Prasa i media Blog GLEIF

Identyfikator LEI: Doskonały mechanizm wsparcia budowy ekosystemów bezpiecznych płatności w działach skarbu w przedsiębiorstwach

W tym wpisie na blogu Guillermo De la Fuente, członek zarządu Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych w Szwajcarii i członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (EACT), analizuje zalety identyfikatora LEI dla skarbników w przedsiębiorstwach — niezbędną ewolucję ekosystemu dostawców w kierunku spójniejszej i bezpieczniejszej infrastruktury płatności transgranicznych. Guillermo został niedawno mianowany współprzewodniczącym Grupy współpracy z dostawcami i usługodawcami w GLEIF.


Autor: Guillermo De la Fuente, członek zarządu organizacji ACTSR w Szwajcarii oraz członek zarządu organizacji EACT

  • Data: 2024-02-06
  • Odsłon:

Skarbnicy korporacyjni coraz mocniej wspierają stosowanie identyfikatorów LEI w płatnościach transgranicznych. Skąd Twoim zdaniem, jako osoby posiadającej ogromne doświadczenie, znającej świat dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, ta rosnąca popularność LEI?

Wdrożenie Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) otwiera przed skarbnikami w przedsiębiorstwach szereg nowych możliwości w dziedzinach takich jak onboarding, redukowanie oszustw czy poprawa efektywności operacyjnej. By jednak umożliwić pełne zrealizowanie tych potencjalnych korzyści, cały ekosystem wspierający firmowego skarbnika — w tym dostawcy usług zarządzania bieżącymi finansami, systemy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) i KYC (Poznaj swojego klienta) oraz narzędzia nadzoru nad płatnościami — również musi zostać przystosowany pod kątem LEI.

Chcąc wesprzeć te działania służące propagowaniu i wdrażaniu LEI, GLEIF od lat współpracuje z różnymi grupami zainteresowanych podmiotów nad zintensyfikowaniem wysiłków i usprawnieniem komunikacji między użytkownikami Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (GLEIS). Są wśród nich podmioty z ekosystemu firmowych skarbników, których GLEIF niedawno zaprosiła do współprzewodniczenia pracom Europejskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (EACT).

Celem powołania grupy było wspólne promowanie systemu LEI wśród uczestników rynku oraz udostępnienie platformy umożliwiającej komunikację między GLEIF a członkami grupy. Od założenia grupy w 2014 r. przystąpiło do niej ponad 40 podmiotów z całego świata, a zainteresowanie potencjalnych nowych członków jest cały czas bardzo wysokie. Jest to dobrze ugruntowane forum, którego aktywni członkowie otrzymują na bieżąco aktualności na temat rozwoju systemu LEI i mogą uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach biznesowych organizowanych przez GLEIF.

Identyfikatory LEI rzeczywiście zaczynają być używane do identyfikowania podmiotów w płatnościach transgranicznych, dlatego jestem dumny, że w gronie kierownictwa grupy mogę zabierać głos w imieniu skarbników korporacyjnych. Cieszę się, że przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać liczne korzyści wynikające ze stosowania kodów LEI w takich transakcjach. Mam tu myśli głównie możliwość identyfikowania podmiotów prawnych we wszystkich operacjach procesu obsługi płatności: poznawania i wdrażania klientów, wykrywania oszustw obejmujących kradzież lub dobrowolne przekazanie danych, uzgadniania faktur, weryfikacji autentyczności właścicieli kont oraz kontroli (np. czy podmioty nie figurują na liście ostrzeżeń lub sankcji).

Jakie problemy firmowych skarbników pomogłyby łagodzić kody LEI?

Brak standaryzacji przesyłania danych w związku z transakcjami transgranicznymi mocno utrudnia identyfikowanie podejrzanych działań i ujawnianie siatek przestępczych. W efekcie ekosystem płatności transgranicznych jest obarczony niskim zaufaniem, wysokimi kosztami, powolnym tempem wykonywania operacji i niewystarczającą przejrzystością. Fragmentacja w dużej mierze uniemożliwia spójną i wspólną odpowiedź na to wyzwanie.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) stwierdziła, że głównymi narzędziami eliminowania tego braku przejrzystości powinny być wymiana danych między stronami oraz ujednolicenie danych. Razem umożliwią one stosowanie zaawansowanej analityki niezbędnej do wdrażania skutecznych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w transakcjach międzynarodowych. Kod LEI, jako uniwersalny identyfikator podmiotu, mógłby tutaj ewidentnie mocno pomóc.

