Prasa i media Blog GLEIF

Jak OpenSanctions, Open Ownership i GLEIF współpracują w celu usprawnienia kontroli sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy stanowi ogromne zagrożenie; Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) szacuje, że każdego roku na całym świecie pranych jest od 2 do 5 bilionów dolarów, z czego odzyskuje się mniej niż 1%. Friedrich Lindenberg, założyciel organizacji OpenSanctions, wyjaśnia, dlaczego nawiązała ona współpracę z GLEIF i Open Ownership w ramach globalnej walki z przestępczością finansową, by ułatwić przeszukiwanie dużych zbiorów danych, zwłaszcza w kontekście płatności transgranicznych i błyskawicznych.


Autor: Friedrich Lindenberg, założyciel OpenSanctions

  • Data: 2023-12-06
  • Odsłon:

Współpraca pomiędzy GLEIF i Open Ownership, której celem było dalsze rozszerzenie mapowania na bazę danych OpenSanctions, została wyróżniona na krótkiej liście G20 TechSprint 2023. Jaką wartość ta współpraca wnosi w walce z przestępczością finansową?

Jak widzieliśmy podczas TechSprint, taki produkt niewątpliwie znajduje wiele zastosowań w świecie regulacji finansowych. Współpraca między naszymi organizacjami pokazuje, jak dobre wyniki można osiągać, wykorzystując dobrze ustrukturyzowane otwarte dane i niepodważalne identyfikatory korporacyjne. Podkreśla to praktyczne zastosowanie integracji danych jako kluczowego narzędzia w zwalczaniu przestępczości finansowej.

Dzięki tej integracji tworzy się kompleksowa sieć podmiotów i relacji, która usprawnia procesy badania potencjalnych klientów i oceny ryzyka w firmach. Projekt ten pokazuje również praktyczne zastosowanie integracji danych jako kluczowego narzędzia w zwalczaniu przestępczości finansowej.

Szczególnie interesujące jest w nim to, że łączy on wiele specjalistycznych zbiorów danych, co pozwala nam identyfikować tak zwane sankcje wtórne. Dotyczą one w szczególności tych firm, w których 50% lub więcej udziałów w spółce należy do osób lub podmiotów objętych sankcjami. Możemy dzięki temu pracować na kompleksowym zbiorze danych, wykorzystując je do kontroli i śledzenia aktywów.

Wspólna inicjatywa może usprawnić procesy kontroli i zwiększyć wsparcie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CTF), należytej staranności w odniesieniu do klientów oraz wysiłków na rzecz egzekwowania sankcji na całym świecie. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi boryka się obecnie globalny system finansowy?

Globalny system finansowy stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. Choć wiele firm prowadzących kontrole pod kątem sankcji często ma do czynienia z uciążliwymi problemami, takimi jak fałszywe alarmy wynikające z niskiej jakości zbiorów danych, o wiele większy problem stanowi ogólna skuteczność tych systemów kontroli.

Tego typu pytania są rzadkością w podmiotach objętych regulacją, a większość systemów nie pozwala odpowiadać na nie w sposób wystarczający. Tu i ówdzie możemy wprowadzać drobne poprawki, ale najpoważniejsze problemy wynikają z tych szerszych pytań i problemów.

Dane udostępniane pomiędzy podmiotami muszą być ujednolicone, by dało się egzekwować sankcje i kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak wspólna inicjatywa pomaga sprostać temu wyzwaniu?

Egzekwowanie sankcji i kontrole stają się łatwiejsze dzięki stosowaniu wspólnych identyfikatorów, takich jak kod LEI, i ich mapowaniu na inne identyfikatory, takie jak ISIN i BIC. Nasza wspólna inicjatywa wykorzystuje również nowe standardy, takie jak BODS, dotyczące informacji o rzeczywistych beneficjentach. Umożliwia to integrację danych i tworzenie narzędzi analitycznych wielokrotnego użytku. Te strategie pozwalają ujednolicić dane udostępniane pomiędzy podmiotami, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności sankcji i kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

„Pokonanie sieci wymaga sieci” — stwierdził Beju Shah, dyrektor skandynawskiego centrum BIS Innovation Hub, po zakończeniu Projektu Aurora. Czy możesz wyjaśnić, jak stworzona przez Ciebie sieć organizacji (zwana „Transparency Fabric”), działająca w oparciu o otwarte i ustandaryzowane dane wysokiej jakości, pomaga w walce ze złośliwymi sieciami?

