Prasa i media Blog GLEIF

Modernizacja sektora finansowania handlu dzięki kodom LEI

Identyfikator podmiotu prawnego jest kluczem do szybszych, tańszych i bardziej bezpiecznych rozwiązań w przyszłości w sektorze transakcji handlowych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-11-29
  • Odsłon:

02-abstract-worldmap-750x250

Cykl życia transakcji handlowych jest skomplikowany i w dzisiejszym świecie technologii cyfrowych wymaga przetwarzania ręcznego w zaskakująco dużym zakresie.

Istnieją olbrzymie możliwości wykorzystania zautomatyzowanych technologii weryfikacji tożsamości, takie jak identyfikatory podmiotów prawnych (LEI), które są w stanie wspierać działanie systemu finansowania handlu niemal na każdym froncie: szybciej, w sposób bardziej opłacalny oraz przy zapewnieniu większego bezpieczeństwa.

Wspólna biała księga McKinsey & Company oraz Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wskazuje, że banki mogą zaoszczędzić aż 500 milionów dolarów rocznie, przyjmując kody LEI w zaledwie jednym z niezliczonych procesów w obrębie finansowania handlu: przy wydawaniu akredytywy.

Proces ten jest szczególnie czasochłonny i obejmuje wiele etapów, które wymagają czynności sprawdzających i uzgadniających. W celu zmniejszenia ryzyka oraz przestrzegania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz analizy KYC banki zarówno kupującego, jak i sprzedającego muszą przeprowadzić kilka czynności sprawdzających kontrahenta. Wciąż trzeba tu korzystać z niewygodnej dokumentacji papierowej i ręcznie przeszukiwać bazy danych, które – ze względu na to, że obsługują wyłącznie wyszukiwanie po nazwie – często generują niedokładne wyniki.

Zastosowanie kodów LEI w tym miejscu może zautomatyzować wiele z tych procedur, umożliwiając natychmiastową, cyfrową identyfikację podmiotów biorących udział w transakcji, co pozwoli bankom znacznie zmniejszyć ilość czasu i zasobów potrzebnych do wykonania badań i czynności sprawdzających.

Poza zwiększeniem wydajności stosowanie LEI usprawniłoby zarządzanie ryzykiem, umożliwiając bankom uzyskanie bardziej holistycznego obrazu podmiotu uczestniczącego w transakcji oraz zwiększając możliwości wykrywania oszustw. Wykorzystując LEI podmiotu, bank sprzedającego mógłby na przykład prześledzić niezapłacone faktury w celu ustalenia podejrzanych działań, takich jak wystawienie wielu faktur do jednej dostawy.

Ogólnie rzecz biorąc, dzięki identyfikatorom podmiotu prawnego (LEI) dwa najważniejsze działania w skomplikowanym procesie – weryfikacja podmiotów i śledzenie historii podmiotu – stają się dużo prostsze.

Banki inwestycyjne również mogą zyskać. Ta sama wspólna biała księga stwierdza także, że przyjęcie kodów LEI w skali globalnej mogłoby zmniejszyć roczne koszty obsługi transakcji i onboardingu o 10 procent. Pozwoliłoby to zmniejszyć łączne koszty operacyjne na rynkach kapitałowych o 3,5%, a tym samym zaoszczędzić ponad 150 milionów dolarów rocznie tylko w samej globalnej branży bankowości inwestycyjnej.

Jednak na wprowadzeniu kodów LEI skorzystają nie tylko banki. Bardzo możliwe, że technologia będzie mieć również istotny pozytywny wpływ na środowisko biznesowe. Na początek, ogólne przyjęcie kodów LEI pozwoliłoby na bardziej spójną obsługę klienta w przypadku firm ubiegających się o kredyt.

