Prasa i media Blog GLEIF

#Nr 2 w serii wpisów na blogu LEI Lightbulb – Najważniejsze informacje na temat Chin: rozwój użytkowania LEI w polityce i innowacjach

Chiny promują ogólnokrajowe zastosowanie LEI za pomocą wytycznych regulacyjnych. Torują także drogę do użytkowania LEI w produktach z zakresu tożsamości cyfrowej. Silne zobowiązanie wdrożenia LEI będzie wspierać ekosystemy finansowe, promować handel międzynarodowy i rozwijać przejrzystość cyfrową.


Autor: Xue Tan

  • Data: 2021-04-22
  • Odsłon:

website-china-roadmap-blog-750x422

Obecnie w Chinach jesteśmy świadkami znacznych postępów związanych z wprowadzeniem LEI. Organy regulacyjne w regionie aktywnie promują użytkowanie LEI i nakreśliły ambitne plany znaczącego zwiększenia liczby zarządzanych LEI w krótkim okresie.

Przypominamy, że Ludowy bank Chin (People’s Bank of China – PBOC) opublikował z końcem 2020 r. wytyczne wdrażania LEI do roku 2022. Wytyczne te są częścią inicjatywy „Jeden pas i jedna droga”, która tak została opisana w Wikipedii: „[…] włączone do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej w 2017 roku. Rząd Chin nazywa tę inicjatywę „próbą wzmocnienia połączeń regionalnych i osiągnięcia świetlanej przyszłości”. Wytyczne nakreślają narodowy plan zwiększenia nadawania kodów LEI o minimum 170% między końcem roku 2020 (wówczas istniało 37 000 aktywnych kodów LEI), a końcem roku 2022 (cel to minimum 100 000 zarządzanych LEI).

W tym miesiącu fundacja GLEIF z radością przyjęła wiadomość, że chiński urząd ds. certyfikacji finansowej (CFCA) uruchomił pierwszą komercyjną wersję demonstracyjną LEI osadzonych w certyfikatach cyfrowych. CFCA jednocześnie stał się pierwszym organem certyfikacyjnym, który przyjął rolę agenta ds. weryfikacji globalnego systemu LEI. Ta innowacja CFCA pokazuje dalsze zaangażowanie chińskiego rynku, tym razem w ułatwianie i promowanie wydawania LEI w certyfikatach cyfrowych. Oczekuje się, że wczesne działanie CFCA w tym zakresie stanie się katalizatorem dla innych podobnych działań.

Efekt połączenia tych dwóch inicjatyw jest znaczący. Pokazuje to zaawansowany poziom aktywności organów regulacyjnych w regionie, który stymuluje nadawanie kodów LEI w celu wsparcia sektora finansowego i bankowego, uproszczenia handlu międzynarodowego i zwiększenia cyfrowej tożsamości w całym regionie.

Co zrozumiałe GLEIF opowiada się za podejmowaniem kroków zmierzających do przyspieszania przyjmowania LEI w Chinach i z entuzjazmem przyjmuje dalekowzroczność i aktywność organów regulacyjnych. Zobowiązanie przyspieszenia nadawania kodów LEI w tak dużym regionie nie tylko przyniesie korzyści uczestnikom rynku chińskiego, ale także będzie miało potencjał motywowania organów regulacyjnych w innych krajach i regionach do podejmowania podobnych kroków. Fundacja GLEIF ma nadzieję, że tak się stanie.

Bardziej szczegółowy opis obu inicjatyw znajduje się poniżej.

Wytyczne wdrażania LEI w Chinach: 2020–2022

W IV kwartale 2020 r. cztery organy regulacji finansowych w Chinach opublikowały raport przedstawiający wytyczne wdrażania LEI. Te cztery organizacje to: PBOC, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC – Chińska Komisja Regulacji Bankowych), China Securities Regulatory Commission (CSRC – Chińska Komisja Papierów Wartościowych) i State Administration of Foreign Exchange (SAFE – Państwowa Administracja Wymiany Zagranicznej).

Raport, który został opublikowany po chińsku na stronie internetowej PBOC, opisuje ogólne cele tych wytycznych i wskazuje kluczowe kamienie milowe wdrażania LEI na kolejne dwa lata.

Jak wskazano w artykule Regulation Asia, celem powszechnego wdrożenia LEI w Chinach jest pomoc w budowaniu związków z rynkiem międzynarodowym, wspieranie Chin w otwieraniu rynku finansowego i ułatwianie handlu transgranicznego i transakcji finansowych.

Zgodnie z tłumaczeniem raportu ze strony PBOC GLEIF rozumie, że ogólnym celem tych wytycznych jest określenie kompleksowej polityki systemu wykorzystania LEI w chińskim systemie finansowym zgodnie ze standardami międzynarodowymi do końca 2022 r. Przewidują one, że LEI stanie się narzędziem pomocniczym organów zarządzania finansowego w utrzymywaniu stabilności finansowej i wdrażaniu nadzoru finansowego. LEI stanie się ważnym elementem infrastruktury finansowej, stowarzyszeń branży finansowej i instytucji finansowych w przeprowadzaniu identyfikacji klienta w przypadku osób prawnych zaangażowanych w transakcje transgraniczne. Stanie się także paszportem korporacyjnym.

Jest to zgodne z rolą PBOC jako członka Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (Regulatory Oversight Committee – ROC). ROC promuje szerokie zainteresowanie poprawą jakości danych wykorzystywanych w raportowaniu danych finansowych, poprawę możliwości monitorowania ryzyk finansowych i obniżanie kosztów raportowania regulacyjnego poprzez harmonizowanie standardów w różnych jurysdykcjach.

