Prasa i media Blog GLEIF

Opublikowana przez fundację GLEIF nowa lista organów rejestracyjnych zwiększa wiarygodność danych identyfikatorów podmiotu prawnego.

Nowa lista organów rejestracyjnych fundacji GLEIF wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego uprawnionego źródła


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-08-31
  • Odsłon:

motif-abstract-8-750x250

31 sierpnia 2016 r. fundacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała swoją nową listę organów rejestracyjnych (zob. powiązane odsyłacze poniżej). Zawiera ona 652 rejestry podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na liście unikalny kod. Organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) będą wykorzystywały ten kod w swoich procesach i raportach związanych z nadawaniem identyfikatorów.

Wdrożenie listy organów rejestracyjnych fundacji GLEIF przyniesie dalszy wzrost wiarygodności i przydatności danych identyfikatorów podmiotu prawnego.

Podsumowanie: Odwołania w danych podmiotu prawnego do lokalnego uprawnionego źródła

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Mówiąc krótko: publicznie dostępny zestaw danych identyfikatorów podmiotu prawnego może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Przydatność zestawu danych polega na dostępie do zaufanych, otwartych i sprawdzonych danych.

Proces zapewnienia jakości danych identyfikatorów podmiotu prawnego zaczyna się od podmiotu rejestrującego. W procesie samorejestracji podmiot rejestrujący musi dostarczyć dokładne dane referencyjne podmiotu prawnego do wybranej organizacji nadającej identyfikatory podmiotu prawnego. Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego (nazywane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU) świadczą usługi w zakresie uzyskania i odnowienia rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych zainteresowanych zdobyciem identyfikatora.

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release-662x321.pl-750x364

Opublikowana przez fundację GLEIF lista organów rejestracyjnych po raz pierwszy wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego uprawnionego źródła. Lista umożliwia użytkownikom danych identyfikatorów podmiotu prawnego prostsze wiązanie identyfikatorów z innymi źródłami danych.

Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego muszą zagwarantować, że odwołania do źródła z uprawnieniami są zestandaryzowane i włączone do rekordu identyfikatora.

Użytkownicy danych identyfikatorów podmiotu prawnego będą mogli zidentyfikować uprawnione źródło powiązane z danym podmiotem prawnym. Odnośny kod będzie częścią informacji, jakie tworzą rekord identyfikatora podmiotu prawnego. Wszystkie rekordy identyfikatorów podmiotu prawnego są bezpłatnie dostępne publicznie na stronie fundacji GLEIF (zob. odsyłacz do globalnego indeksu identyfikatorów podmiotu prawnego poniżej).

Format Common Data File (CDF) (zob. powiązane odsyłacze poniżej) określa sposób wskazania kodów identyfikatorów podmiotu prawnego i powiązanych danych referencyjnych przez wszystkie organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego. W oparciu o ten standard podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego będą identyfikowały uprawnione źródło związane z danym podmiotem prawnym z wykorzystaniem pola „BusinessRegisterEntityID”, które zawiera dwa elementy:

  • rejestr: kod wskazujący rejestr podmiotów gospodarczych lub inny organ rejestracyjny, z którego pochodzi wartość w polu identyfikatora podmiotu (zob. następny punkt). Na późniejszym etapie będzie to kod przypisany do uprawnionego źródła podanego na liście organów rejestracyjnych GLEIF.
  • identyfikator podmiotu: identyfikator (numer lokalny) podmiotu prawnego przechowywany przez uprawnione źródło.

Rejestr może być wskazywany bez towarzyszącego mu identyfikatora podmiotu, jeżeli identyfikator nie jest dostępny.

Wdrożenie listy organów rejestracyjnych fundacji GLEIF

Fundacja GLEIF będzie monitorowała zgodność działań podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego z listą organów rejestracyjnych w oparciu o poniższe kryteria:

  • w okresie dwunastu miesięcy od daty publikacji listy organów rejestracyjnych 99 procent nadanych w tym czasie identyfikatorów podmiotu prawnego powinno zawierać podany na liście kod organu rejestracyjnego oraz identyfikator podmiotu prawnego wykorzystywany przez uprawnione źródło do identyfikowania podmiotu.
  • w okresie osiemnastu miesięcy od daty publikacji listy organów rejestracyjnych 98 procent nadanych kiedykolwiek identyfikatorów podmiotu prawnego powinno spełniać powyższe założenia.

Lista organów rejestracyjnych fundacji GLEIF będzie rozwijana. Propozycje zmian i uwagi do dokumentu należy wysyłać na adres RAList@gleif.org.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
lista organów rejestracyjnych, Zasady zarządzania, Jakość danych, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zarządzanie danymi