W tym miesiącu Regionalna Grupa Konsultacyjna Rady Stabilności Finansowej Azji stwierdziła, że przyjęcie kodów LEI oraz inne cyfrowe technologie, szkolenia i rozwój zdolności to rozwiązanie pozwalające pokonać wiele barier napotykanych przez firmy wkraczające w obszar finansowania handlu. Rada zauważyła: „O ile niemal 80% handlu jest finansowane z kredytu lub ubezpieczenia kredytu, dostęp podmiotów jest nierównomierny, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw”, i wskazała „postrzeganie ryzyka kraju, ryzyka kontrahenta, wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz KYC, a także koszty kapitałowe, które nie odzwierciedlają w pełni ryzyka finansowania handlu” jako przeszkody, które należy brać pod uwagę.

Azjatycki Bank Rozwoju: „Możliwości wyszukiwania oferowane przez GLEIF pozwalają firmom pozyskiwać i oceniać nowych kupujących i sprzedających na docelowych rynkach”.

W sierpniu 2018 r. Janet Hyde, specjalista ds. inwestycji w Azjatyckim Banku Rozwoju, poszła o krok dalej, sugerując, że kody LEI pomogą firmom w rozwoju i ułatwią dostęp do kredytów. W poście na blogu zatytułowanym „W jaki sposób kody LEI zmienią sektor małych przedsiębiorstw w Azji (patrz „powiązane odsyłacze” poniżej) wskazuje: „Po pierwsze, możliwości wyszukiwania oferowane przez GLEIF pomagają firmom pozyskiwać nowych kupujących i sprzedających na rynkach docelowych, zachęcając ich do rozwijania swojej działalności z większą pewnością. Budowanie takich baz danych ułatwia również dużym organizacjom poszukiwanie nowych firm do współpracy, w tym MŚP. To z kolei stwarza więcej możliwości biznesowych dla tych firm, które chcą i mogą uczestniczyć w azjatyckich łańcuchach dostaw”.

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania, „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (Globalny Indeks LEI). Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Jest to narzędzie gwarantujące efektywność, przejrzystość i zaufanie w stosunku do systemu identyfikacji podmiotów prawnych.

GLEIF oferuje różne sposoby dostępu do publicznie dostępnego zbioru danych LEI, np. za pomocą wyszukiwarki internetowej lub serwisu pobierania plików. W zależności od wybranego sposobu dostępu do zbioru danych LEI użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe informacje odpowiadające danemu rekordowi LEI, takie jak wzbogacone dane referencyjne lub inne identyfikatory, które zostały zmapowane do LEI. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI, bez konieczności rejestracji.

Ze względu na wielorakie korzyści oferowane przez kody LEI zarówno usługodawcom w branży finansowania handlu, jak i firmom korzystającym z takich usług coraz trudniej jest znaleźć argumenty przeciwko ich powszechnemu przyjęciu. Wsparcie dla LEI rośnie wraz ze świadomością wśród interesariuszy, a wdrażanie kodów nabiera tempa na całym świecie. Jak zauważyła Janet Hyde: „Kody LEI powinny zostać przyjęte przez wszystkie podmioty, nie tylko instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa handlowe: departamenty i agencje rządowe, rejestry spółek, gruntów i akcji, urzędy podatkowe, listy podmiotów objętych sankcjami, katalogi dotyczące prania pieniędzy i KYC, a także przez audytorów. Dopiero wtedy będzie można z powodzeniem stworzyć naprawdę pełne i ważne portfele informacji”. Na koniec Janet Hyde stwierdza: „Kody LEI, po ich powszechnym przyjęciu, umożliwią komunikację pomiędzy różnymi platformami, ponieważ będzie istniał jeden standard uzgodniony przez wszystkich uczestników rynku, obsługujący cały cykl życia transakcji”.

GLEIF zgadza się z tym całkowicie. Zachęcamy wszystkich interesariuszy w branży finansowania handlu, aby zastanowili się, w jaki sposób kody LEI mogą zmienić ich działalność.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Tożsamość cyfrowa, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Otwarte dane, Zarządzanie ryzykiem, Regulacje, Zasady zarządzania