Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za pierwszy kwartał 2018 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-05-18
  • Odsłon:

abstract-1-750x250

W maju 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzenie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za pierwszy kwartał 2018 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2018-05-18_quarterly_business_report-750x499

Opublikowany w maju 2018 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w pierwszym kwartale 2018 r. Przedstawia on:

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. łączna populacja LEI przekroczyła 1,1 miliona. Po szczytowym okresie w czwartym kwartale 2017 r., kiedy nadano niemal 400 000 nowych kodów LEI, liczba nowych kodów LEI spadła do 167 353 w pierwszym kwartale 2018 r. Tak duży wzrost obserwowany w drugiej połowie 2017 r. wynikał głównie z tego, że zainteresowani uczestnicy rynków starali się osiągnąć zgodność ze zmienioną unijną dyrektywą (MiFID II) i rozporządzeniem (MiFIR) w sprawie rynków instrumentów finansowych, które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Spadek liczby nadawanych kodów LEI w pierwszym kwartale 2018 r., gdy termin już minął, wskazuje, że wprowadzenie kodów LEI przed wejściem w życie MiFID II / MiFIR okazało się trafną decyzją.

Uczestnikom rynku, którzy dopiero muszą osiągnąć zgodność w zakresie wprowadzonych przez MiFID II/MiFIR wymogów dotyczących identyfikacji podmiotów prawnych, przypominamy, że odpowiednie regulacje przejściowe, o których informował Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), stosuje się tylko tymczasowo. (20 grudnia 2017 r. ESMA oświadczył, że dopuszcza „sześciomiesięczny okres, w którym spółki inwestycyjne będą mogły świadczyć usługi powodujące powstanie zobowiązania do przedłożenia raportu z transakcji klientowi, od którego nie otrzymały wcześniej kodu LEI, pod warunkiem że przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi spółka inwestycyjna otrzyma od takiego klienta dokumentację niezbędną do złożenia w imieniu takiego klienta wniosku o nadanie kodu LEI”.)

Warto również zauważyć, że liczba kodów LEI wydanych w pierwszym kwartale 2018 r. znacznie przekroczyła dane historyczne:

Liczba wydanych kodów LEI 2018 2017
styczeń 95 820 5601
luty 39 963 5818
marzec 31 570 7412

Ten trend może wskazywać na wzrost świadomości w zakresie oszczędności kosztów i korzyści związanych z przyjęciem globalnych kodów LEI wśród szerszej społeczności biznesowej. (Por. biała księga McKinsey & Company i GLEIF zatytułowana „Identyfikator podmiotu prawnego: Wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów” (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) w sekcji poniżej zawierającej powiązane odsyłacze.)

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki krajów, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danym kraju. W pierwszym kwartale 2018 r. najbardziej konkurencyjnymi rynkami były Bułgaria, Malta, Portugalia, Szwajcaria i RPA. Konkurencyjność znacznie spadła w Indiach i w Słowenii ze względu na to, że zarządzanie kodami LEI w tych krajach spoczywało w dużej mierze na jednym podmiocie nadającym LEI.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W pierwszym kwartale 2018 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 66,3 procent pozostał zasadniczo bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem. Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. 84 procent wszystkich kodów LEI było aktualnych. Należy jednak zauważyć, że całkowita liczba wygasłych kodów LEI wzrosła o 26 645 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększania puli danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Do końca pierwszego kwartału 2018 r. informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących przekazało 838 000 podmiotów rejestrujących LEI, reprezentujących 75 procent łącznej populacji LEI (w poprzednim kwartale – 61 procent). 28 procent informacji na temat bezpośrednich podmiotów dominujących zostało całkowicie potwierdzonych (brak zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem). Tylko 4 procent podmiotów prawnych podało przeszkody prawne jako powód, który uniemożliwia przekazanie lub opublikowanie informacji na temat podmiotu dominującego.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)