Dodatkowo grupa robocza Payments Market Practice Group (PMPG) działająca przy organizacji Swift opublikowała niedawno dokument opisujący zalety włączenia kodów LEI do komunikatów płatniczych zgodnych z norma ISO 20022. Globalne umieszczanie kodów LEI w komunikatach płatniczych ISO 20022 pokazuje dokonującą się ewolucję standardów finansowych, która może zaowocować zwiększeniem bezpieczeństwa i wzmocnieniem powiązań ze światowym systemem finansowym. W miarę postępującego otwierania się branży na ten standard coraz lepiej widać jego pozytywny wpływ na jakość danych, zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie wymogów regulacyjnych.

W jaki sposób kody LEI wspierają funkcjonalność płatności natychmiastowych?

Należy zwrócić uwagę na pojawienie się na całym świecie całego ekosystemu ustawodawczego/prawnego, który wspomaga przeciwdziałanie oszustwom i skuteczniejsze wykrywanie przestępstw finansowych. Włączenie kodów LEI do komunikatów płatniczych zgodnych z normą ISO 20022 znacząco poprawia przejrzystość i zaufanie w procesach poznawania klienta (KYC) i weryfikacji autentyczności właścicieli kont.

Zaledwie kilka miesięcy temu raport Rady Stabilności Finansowej o stanie otoczenia normalizacyjnego uwypuklił trudności w sprawnym realizowaniu płatności transgranicznych. W raporcie wiele organów regulacyjnych sugeruje używanie kodów LEI w celu uproszczenia procesów i zredukowania kosztów w płatnościach międzynarodowych.

Unia Europejska stopniowo wzmacnia przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz stworzyła podstawy prawne dla stosowania kodów LEI w procesach KYC i weryfikowania autentyczności kont.

W art. 18 proponowanego rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (wciąż będącego w opracowaniu) Komisja Europejska wprowadza dodatkowe procedury należytego badania w celu lepszej ochrony zobowiązanych podmiotów prowadzących współpracę biznesową z osobami i podmiotami prawnymi. W ramach nowej procedury weryfikacji klienta rozporządzenie nakazuje ujawnienie kodu LEI (o ile jest dostępny) w następujących przypadkach:

  • Podmiot prawny;
  • Powiernik trustu dobrowolnego lub osoba zajmująca analogiczne stanowisko w podobnym porozumieniu prawnym;
  • Inne organizacje posiadające zdolność prawną na mocy prawa krajowego.

W europejskim rozporządzeniu w sprawie płatności natychmiastowych kod LEI wprowadzono w tekście opisującym przepisy dotyczące dopasowywania nazw podmiotów do numerów IBAN. Przyszłe przepisy w sprawie płatności natychmiastowych umożliwią dostawcom usług płatniczych (PSP) oferowanie płatnikom możliwości użycia kodu LEI odbiorcy będącego osobą prawną w celu usprawnienia procesu uzgadniania z identyfikatorem rachunku płatniczego. Co ważniejsze, oczekuje się, że przepisy obejmą wszystkie polecenia przelewu, a nie tylko polecenia przelewów natychmiastowych, jak początkowo sugerowano. Oznacza to, że dostawcy usług płatniczych będą mogli również udostępnić płatnikom opcję używania kodów LEI w zwykłych przelewach.

Bardzo cieszy mnie rosnąca dynamika zmian. Na szczeblu krajowym Wielka Brytania i Indie świetnie pokazują sposoby wdrażania mechanizmów LEI w infrastrukturze rynku, dzięki czemu instytucje finansowe i usługodawcy mogą za pomocą kodów LEI lepiej weryfikować konta i odbiorców płatności. Ustawodawstwo w sprawie płatności natychmiastowych sprawi, że instytucje finansowe i ich usługodawcy będą budowali identyczne infrastruktury techniczne. Dostawcy mogą teraz ulepszać oferowane produkty, umożliwiając skarbnikom w przedsiębiorstwach praktyczne wykorzystywanie kodów LEI w całym ekosystemie płatności. Widzimy już kilka ciekawych przykładów w projektach pilotażowych realizowanych przez GLEIF. Globalny dostawca Moody's, dostawca rozwiązań skarbowych i handlowych Ceviant oraz operatorzy innowacyjnych platform, takich jak RegTech i Finema, dzięki identyfikatorom LEI usprawniają dodawanie nowych klientów.

