Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2019 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę puli danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-08-08
  • Odsłon:

gleif-abstractw-1-750x250

W sierpniu 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za drugi kwartał 2019 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2019-08-08-quarterly_business_report-750x479

Opublikowany w sierpniu 2019 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w drugim kwartale 2019 r. Przedstawia on:

Nadawanie kodów LEI i potencjał wzrostu LEI: aktualna sytuacja

Na koniec drugiego kwartału 2019 r. łączna populacja identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI) przekroczyła 1,4 miliona. W tym okresie wydano około 47 000 kodów LEI, podczas gdy w poprzednim kwartale było ich około 53 000. To oznacza kwartalne tempo wzrostu w wysokości 3,4% w drugim kwartale (poprzedni kwartał: 4,1%).

W drugim kwartale najwyższy wskaźnik wzrostu liczby kodów LEI na poziomie jurysdykcji odnotowano w Mauritiusie (37,2%). Tuż za nim kolejno uplasowały się Chiny (36,2%), Indie (17,6%), Australia (13,2%) i Turcja (10,4%), gdzie wzrost wynika przede wszystkim z inicjatyw regulacyjnych nakazujących stosowanie kodów LEI.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki jurysdykcji, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danej jurysdykcji. W drugim kwartale 2019 r. Włochy, Holandia, Hiszpania, Finlandia i Czechy pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej. Natomiast w czołowej piątce najbardziej konkurencyjnych rynków, również w kolejności malejącej, znalazły się Litwa, Rumunia, Portugalia, Malta i Bułgaria.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W procesie corocznego przedłużania ważności co najmniej raz w roku dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI. Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych.

W drugim kwartale 2019 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 70,5% pozostał zasadniczo bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem (70,8%). (Dotyczy to również jurysdykcji, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000). Na koniec drugiego kwartału 73,1% wszystkich kodów LEI było aktualnych (ostatni kwartał: 73,4%).

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE utrzymał się na stabilnym poziomie 71,5% (w poprzednim kwartale 71,7%). W jurysdykcjach poza UE wzrósł on do 60,3% (poprzedni kwartał: 59,7%).

W okresie sprawozdawczym czołową piątkę jurysdykcji, które osiągnęły najwyższe współczynniki odnowionych kodów, tworzyły Finlandia (93,3%), Indie (92,9%), Japonia (92,2%), Liechtenstein (91%) i Norwegia (84,8%).

Natomiast Brazylia (54,5%), Stany Zjednoczone (54,1%), Federacja Rosyjska (48,3%), Wielka Brytania (46,7%) i Republika Południowej Afryki (45,7%) to czołowa piątka jurysdykcji o najwyższych współczynnikach nieodnowionych kodów.

Potwierdzenie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, w tym oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane Poziomu 1. Określają one, „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI w wiarygodnych publicznych źródłach znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym razie informacje z wizytówki dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”.

W drugim kwartale 2019 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI wzrósł nieznacznie z 78,8% w poprzednim kwartale do 79,4%.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W drugim kwartale 2019 r. około 1,25 miliona podmiotów rejestrujących LEI, stanowiących 89% całkowitej populacji LEI, dostarczyło informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. 99,9% podmiotów rejestrujących LEI, które otrzymały nowo wydany kod LEI lub odnowiły istniejący kod LEI w tym kwartale, przekazały informacje o podmiotach dominujących.

W okresie sprawozdawczym odsetek podmiotów prawnych zgłaszających bezpośredni podmiot dominujący, który posiada LEI, pozostaje na stabilnym poziomie 7%. Udział podmiotów prawnych zgłaszających bezpośredni podmiot dominujący, który nie posiada LEI, zmniejszył się o 1% (z 6% do 5%).
8% podmiotów prawnych zgłosiło ostateczny podmiot dominujący, który posiada kod LEI (w poprzednim kwartale: 7%). Odsetek podmiotów prawnych zgłaszających ostateczny podmiot dominujący, który nie posiada LEI, pozostaje na stabilnym poziomie 5%.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI” (Background Information on Global LEI System Business Report), w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)