LEI

Listy kodoweOrganizacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) utrzymuje kilka list kodowych wymienionych w plikach Common Data File (CDF) oraz stosuje standardowe procesy identyfikowania i aktualizowania tych list.

GLEIF publikuje „Listę organów rejestracyjnych (Registration Authorities List)”, obejmującą rejestry podmiotów gospodarczych oraz inne stosowne wykazy organów z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na tej liście unikatowy kod.

GLEIF publikuje również „Listę kodów form prawnych podmiotu (ELF) (Entity Legal Forms (ELF) Code List)”. Określa ona formy prawne podmiotów obowiązujące w poszczególnych jurysdykcjach. Przykładami form prawnych podmiotu są Limited liability partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czy Société Anonyme (SA). Na Liście kodów form prawnych podmiotu każdej formie prawnej podmiotu przypisany jest niepowtarzalny kod.

GLEIF będzie publikować „Listę kodów oficjalnych funkcji organizacyjnych (OOR)”. Przykładami takich funkcji są Managing Director, 董事长, Bestuurder, Fondateur, Socio, رئيس مجلس الادارة czy Accionista. Na listę będą wprowadzane wyłącznie oficjalne funkcje wymienione w odrębnych przepisach krajowych. Na liście kodów OOR każdej oficjalnej funkcji przypisany będzie niepowtarzalny kod.

Oprócz powyższych wykazów GLEIF publikuje „Listę przyjętych kodów jurysdykcji prawnych”, w której podawane są wartości akceptowane w polu „LegalJurisdiction” w plikach LEI Common Data File.