Dane LEI Wyszukiwarka LEI 2.0

O wyszukiwarce LEI 2.0Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) oferuje uczestnikom rynku ujednolicone, proste rozwiązanie pozwalające weryfikować podmioty w epoce cyfrowej i szybko uzyskiwać spójne, dokładne informacje na temat obsługiwanych organizacji, jak również na temat innych partnerów biznesowych i dostawców. Nowa wersja beta wyszukiwarki LEI 2.0, opracowana przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), jeszcze bardziej ułatwia pełne wykorzystywanie publicznie dostępnych danych LEI, wspierając więcej przypadków użycia i aplikacji. Przy użyciu tego narzędzia uczestnicy rynku mogą przeglądać informacje na temat organizacji dostępne na całym świecie w ramach Globalnego Indeksu LEI.

Wersja 2.0 wyszukiwarki zapewnia ulepszoną funkcjonalność, włącznie z opcją identyfikowania struktur własnościowych przedsiębiorstw lub wskazywania innych identyfikatorów, które zostały zmapowane do kodu LEI. Publikując tę wersję, GLEIF oferuje ulepszony dostęp do jedynego w swoim rodzaju, darmowego źródła danych, które pozwala połączyć punkty na korporacyjnej mapie świata w oparciu o otwarte, ujednolicone dane LEI wysokiej jakości.

people-3-750x250

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI bez konieczności rejestracji. Zaawansowana i prosta w obsłudze wyszukiwarka umożliwia użytkownikom szybkie wyszukiwanie danych LEI bez ograniczeń technicznych. Wraz z uruchomieniem wyszukiwarki LEI 2.0 GLEIF wprowadziła dodatkowe funkcje, w tym:

  • Nowy interfejs użytkownika wspomagający szybką i zindywidualizowaną analizę: Nowy intuicyjny interfejs użytkownika jest skonstruowany na podobnej zasadzie jak wyszukiwarka Google, co pozwala użytkownikom na szybkie analizowanie określonych informacji na temat podmiotu prawnego poprzez wpisanie poszukiwanego terminu w polu tekstowym. Zapytania można dostosowywać do określonych potrzeb użytkowników danych LEI przy użyciu opcji i filtrów wyszukiwania.
  • Łatwe do zidentyfikowania informacje na temat struktury własności: Uczestnicy rynku mogą teraz identyfikować podmioty bezpośrednio lub ostatecznie dominujące wobec podmiotu prawnego, a także podmioty będące własnością poszczególnych spółek, pod warunkiem że zarówno podmioty zależne, jak i dominujące posiadają kod LEI. (Szczegółowe informacje na temat struktur własności możliwych do zidentyfikowania za pomocą kodu LEI znajdują się na następującej stronie: Dane Poziomu 2: Relacje własności pomiędzy podmiotami).
  • Inne identyfikatory zmapowane do kodu LEI, które automatycznie pojawiają się w wynikach wyszukiwania: Zapewniana przez GLEIF usługa „certyfikacji mapowania LEI” gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody. Ten model współpracy został zapoczątkowany wraz z systemem SWIFT poprzez uruchomienie plików typu open source przyporządkowujących Business Identifier Code (BIC) do kodu LEI. Wyszukiwarka LEI 2.0 automatycznie kojarzy odpowiedni kod BIC z rekordem LEI tam, gdzie ma to zastosowanie. Gdy do programu mapowania LEI będą dołączać nowi partnerzy, w przyszłych wersjach wyszukiwarki w wynikach wyszukiwania pojawią się także inne identyfikatory powiązane z LEI.
  • Informacje zawarte w listach kodów publikowanych przez GLEIF są przekształcane na łatwą do odczytania nazwę: GLEIF prowadzi kilka wykazów kont dotyczących informacji zawartych w rekordzie LEI. Lista organów rejestracyjnych GLEIF przydziela unikalny kod rejestrom przedsiębiorstw i innym uprawnionym źródłom wykorzystywanym przez podmioty nadające LEI w celu zatwierdzenia danych referencyjnych powiązanych z LEI. GLEIF publikuje też Listę kodów form prawnych podmiotu, która przydziela unikalny kod każdej formie prawnej podmiotu funkcjonującej w poszczególnych jurysdykcjach, np. spółce partnerskiej. Wyszukiwarka LEI 2.0 nie tylko wyświetla odpowiednie kody w wynikach wyszukiwania, ale także przekształca je na łatwe do odczytania nazwy.

Dowiedz się więcej: Wyszukiwarka LEI 2.0 w trybie eksperckim

Dla użytkowników chcących uzyskać bardziej szczegółowe informacje ze zbioru danych LEI nowa wyszukiwarka LEI 2.0 oferuje „tryb ekspercki”, który umożliwia konfigurowanie i łączenie indywidualnych filtrów wyszukiwania w celu łatwiejszego formułowania złożonych zapytań. Złożone zapytanie to takie, które zawiera połączenie różnych potencjalnie nieograniczonych zmiennych, np. w celu zidentyfikowania wszystkich kodów LEI nadanych w określonych ramach czasowych podmiotom, których nazwa prawna zawiera termin „bank” i które posiadają spółki w określonym kraju.

Szczegółowe informacje na temat uruchamiania wyszukiwarki LEI 2.0 w trybie eksperckim znajdują się na następującej powiązanej stronie: Jak korzystać z wyszukiwarki LEI 2.0.

Aby zagwarantować prawidłowe dostosowywanie narzędzia do potrzeb rynkowych, GLEIF zachęcała do zgłaszania uwag na temat wersji beta wyszukiwarki LEI 2.0 do 30 czerwca 2019 r.