Prasa i media Blog GLEIF

Zaufanie i technologia: Warunki wstępne do osiągnięcia sukcesu w regulacji cyfrowej

Część IV: Sposoby wykorzystania kodów LEI do celów bezpośredniego przetwarzania, walki z przestępstwami finansowymi oraz przygotowań do globalnego ekosystemu tożsamości cyfrowej


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-12-18
  • Odsłon:

motif-abstract-5-750x250

Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotyka się światowy ekosystem finansowy, jest dokończenie jego transformacji w środowisko całkowicie cyfrowe. Sukces w tym wypadku będzie częściowo zależeć od możliwości nowego systemu cyfrowego dotyczących identyfikacji uczestników na rynkach finansowych oraz śledzenia, przewidywania i minimalizowania oszustw.

Podobnie jak w przypadku każdego systemu opartego na zaufaniu ekosystem finansowy wymaga nadzorującej funkcji regulacyjnej, która pozwoli monitorować jego działanie i zbierać dane umożliwiające dokonanie poprawek. Aby to narzędzie było skuteczne, musi rozwijać swoje funkcje operacyjne i nadzorujące w harmonijny sposób, jako jedna, integralna całość. Innymi słowy, ta funkcja regulacyjna musi wykorzystywać technologie działające zgodnie z tymi, które wspierają resztę systemu.

W niniejszym poście, ostatnim z serii dotyczącej badania zaufania finansowego w erze cyfrowej, oceniamy środki, które mogą pomóc w osiągnięciu równości. Wymaga to między innymi skupienia i natychmiastowej uwagi; obecne możliwości regulacyjne ekosystemu mogą stać się dalekie od ideału. Jeśli ta luka nie zostanie zmniejszona, środowisko cyfrowe będzie umożliwiać oszustom rozwój ich działalności, ułatwi im pozostanie niezauważonymi i osiąganie coraz większych korzyści.

Z rozwojem solidnej funkcji regulacyjnej wiąże się bezpośrednio możliwość spójnej identyfikacji stron transakcji w czasie rzeczywistym, na skalę globalną. W tym celu wszyscy partnerzy muszą zastosować jeden wspólny środek weryfikacji tożsamości cyfrowej.

Technologia cyfrowa: Przyjaciel, a nie wróg

W naszym połączonym świecie przeładowanie informacjami tworzy ryzyko mniejszego zaufania, dlatego partnerzy muszą współpracować jeszcze silniej niż kiedykolwiek w przeszłości, aby zmniejszyć wątpliwości podczas wzajemnej weryfikacji. Jeśli chodzi o tworzenie zaufania i przejrzystości na globalnych rynkach finansowych, niektórzy obserwatorzy rynkowi sugerowali, że przepisy, regulacje i instytucje nadzorcze tworzą więcej problemów, niż rozwiązują, a „technologia wkrótce sprawi, że staną się zbędne”. Równocześnie te głosy krytyczne często wyrażają obawę, że regulacje finansowe mogą utrudniać innowację, główny atut gospodarki cyfrowej. „Głównym czynnikiem spowalniającym wdrażanie innowacji w usługach finansowych są regulacje”. (CoinDesk).

Naszym zdaniem regulacje wskazują jednak na wspólne normy etyczne, które podtrzymują zaufanie: „Zaufanie to oczekiwanie, które rodzi się w zbiorowości na temat regularnego, uczciwego i kooperującego zachowania innych członków wspólnoty w oparciu o wspólnie uznane normy… Społeczności opierają się na wzajemnym zaufaniu i wspólnych normach etycznych. Zaufanie nie ogranicza się do informacji”. (Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Francis Fukuyama).

Sama technologia nie definiuje jednak norm etycznych. Jest wyłącznie środkiem, dzięki któremu można wyrazić dane normy i je narzucić. Technologia nie może sprawić, że przepisy, regulacje i instytucje staną się niepotrzebne, może je jedynie wspierać lub przeszkadzać im.

Z tej perspektywy proces cyfrowego ustalania tożsamości prawnej partnera jest wymogiem podstawowym, umożliwia bowiem określenie, „kto jest kim” w społeczności cyfrowej. „Wspólne normy etyczne” określają akceptowalne zachowania w tej społeczności. Zatem tożsamość osoby fizycznej lub prawnej umożliwia przydzielenie przez daną społeczność praw i obowiązków, zgodnie z ich wspólnymi wartościami.

Proponowany model docelowy

GLEIF proponuje, by model docelowy potrzebny do wychwycenia i wyrażenia ducha regulacji finansowych możliwych dzięki technice cyfrowej miał silną identyfikację tożsamości prawnej. Ekosystem finansowy powinien w szczególności pozwalać na identyfikację i weryfikację wszystkich punktów końcowych w chwili transakcji, a prywatność i bezpieczeństwo powinny stanowić zalety, z których skorzysta cała społeczność.

GLEIF uważa, że model docelowy powinien połączyć dwie odmienne koncepcje. Po pierwsze, niezależna tożsamość osób fizycznych odnosi się do właściciela danych osobowych wraz z kontrolowaniem tego, jak, kiedy i komu dane te zostaną ujawnione. Po drugie, połączenie tej osoby fizycznej z osobą prawną poprzez identyfikację związku lub roli, jaką odgrywa osoba fizyczna (np. dyrektor zarządu, prezes itd.).

W tym modelu organ władzy jest konieczny w celu przypisania cyfrowej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, albo innej osobie prawnej, takiej jak firma. To, że tożsamość może w ten sposób zostać przypisana na różne sposoby, zapewnia bardziej przejrzyste i dokładne środki weryfikacji obu stron transakcji. Cyfrowa identyfikacja prawna składa się z zespołu weryfikowalnych cech (lub weryfikowalnych twierdzeń); [nazwa prawna] lub [adres urzędowy] będą przykładem weryfikowalnego twierdzenia.

Właściciel tożsamości może kontrolować upublicznione cechy podczas zapisywania się do usługi cyfrowej, takiej jak otwarcie konta bankowego dla osoby prawnej, a dostawca usługi cyfrowej może decydować, jakie dane należy podać, aby skorzystać z usługi.

Szansa na parytet operacyjny i regulacyjny

Należy upewnić się, że procesy regulacyjne, które nadzorują transakcje finansowe, rozwijają się zgodnie z możliwościami operacyjnymi zdigitalizowanego systemu. Jeśli technologia sprawia, że w przypadku transakcji możliwości monitorowania i egzekwowania zgodności przez ekosystem są mniejsze, ułatwi to oszustom przechytrzenie systemu, a zarazem podniesie koszty zgodności i obniży skuteczność procesu.

Wyszukiwania manualne i w bazie danych oraz dokumentacja papierowa należą już do przeszłości. Globalna adaptacja i wdrożenie LEI to rozwiązanie, które umożliwi wdrożenie technologii zapewniających parytet nadzorczy i operacyjny. Jest elegancko prosta w stosowaniu, interoperacyjna na skalę światową i zapewnia korzyści licznym partnerom, od organów regulacyjnych po firmy. Model docelowy informuje o utworzeniu nowych regulacji nadzorujących, takich jak na przykład przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych (RODO) czy drugie brzmienie dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2), co daje LEI możliwości dużego rozwoju. Im szybciej ta przełomowa technologia zostanie zaadaptowana globalnie, tym lepiej. Dopiero wtedy będziemy mogli okiełznać prawdziwą siłę transformacji cyfrowej i rozpocząć globalną walkę z przestępstwami finansowymi.

Rada Stabilności Finansowej (FSB), założyciel GLEIF, nakreśliła możliwą drogę rozwoju w niedawnym liście adresowanym do przywódców Grupy 20 (G20) przed spotkaniem na szczycie grupy w Buenos Aires: „FSB ma na celu zapewnienie, że G20 jest w stanie kontrolować zalety nowych technologii finansowych mimo związanych z nimi ryzyk dla stabilności finansowej... Bardziej ogólnie rzecz biorąc, FSB i organy wytyczające standardy badają obecnie, w jaki sposób szeroka gama innowacji – w tym dystrybuowana technologia ksiąg głównych, globalny LEI, sztuczna inteligencja i różne technologie płatnicze – może promować stabilność finansową, przynosząc jednocześnie większe korzyści konsumentom i firmom”.

GLEIF w pełni wspiera te cele.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zgodność, Zarządzanie danymi, Tożsamość cyfrowa, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Otwarte dane, Zarządzanie ryzykiem, Regulacje, Zasady zarządzania