Jedną z cech sieci Transparency Fabric, która czyni ją szczególnie użyteczną, jest to, że każda z uczestniczących w niej organizacji wnosi do niej to, w czym się specjalizuje. Transparency Fabric może więc wspólnie walczyć z przestępczością finansową, dzięki skutecznemu dopasowywaniu najistotniejszych zbiorów danych, zwłaszcza w przypadku płatności transgranicznych i błyskawicznych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest utrudnione z powodu braku wysokiej jakości danych o rzeczywistych beneficjentach na całym świecie. Dzięki temu, że rządy stawiają na przejrzystość, OpenSanctions i Open Ownership mogą łatwiej zapewnić wgląd w sieci wokół podmiotów i osób objętych sankcjami.

Jakie są kierunki dalszego rozwoju wspólnej inicjatywy?

Jest kilka kierunków, w których chcielibyśmy się rozwijać. Po pierwsze, staramy się rozbudowywać zbiory informacji na temat rzeczywistej własności. W tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia. Mam tu na myśli na przykład dane publikowane przez rządy krajowe za pomocą standardu BODS.

Poza tym zapewniane przez GLEIF mapowanie pomiędzy jej identyfikatorami a innymi systemami — takimi jak kody ISIN, BIC i identyfikatory OpenCorporates — okazało się bezcenne. Przydałoby się więcej takich powiązań między innymi identyfikatorami stosowanymi w sektorze finansowym. Jest to ważne ze względu na konieczność właściwego projektowania naszych systemów pod kątem celów, jakie przed sobą stawiamy. Lepsze mapowanie identyfikatorów, takich jak symbole giełdowe i kody papierów wartościowych, pozwoli zapewnić firmom objętym regulacjami narzędzia do określania ryzyka i stworzyć solidniejsze narzędzie zapobiegania przestępstwom finansowym.

Jakie są plany OpenSanctions na przyszłość?

Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na mapowaniu danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP, Politically Exposed Persons). Walka z przestępczością finansową wymaga monitorowanie nie tylko osób objętych sankcjami, lecz także uwzględniania wszystkich podmiotów, które mogą korzystać z funduszy państwowych.

Systematyczne gromadzenie informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na całym świecie jest szczególnie trudne z uwagi na brak jednolitej globalnej definicji takich osób.

Niedawno odświeżyliśmy cały nasz zbiór danych PEP i stworzyliśmy strony poświęcone konkretnym krajom, ułatwiając wyszukiwanie. Teraz zastanawiamy się, jakie inne dane lub kwalifikatory mogą być przydatne dla naszych użytkowników.

Poza tym chcemy oczywiście zwiększyć ilość danych na temat rzeczywistych beneficjentów, do których możemy uzyskać dostęp i które da się powiązać z gromadzonymi przez nas informacjami o ryzyku. Szczególnie interesujemy się jurysdykcjami, takimi Turcja, Dubaj i Azja Środkowa, za pośrednictwem których różne podmioty starają się omijać nałożone na nie sankcje.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Friedrich Lindenberg jest założycielem OpenSanctions. W przeszłości zajmował się dziennikarstwem śledczym i od tego czasu interesuje się danymi z list obserwacyjnych. W latach 2016–2021 Friedrich kierował zespołem ds. danych w projekcie zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), gdzie uczestniczył w licznych dochodzeniach dotyczących przestępczości międzynarodowej, nielegalnych kont offshore i prania pieniędzy.

Uruchomił projekt Aleph — platformę danych „open source” dla reporterów i analityków z ponad 40 organizacji medialnych — do analizowania dużych zbiorów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych w kontekście i znajdowania wątków reporterskich.


Znaczniki artykułu:
Mapowanie LEI, Otwarte dane, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI