Prasa i media Blog GLEIF

Unikalna wartość Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) w płatnościach transgranicznych z perspektywy Chin

Dr Chuanwei (David) Zou, dyrektor Frontier Research Center w Shanghai Institute for Finance and Development (SHIFD) i główny ekonomista Wanxiang Blockchain, bada, jak coraz szersze przyjmowanie LEI na całym świecie pozwala na szybsze, tańsze, bardziej przejrzyste i integracyjne transakcje transgraniczne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ich bezpieczeństwa. Dr Zou przygląda się także rosnącemu znaczeniu LEI w chińskiej gospodarce.


Autor: Dr Chuanwei (David) Zou, dyrektor Frontier Research Center w SHIFD

  • Data: 2024-05-28
  • Odsłon:

W 2020 r. grupa G20 uznała usprawnienie płatności transgranicznych za jeden ze swoich priorytetów roboczych i podkreśliła znaczenie badania nowych zastosowań LEI. W jaki sposób coraz szersza integracja standardu LEI może pomóc w radzeniu sobie z częścią największych wyzwań związanych z płatnościami transgranicznymi?

W kwietniu 2020 r. Rada Stabilności Finansowej (FSB) stwierdziła, że największymi przeszkodami w płynnym realizowaniu płatności transgranicznych są „fragmentaryczne standardy danych” i „brak interoperacyjności”. Obecnie stosowane są jednocześnie różne standardy do pozyskiwania najważniejszych informacji o podmiotach prawnych realizujących transakcje finansowe, takich jak nazwy, adresy prawne i inne ważne dane.

Biorąc pod uwagę, że Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opracowała już certyfikowane usługi mapowania z pięcioma głównymi identyfikatorami branżowymi, w tym z kodem identyfikacyjnym firmy Swift (BIC), LEI może stanowić odpowiedź na tę fragmentację i zwiększyć interoperacyjność w ekosystemie płatności transgranicznych. Ułatwi także bezpośrednie przetwarzanie (STP) przez usprawnienie transakcji i redukcję przeszkód.

W lutym 2024 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie zalecenia 16 i jego noty interpretacyjnej. Wśród proponowanych zmian znalazło się zalecenie stosowania LEI w płatnościach i transferach wartości, w których nadawca lub odbiorca jest osobą prawną. Jaką wartość może wnieść LEI do globalnej walki z przestępstwami finansowymi w świetle tych zmian?

LEI znacznie zwiększy transparentność w całym ekosystemie płatności transgranicznych, usprawni zarządzanie danymi przez uczestników rynku i uzgadnianie informacji między komunikatem płatniczym a własną wewnętrzną bazą danych wykorzystywaną do zarządzania ryzykiem.

Jako globalny identyfikator, LEI ułatwi również konsolidowanie informacji i poprawi ocenę narażenia na ryzyko dla każdego podmiotu prawnego. W rezultacie LEI ułatwi zachowanie zgodności z najważniejszymi procedurami i wymogami, w tym z zasadami Poznaj swojego klienta (KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), analiz due diligence wobec klientów (CDD) oraz analiz sankcji.

Standard ISO 20022 ma uprościć globalną komunikację biznesową. Został już osiągnięty międzynarodowy konsensus w sprawie stopniowego przejścia na ten standard. Zgodnie ze Zharmonizowanymi wymogami w sprawie danych ISO 20022 w celu usprawnienia płatności transgranicznych Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (CPMI) identyfikatory LEI lub BIC mogą również zastępować lub uzupełniać informacje o nazwie i adresie pocztowym, pomagając w identyfikacji wszystkich podmiotów prawnych uczestniczących w płatnościach transgranicznych w ujednolicony i ustrukturyzowany sposób.

Jakie są korzyści z włączenia danych referencyjnych LEI do formatu komunikatów ISO 20022?

ISO 20022 to otwarty standard przesyłania wiadomości, który wyróżnia się kompleksowością, interoperacyjnością i elastycznością. Te ich zalety pomogą zwiększyć dostępność, wydajność i przejrzystość płatności transgranicznych. Biorąc pod uwagę obecne globalne integrowanie tego standardu branżowego, włączenie LEI do komunikatów ISO 20022 może przynieść szereg korzyści, w tym ułatwienie przetwarzania STP, umożliwienie automatycznego uzgadniania i poprawę wydajności procesów biznesowych związanych z płatnościami transgranicznymi. To z kolei przyczyni się do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i środków zwalczania terroryzmu oraz poprawi wskaźniki interoperacyjności i wzajemnych połączeń między różnymi systemami płatniczymi.

Oprócz zwiększenia transparentności przelewów transgranicznych LEI może także promować cyfryzację łańcuchów dostaw i międzynarodową współpracę biznesową. W Chinach Miejski Rząd Ludowy Szanghaju planuje utworzenie w 2025 r. pilotażowej strefy współpracy w zakresie handlu elektronicznego jako elementu Jedwabnego Szlaku, jak również ustanowienie nowej transgranicznej platformy interoperacyjności dla tożsamości cyfrowej z wykorzystaniem LEI.

Jakich przyszłych zastosowań LEI można spodziewać się w przypadku Chin?

Chiński rząd przywiązuje dużą wagę do stosowania LEI w takich obszarach, jak optymalizacja szeroko pojętego ekosystemu biznesowego, promowanie otwarcia gospodarczego i umiędzynarodowienie renminbi (RMB). Ten wieloletni plan sformułowany w harmonogramie wdrożenia LEI opublikowanym przez Ludowy Bank Chin (PBOC) w listopadzie 2020 r. pozwolił Chinom stać się jedną z jurysdykcji o najszybciej rosnącym wykorzystaniu LEI.

Xu Zaiyue, prezes Cross-Border Interbank Payment System (CIPS Co., Ltd.), nazwał kiedyś LEI „paszportem dla firm wchodzących na rynek międzynarodowy”. Jakie korzyści ze stosowania LEI mogą — pańskim zdaniem — uzyskać chińskie firmy wchodzące na rynek międzynarodowy i międzynarodowe przedsiębiorstwa chcące rozszerzyć swoją działalność w Chinach?

LEI może odegrać zasadniczą rolę w obu tych przypadkach. Jako międzynarodowy standard, LEI może znacząco ułatwić cyfrową identyfikację podmiotów prawnych w transakcjach transgranicznych, obok już istniejących rozwiązań, takich jak pieczęcie elektroniczne i podpisy elektroniczne. LEI działa stanowi także podstawę zaufania niezbędnego z punktu widzenia firm prowadzących działalność międzynarodową na płaszczyźnie biznesowej i finansowej. LEI zapewnia bowiem otwarte, znormalizowane i rzetelne dane referencyjne podmiotów prawnych, skutecznie eliminując czynnik braku zaufania, charakteryzujący dotąd transakcje transgraniczne.

Jak, w pana opinii, będzie przebiegała ewolucja płatności transgranicznych do 2040 r., uwzględniając postęp technologiczny, zmiany regulacyjne i rosnące zapotrzebowanie na tańsze, szybsze i bardziej przejrzyste transakcje?

Ekosystem płatności transgranicznych, stymulowany przez czynniki rynkowe, technologiczne i polityczne, wkracza w fazę aktywnych innowacji. To, w połączeniu z modernizacją krajowych systemów płatniczych, głęboko przekształci międzynarodową infrastrukturę finansową.

Do 2040 r. powinny zostać zrealizowane wszystkie globalne cele ilościowe ujęte w Planie działania dotyczącym usprawnienia płatności transgranicznych i uznane w deklaracji przywódców G20 w Rzymie, co przełoży się na poprawę ekosystemu płatności transgranicznych w zakresie kosztów, przejrzystości i dostępności. Choć trudno przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych 16 lat, sądzę, że do 2040 r. średni koszt globalnych płatności detalicznych spadnie do 0,8%. Średnia opłata za międzynarodowe przekazy pieniężne spadnie do 2,4%. W kwestii wydajności spodziewam się, że 85% płatności transgranicznych będzie realizowanych w czasie krótszym niż jedna godzina, a pozostałe 15% w ciągu jednego dnia roboczego.

Oczekuję też zwiększenia transparentności transakcji, a użytkownicy będą mogli śledzić przepływy środków w obie strony w czasie rzeczywistym. Ponadto uważam, że do 2040 r. wiele hurtowych systemów płatności będzie w wysokim stopniu wzajemnie połączonych, nie pozostawiając luk w czasie realizowania operacji. Szybsze systemy płatności będą również lepiej połączone, co rozwiąże jeden z problemów, z którymi branża boryka się od długiego czasu.

W przypadku standardów danych oczekuję, że LEI stanie się powszechnym rozwiązaniem w ekosystemie płatności transgranicznych, umożliwiając lepsze zarządzanie danymi i ryzykiem. Wnioskując na podstawie pomyślnego przyjęcia ISO 20022, przewiduję również pojawienie się nowych standardów wiadomości z jeszcze bardziej niezawodnymi możliwościami wymiany informacji.

Przewiduję także, iż waluty cyfrowe hurtowych banków centralnych (wCBDC) i Multiple CBDC Bridge (mBridge) — platforma multi-CBDC — będą miały znaczący udział w rynku, to znaczy będą odpowiadać za co najmniej 25% wolumenów płatności transgranicznych. Ta zmiana dynamiki rynku będzie zwiastunem kluczowej zmiany paradygmatu w branży, podkreślając transformacyjny potencjał tych technologii.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Dr Chuanwei (David) Zou jest dyrektorem Frontier Research Center w Szanghajskim Instytucie Finansów i Rozwoju (SHIFD) oraz głównym ekonomistą Wanxiang Blockchain. Przed objęciem tego stanowiska był głównym ekonomistą Bitmain i pełnił różne role w China Investment Corporation i Nanhu Finance Corporation. Od 2014 r. dr Zou jest współpracownikiem naukowym Ludowego Banku Chin. W 2015 r. dr Zou zdobył 1. nagrodę Sun Yefang za innowacje finansowe. Dr Zou posiada stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Uniwersytet Tsinghua.


Znaczniki artykułu:
Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Jakość danych, Otwarte dane, Usługi GLEIF, Przypadek biznesowy LEI, Zasady zarządzania