Prasa i media Blog GLEIF

Jak zapewnić jakość danych za pomocą systemu LEI

Organizacje tak różne jak Europejski Bank Centralny i Uniwersytet w St. Gallen wierzą, że dzięki naszemu zaangażowaniu w dostarczanie danych wysokiej jakości LEI umożliwia podejmowanie mądrzejszych, mniej kosztownych i bardziej wiarygodnych decyzji biznesowych – wyjaśnia Zornitsa Manolova, dyrektor ds. zarządzania jakością danych i nauki o danych w Global LEI Foundation


Autor: Zornitsa Manolova

  • Data: 2020-12-15
  • Odsłon:

dq-video-blog-website-750x422

Szybki rozwój globalnej gospodarki cyfrowej ułatwił organizacjom w każdym zakątku świata prowadzenie działalności, łącząc każdego dnia miliony firm poprzez transakcje finansowe. Ale mimo że technologia pozwala na to w niespotykanym dotąd tempie i skali, skąd możemy być naprawdę pewni, że osoba lub organizacja, z którą mamy do czynienia, jest tym, za kogo się podaje?

Aby globalna gospodarka cyfrowa mogła się rozwijać, każdy rodzaj organizacji, od start-upów po międzynarodowe korporacje, potrzebuje zarówno zaufania, jak i transparentności. Wymóg ten jest szczególnie ważny w kontekście coraz większej liczby osób pracujących zdalnie i jeszcze większego uzależnienia od komunikacji wirtualnej.

Aby jednak zapewnić zaufanie i transparentność, każde przedsiębiorstwo w globalnym łańcuchu dostaw musi być identyfikowalne w skali międzynarodowej na podstawie dokładnych danych wysokiej jakości. Można to osiągnąć w bardzo prosty sposób za pomocą identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier – LEI).

Priorytetyzacja jakości danych

LEI działa jak „międzynarodowy paszport” dla osób prawnych na całym świecie, umożliwiając organizacjom podejmowanie mądrzejszych decyzji na temat tego, z kim prowadzić interesy. W związku z ciągłym rozwojem Globalnego Systemu LEI i zwiększeniem liczby nadawanych LEI nasz najnowszy film wideo przedstawia nasze zaangażowanie w dostarczanie wszystkim użytkownikom danych wysokiej jakości.

Zarządzanie jakością danych w ramach Globalnego Systemu LEI jest strategicznym priorytetem. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy zainwestowaliśmy sporo we wdrażanie najlepszych praktyk. Ściśle współpracujemy z lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU) w celu egzekwowania rygorystycznych kontroli jakości danych, zapewniamy pełną przejrzystość poprzez publikację wszystkich wyników w Internecie i odnotowaliśmy mierzalną jakość danych na poziomie ponad 99%.

Nasze rygorystyczne podejście do jakości danych wzmocniło ogólną wartość LEI poprzez utwierdzenie użytkowników w przekonaniu, że wszystkie dane w ramach Globalnego Systemu LEI są dokładne i transparentne. Obejrzyj film, aby wysłuchać głosów poparcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i prof. Damiana Bortha z Uniwersytetu w St. Gallen.

Pracujemy przez cały czas, a naszym priorytetem pozostaje koncentracja na jakości danych, zgodnie ze zobowiązaniem Global LEI Foundation w zakresie dążenia do doskonałości.

Rejestratorzy przeprowadzają dokładną kontrolę jakości danych, sprawdzając, czy dane referencyjne LEI są zgodne z oficjalnymi informacjami publikowanymi przez rejestry przedsiębiorstw. Aby zapewnić logiczną i techniczną jakość danych oraz ich spójność, polegamy na opracowanym przez GLEIF interfejsie programowania aplikacji (API), który umożliwia nam osiąganie integralnej jakości danych w bardzo efektywny sposób. – María Emilia Adán, prezes Colegio de Registradores Madrid

Kiedy mówimy o LEI, od razu przychodzi mi do głowy GLEIF. Firma parasolowa, która działa pośród wszystkich różnych lokalnych jednostek organizacyjnych w różnych krajach, koordynuje wszystkie LEI i tworzy jedną listę zawierającą unikatowe identyfikatory, uzyskując w ten sposób jakość, której potrzebujemy, i sprawiając, że cały system jest przygotowany na przyszłość. – Prof. Damian Borth, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, Uniwersytet w St. Gallen

LEI to rzeczywiście unikat na skalę światową. Dzięki poparciu udzielonemu przez G20 korzysta ze wsparcia sektora publicznego i został już wprowadzony do systemu prawnego w różnych jurysdykcjach. Nie będzie możliwości zidentyfikowania innego podmiotu z takimi specyfikacjami. LEI rzeczywiście zasługuje na nasze wsparcie i wraz z GLEIF i naszymi globalnymi partnerami będziemy się angażować w jego dalszy rozwój. – Werner Bier, zastępca dyrektora generalnego ds. statystyki, Europejski Bank Centralny (EBC)

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Zornitsa Manolova kieruje zespołem ds. zarządzania jakością danych i nauki o danych w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od kwietnia 2018 roku odpowiada za doskonalenie i poprawę ustalonych ram jakości danych i zarządzania danymi poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod analizy danych. Wcześniej Zornitsa zarządzała projektami analizy danych kryminalistycznych w ramach międzynarodowych dochodzeń finansowych w PwC Forensics. Uzyskała niemiecki dyplom z zakresu nauk komputerowych z ukierunkowaniem na uczenie maszynowe na Uniwersytecie w Marburgu.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Jakość danych, Przypadek biznesowy LEI, Otwarte dane