Następnie opisane są cele kolejnych etapów dla władz chińskich:

  1. Do końca 2020 r.: całkowita liczba zarządzanych LEI w Chinach kontynentalnych ma osiągnąć 30 000 i objąć wszystkie instytucje finansowe, instytucje członkowskie infrastruktury finansowej i stowarzyszenia branżowe, a także spółki giełdowe w Chinach. Zaproponowane zastosowania LEI kierują takimi scenariuszami jak płatności transgraniczne w RMB, transgraniczne cyfrowe wymiany handlowe w RMB, dostęp zakwalifikowanych zagranicznych instytucji finansowych (Qualified Foreign Institutional Investors – QFII) i zakwalifikowanych zagranicznych instytucji finansowych w RMB (RMB Qualified Foreign Institutional Investors – RQFII), obrót instrumentami pochodnymi, obrót papierami wartościowymi i nadzór nad spółkami giełdowymi. Określenie mechanizmu mapowania i aktualizacji LEI za pomocą kodów instytucji finansowych, jednolitych kodów kredytu społecznego i kodów systemów informacyjnych związanych z główną infrastrukturą finansową.
  2. Do końca 2021 r.: całkowita liczba zarządzanych LEI w kontynentalnych Chinach osiąga 50 000, skierowana głównie na poprawę zasięgu wśród importerów i eksporterów, przedsiębiorstw handlowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych biorących udział w transakcjach transgranicznych. Zaproponowane zastosowania LEI kierują takimi obszarami jak systemy raportowania transakcji rynku finansowego, oceny kredytowe i zastosowanie specjalnych kodów instytucji przez instytucje zagraniczne. Uruchomienie i kierowanie transgranicznymi usługami informacji o osobach prawnych i platformą uwierzytelniania cyfrowego, aby zapewnić usługi danych opartych na LEI o wartości dodanej departamentom zarządzania finansowego, infrastrukturze finansowej, stowarzyszeniom branży finansowej i instytucjom finansowym.
  3. Do końca 2022 r.: całkowita liczba zarządzanych LEI w Chinach kontynentalnych osiąga 100 000. Dalsze zwiększanie zasięgu wśród przedsiębiorstw niefinansowych biorących udział w transakcjach transgranicznych. Zastosowanie LEI w scenariuszach takich jak tożsamość cyfrowa transgranicznych osób prawnych. Określenie mechanizmów komercyjnie opłacalnego działania LEI.


CFCA toruje drogę do większego użytkowania LEI w produktach z zakresu tożsamości cyfrowej na rynku masowym

CFCA uruchomiła pierwszą komercyjną demonstrację LEI osadzoną w certyfikatach cyfrowych. Jest to również pierwszy organ certyfikacyjny, który działa jako agent ds. weryfikacji globalnego systemu LEI, usprawniający nadawanie kodów LEI z produktami tożsamości cyfrowej i świadczeniem usług.

Powyższe działania CFCA są następstwem niedawnego powołania GLEIF CA Stakeholder Group, która została utworzona jako platforma współpracy GLEIF z CA i TSP w zakresie koordynacji i promocji globalnego podejścia do stosowania LEI w produktach tożsamości cyfrowej. Postępy CFCA są znaczące, ponieważ są to najwcześniejsze zgłoszone sukcesy zgodne z kierunkiem tej inicjatywy branżowej, która ma na celu osiągnięcie masy krytycznej LEI osadzonych w certyfikatach cyfrowych.

Stephan Wolf, dyrektor naczelny GLEIF komentuje: „Z radością witamy postępy uczynione przez CFCA na obu polach, gdyż zbliżają one nas do szerokiego wykorzystania LEI w certyfikatach cyfrowych na świecie. Realizując cel powszechnego wykorzystania LEI w produktach tożsamości cyfrowej będzie ważnym krokiem zwiększającym zaufanie i tworzącym możliwości innowacji w zastosowaniach zarządzania tożsamością cyfrową w sektor ze prywatnym. Certyfikaty cyfrowe powiązane przez LEI ze zweryfikowanymi, regularnie aktualizowanymi i ogólnie dostępnymi danymi referencyjnymi przechowywanymi w globalnym systemie LEI są łatwiejsze do zarządzania, gromadzenia i utrzymania. Rezultatem będzie znaczna wydajność i mniejsze skomplikowanie dla właścicieli certyfikatów, a także większą przejrzystość dla wszystkich użytkowników Internetu i uczestników wymian cyfrowych.”

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym tutaj.

Publikowana przez GLEIF „seria wpisów na blogu LEI Lightbulb” ma za zadnie rzucać światło na to, jaka jest skala przyjmowania i promowania LEI w sektorze publicznym i prywatnym, w różnych lokalizacjach geograficznych i przypadkach użycia poprzez wskazywanie, którzy liderzy branżowi oraz które władze i organizacje są zwolennikami LEI oraz jaki mają w tym cel. Pokazując, w jaki sposób sukces wynikający z silnych podstaw regulacyjnych daje początek fali orędowników dalszej pracy nad regulacjami dotyczącymi LEI i dobrowolnego przyjęcia LEI w nowych i pojawiających się zastosowaniach, GLEIF ma nadzieję edukować w zakresie zarówno obecnych, jak i przyszłych potencjalnych korzyści, jakie „jedna globalna tożsamość” może dostarczyć firmom na całym świecie, niezależnie od sektora.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Xue Tan jest kierowniczką zespołu ds. zarządzania relacjami biznesowymi w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Przed rozpoczęciem współpracy z GLEIF pani Tan pracowała w biurze Australia and New Zealand Bank (ANZ) w Pekinie i zajmowała się przede wszystkim zarządzaniem środkami pieniężnymi i procesami KYC/AML. Xue Tan ukończyła studia MBA w Mannheim Business School.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania, Otwarte dane, Zasady zarządzania, Zgodność, Regulacje, Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC)