Dane LEI Globalny Indeks LEI

Pobierz raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI


  • Data: 2021-01-18
  • Odsłon:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje raporty kwartalne, które zwracają uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

Raporty są sporządzane na podstawie Globalnego Indeksu LEI, który zawiera archiwalne i bieżące dane na temat kodów LEI, włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, w jednym wiarygodnym źródle. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym jawne, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI udostępniają następujące informacje:

  • Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI.
  • Poziom konkurencji pomiędzy organizacjami nadającymi kody LEI w Globalnym Systemie LEI.
  • Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI.
  • Procent potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1. (Dane Poziomu 1 dostarczają odpowiedzi na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”).
  • Dane statystyczne dotyczące danych Poziomu 2, tj. podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne. (Dane Poziomu 2 dostarczają odpowiedzi na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Plik PDF do pobrania: „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI” (wersja 1.1) (Background Information on Global LEI System Business Report (Version 1.1))

Plik PDF do pobrania: Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej (wersja 1.5) (Business Reporting Dictionary (Version 1.5))

Pobierz jako plik PDF: Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI (2021-01-18) (Global LEI System Business Report (2021-01-18))

Global LEI System Business Report | Q4 2020

2021-01-18-quarterly_business_report

Każda zainteresowana strona może odtworzyć raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI lub dane zawarte w tym raporcie poprzez wykonanie dwóch prostych czynności:

  1. Pobranie skonsolidowanego pliku w preferowanym formacie.
  2. Odszukanie w Słowniku dot. sprawozdawczości biznesowej definicji poszczególnych elementów danych wraz z pseudokodem w celu praktycznego wdrożenia.

Uwagi i pytania dotyczące kwartalnego raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI można przesyłać e-mailem na adres info@gleif.org.