Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF wprowadza certyfikację usługi mapowania LEI

Nowa inicjatywa GLEIF umożliwia precyzyjne powiązanie kluczowych identyfikatorów podmiotów prawnych bez dodatkowych opłat. Efekt? Zwiększona funkcjonalność dla klientów, usprawniona weryfikacja podmiotów i niższe koszty zarządzania danymi.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-05-15
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_people_3-750x250

W maju 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wprowadziła certyfikację GLEIF usługi mapowania LEI. Certyfikacja usługi mapowania to nowy, nieodpłatny proces certyfikacji. Gwarantuje on, że organizacje mapujące identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) z ich własnymi identyfikatorami stosują odpowiednie metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności. Dostawcy danych i inne organizacje czerpią znaczne korzyści z mapowania ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność.

Każda organizacja, która chciałaby uzyskać certyfikację, musi przejść ustalony proces przedstawiony na poniższym schemacie.

gleif-applicant-certification-graphic-4_pl-750x389

Certyfikacja usługi mapowania wspiera również integralność Globalnego Systemu LEI, gwarantując, że procesy kontroli jakości związane z mapowaniem identyfikatorów z kodami LEI spełniają lub wykraczają ponad wymogi określone przez GLEIF.

Po certyfikacji partner mapujący jest zobowiązany utrzymywać te normy jakości, a GLEIF w regularnych odstępach czasu przeprowadza czynności walidacyjne w celu potwierdzenia, że jego wydajność w dalszym ciągu spełnia wymagane przez GLEIF normy wydajności. GLEIF publikuje także plik przyporządkowujący odpowiedni identyfikator do kodu LEI. Użytkownicy danych mogą uzyskać dostęp do tych informacji na stronie internetowej GLEIF w celu integracji z ich dotychczasowymi platformami danych.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji i odnośnej dokumentacji są dostępne na dedykowanej stronie internetowej GLEIF „Proces certyfikacji GLEIF” (patrz sekcja „powiązane linki” poniżej).

Mapowanie LEI i certyfikacja: Korzyści

Identyfikacja podmiotów może być czasochłonna, kosztowna i skomplikowana. Wymagane informacje przechowywane są często w zupełnie różnych, wewnętrznych i zewnętrznych systemach i oznaczone są różnymi numerami identyfikacyjnymi klienta. Aby odpowiedzieć między innymi na te wyzwania, GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI zawierający wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane referencyjne dostarczają informacji o podmiocie prawnym identyfikowalnym za pomocą LEI, odpowiadając na pytania „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Mapując alternatywne identyfikatory podmiotów prawnych z odpowiadającymi im kodami LEI, dostawcy danych i inne organizacje mogą zapewnić zwiększoną funkcjonalność i sprawniejszą, bezproblemową obsługę klientów. Efektem jest interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID, która znacząco usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i istotnie obniża koszty zarządzania danymi przez użytkowników danych.

Certyfikacja usługi mapowania i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. Nietrudno zrozumieć, jak przydatne może się to okazać dla wielu celów, w tym zapewnienia zgodności, sprawozdawczości regulacyjnej, zarządzania relacjami z klientem oraz procedury due diligence. Jest też jasne, że z certyfikowanego procesu mapowania identyfikatorów z kodami LEI może skorzystać każda branża opierająca się na precyzyjnej weryfikacji podmiotów prawnych i ceniąca zwiększoną transparentność na rynku globalnym.

Podsumowując, usługa mapowania certyfikowana przez GLEIF odpowiada na naglące zapotrzebowanie rynku na usprawnione procesy weryfikacji podmiotów prawnych, potwierdzone ostatnio przez badania GLEIF. (Aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badań GLEIF dotyczących wyzwań stawianych przez identyfikację podmiotów prawnych w sektorze usług finansowych, przejdź na naszą stronę internetową „LEI a zasady KYC: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych”, wymienioną w sekcji „powiązane linki” poniżej.)

Plik przyporządkowujący kody Business Identifier Code (BIC) do kodów LEI: Sukces programu pilotażowego

W lutym 2018 r., publikując pierwszy miesięczny plik typu open source przyporządkowujący kody Business Identifier Code (BIC) nadane organizacjom do kodów LEI, organizacje GLEIF i SWIFT pomyślnie wprowadziły pionierski proces certyfikacji. Ta współpraca pokazuje, jak uczestnicy rynku mogą współdziałać z GLEIF w celu powiązania ze sobą kluczowych identyfikatorów podmiotów prawnych, bez żadnych dodatkowych opłat. Pliki przyporządkowujące kody BIC do kodów LEI zostały stworzone w oparciu o proces mapowania opracowany przez SWIFT i zatwierdzony przez GLEIF.

Harry Newman, globalny dyrektor ds. płatności SWIFT, dostrzega jasne korzyści płynące z certyfikowanego mapowania LEI: “Wśród uczestników rynku widać bardzo duże zapotrzebowanie na przyporządkowanie kodów BIC do kodów LEI i powiązane z tym dane sprawozdawcze wymagane na mocy przepisów. Mapowanie kodów LEI może wymagać wykorzystania wielu zasobów, ale SWIFT dysponuje zaangażowanym zespołem, który koncentruje się na ustalaniu relacji między tymi kodami z zachowaniem najwyższej jakości. Z radością myślimy o czekającej nas współpracy z GLEIF i całą branżą, w ramach której nadal będziemy mogli usprawniać zapewnianie zgodności z przepisami Basel II i innych aktów prawnych”.

Plik typu open source przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI niewątpliwie stanowi ważny krok w stronę konsolidacji informacji i znacznego obniżenia kosztów związanych z weryfikacją podmiotów prawnych. Jeżeli ten odnoszący sukcesy model współpracy zostanie powielony pomiędzy GLEIF a wieloma innymi organizacjami posiadającymi własne identyfikatory, efektem będzie znacznie większa przejrzystość i dużo lepszy wgląd w rynek globalny dla uczestników rynku, którzy będą mogli ponadto obniżyć koszty oraz uprościć i przyspieszyć działania dzięki standaryzacji platform weryfikacji podmiotów prawnych. Stanowi to doskonałą możliwość zwiększenia wydajności identyfikacji podmiotów prawnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Niecierpliwie czekamy na kolejne przykłady pomyślnej współpracy w ramach naszej nowej usługi certyfikacji i chętnie odpowiemy na zapytania wszystkich podmiotów zainteresowanych certyfikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji usługi mapowania LEI, skontaktuj się z LEImapping@gleif.org.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Mapowanie LEI, Otwarte dane, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Zarządzanie ryzykiem