiwum raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI. Chętnie będziemy dzielić się informacjami o naszych postępach w każdym kwartale, nieustannie wspierając przyjmowanie LEI w 2023 r.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W 2023 roku został wybrany członkiem zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech. W 2021 roku został powołany do nowego Branżowego Zespołu Doradczego będącego częścią globalnej Inicjatywy Standardów Cyfrowych (DSI) ICC. W ramach tej roli pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy pracującej nad „środowiskiem sprawdzonej technologii” W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Otwarte dane, Zarządzanie danymi, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)