Osadzenie kodów LEI w newralgicznych procesach KYC i weryfikowania autentyczności kont sprawia, iż korporacyjni skarbnicy mogą efektywnie wykonywać wszystkie operacje pośrednie, takie jak uzgadnianie faktur, ochrona przed oszustwami w oparciu o wykradzione informacje czy wykrywanie oszustów podszywających się pod dostawców. Jednak aby ta ważna transformacja się udała, dostawcy i usługodawcy muszą wdrożyć systemu LEI również po swojej stronie.

Jak postrzegasz swoją rolę nowego współprzewodniczącego grupy? Jakie są Twoje strategiczne priorytety?

EACT w pełni popiera rygorystyczne wymogi w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a także dostrzega potencjał dalszego optymalizowania kompromisu między z jednej strony bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom, a z drugiej usprawnieniem zawierania transakcji dzięki nowym przepisom. Ujednolicenie wymogów w zakresie procesów KYC usprawniłoby i uprościło relacje między przedsiębiorstwami a bankami nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale także globalnie. Mogłoby to finalnie zaowocować koncepcją swoistego „paszportu AML”. Przedsiębiorstwa uzyskiwałyby ów „paszport” poprzez wykonanie procedury KYC w jednym z banków, po czym na jego podstawie łatwiej nawiązywały współpracę w roli klientów z innymi bankami. Nadchodzące kompleksowe regulacje w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wymuszą na bankach stosowanie ujednoliconych procesów identyfikowania/poznawania klientów, więc kody LEI mogą się okazać bardzo przydatne. Identyfikator vLEI ma potencjał, aby się stać ważnym ogólnoświatowym cyfrowym poświadczeniem tożsamości przedsiębiorstw.

Grupa współpracy z dostawcami i usługodawcami już udostępnia swoim członkom kanał komunikacji z dostawcami mającymi doświadczenie w używaniu kodów LEI. Pełniąc rolę współprzewodniczącego i równocześnie przedstawiciela organizacji EACT, chcę zacieśniać bezpośrednie kontakty między członkami grupy a społecznością firmowych skarbników. Mam nadzieję, że poprawi to wzajemne zrozumienie między stronami oraz pomoże dostawcom lepiej wspierać działy skarbu w przedsiębiorstwach na całym świecie poprzez wykorzystywanie kodów LEI do redukowania zjawiska oszustw przy płatnościach oraz wdrażanie nowych inicjatyw ustawodawczych, takich jak unijne przepisy dotyczące płatności natychmiastowych.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Guillermo De la Fuente jest specjalistą w dziedzinie finansów. Ma 30 lat doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach w wielu branżach i obszarach, takich jak bankowość, rynki towarowe, środki chemiczne, telekomunikacja i organizacje międzynarodowe. Obecnie jest dyrektorem w dziale zarządzania bieżącymi finansami i ryzykiem w SITA, członkiem zarządu Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych w Szwajcarii (ACTSR), członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (EACT) oraz członkiem Międzynarodowej Grupy Stowarzyszeń Skarbowych. W GLEIF jest współprzewodniczącym Grupy współpracy z dostawcami i usługodawcami. Wcześniej Guillermo był skarbnikiem w RAIZEN, oddziale firmy SHELL zajmującym się handlem cukrem i etanolem, a także skarbnikiem w JPMorgan w Genewie, dokąd przeprowadził się w 1999 roku, by objąć stanowisko dyrektora działu skarbu i płatności w Laboratorium Fizyki Cząstek CERN. W Hiszpanii Guillermo pracował dla dużych amerykańskich korporacji międzynarodowych, takich jak GE, FLUOR i DUPONT.

Uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie w Houston oraz tytuł magistra finansów i ekonomii na Uniwersytecie w Oviedo, kończąc z wyróżnieniem specjalizację na kierunku podatków. Zasiada w zarządach spółek i organizacji FACTOFINANCE, ACTSR, EACT i IGTA, a także w radzie swojego miasta, gdzie aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach. W wolnym czasie uwielbia jeździć na nartach w Alpach razem z żoną i synem.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zgodność, Zarządzanie danymi, Jakość danych, Tożsamość cyfrowa, Usługi GLEIF, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Mapowanie LEI, Przedłużenie ważności LEI, Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), Otwarte dane, Wymogi polityki, Regulacje, Zarządzanie ryzykiem, Zasady zarządzania, Weryfikowalne LEI (vLEI)