Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za czwarty kwartał 2019 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę puli danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2020-01-23
  • Odsłon:

gleif-abstractw-5-750x250

W styczniu 2020 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za czwarty kwartał 2019 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2020-01-23-quarterly_business_report-750x501

Opublikowany w styczniu 2020 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w czwartym kwartale 2019 r. Pokazuje on, że:

Nadawanie kodów LEI i potencjał wzrostu LEI: aktualna sytuacja

Na koniec czwartego kwartału 2019 r. łączna populacja LEI wynosiła około 1,5 mln. W tym kwartale wydano około 60 000 kodów LEI, natomiast w poprzednim kwartale liczba ta wyniosła około 41 000. Oznacza to kwartalne tempo wzrostu w wysokości 4,2% (w poprzednim kwartale: 2,9%).

W czwartym kwartale największy wzrost liczby kodów LEI na poziomie jurysdykcji odnotowano w Chinach (122,5%), a także w Turcji (13,9%), w Indiach (10,2%), na Mauritiusie (9,8%) i w Estonii (9,1%). Wzrost odnotowany w Chinach i w Indiach wynika przede wszystkim z inicjatyw regulacyjnych nakazujących stosowanie LEI. Na wzrost w Turcji wpłynął projekt przypisywania kodów ISIN do kodów LEI, wymagający stosowania kodów LEI przez wszystkie podmioty nadające. W przypadku Estonii wzrost można przypisać ogólnokrajowej kampanii promującej społeczeństwo cyfrowe oraz widocznej w ostatnim czasie aktywności na rynku lokalnym.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki spośród tych, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danej jurysdykcji. W czwartym kwartale 2019 r. Holandia, Włochy, Chiny, Hiszpania i Finlandia pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej. Pięć najbardziej konkurencyjnych rynków, również w kolejności malejącej, to Litwa, Rumunia, Portugalia, Łotwa i Malta. Warto zauważyć, że pięć najmniej konkurencyjnych rynków to jurysdykcje, w których funkcję podmiotów nadających LEI pełnią organy władz lokalnych. Wskazuje to, że podmioty prawne zdecydowanie preferują współpracę z lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU).

W czwartym kwartale 2019 r. na wielu rynkach odnotowano wzrost konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi LEI. Relatywnie wyrównane udziały rynkowe poszczególnych LOU odnotowano przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Australii i krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii i Danii).

wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W procesie corocznego przedłużania ważności co najmniej raz w roku dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI. Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych.

W czwartym kwartale 2019 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 66,7% był mniejszy niż w poprzednim kwartale (70%). Na koniec kwartału aktualnych było 69,2% wszystkich kodów LEI (w poprzednim kwartale 72,1%).

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE spadł do poziomu 67,3% (w poprzednim kwartale 71,2%). W jurysdykcjach spoza UE wskaźnik również spadł, osiągając poziom 58% (w poprzednim kwartale 59,8%). W okresie sprawozdawczym czołową piątkę jurysdykcji, które osiągnęły najwyższe wskaźniki odnowionych kodów, tworzyły Japonia (91,3%), Finlandia (90,5%), Liechtenstein (87,1%), Indie (83,5%) i Norwegia (79,8%). Natomiast Brazylia (56,8%), Stany Zjednoczone (55,4%), Wielka Brytania (54,2%), Federacja Rosyjska (49,1%) i Kanada (47%) to czołowa piątka jurysdykcji o najwyższych wskaźnikach nieodnowionych kodów.

Potwierdzanie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane Poziomu 1. Określają one, „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI w wiarygodnych publicznych źródłach znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym wypadku lub w przypadku, gdy nie istnieje wymóg rejestracji podmiotu prawnego w lokalnym rejestrze (dotyczy to np. funduszy lub trustów), informacje z wizytówek służbowych dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”.

W czwartym kwartale 2019 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI wzrósł nieznacznie z 80,1% w poprzednim kwartale do 80,6%.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W czwartym kwartale 2019 r. około 1,29 mln podmiotów rejestrujących LEI, stanowiących 90% całkowitej populacji LEI, dostarczyło informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. 99,9% podmiotów rejestrujących LEI, które otrzymały nowo wydany kod LEI lub odnowiły istniejący kod LEI w tym kwartale, przekazało informacje o podmiotach dominujących.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)