Prasa i media Blog GLEIF

LEI: scyzoryk szwajcarski dla światowej gospodarki cyfrowej

Ostatnie zmiany w Globalnym Systemie LEI otwierają drogę do globalnej cyfryzacji. Stephan Wolf, dyrektor naczelny, GLEIF, dokonuje przeglądu najważniejszych inicjatyw i spogląda w przyszłość.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2021-06-18
  • Odsłon:

digital-transformation-website-750x422

Według niedawnego globalnego badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company pandemia Covid-19 przyspieszyła wdrażanie inicjatyw cyfrowych w przedsiębiorstwach średnio o siedem lat.

W odpowiedzi na ten ogromny postęp GLEIF uruchomił w ubiegłym roku kilka strategicznych inicjatyw mających na celu poszerzenie korzyści z użycia identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) w obszarze cyfrowej tożsamości, cyfrowej weryfikacji kontrahenta i powiązanych z nimi zastosowań.

W Niemczech 18 czerwca jest obchodzony Digital Day, dlatego GLEIF spogląda wstecz na te kamienie milowe i zastanawia się, co przyniesie przyszłość dla LEI i globalnej gospodarki cyfrowej.

Agent ds. weryfikacji: udostępnienie usług tożsamości biznesowej dla podmiotów prawnych

We wrześniu GLEIF wprowadził nową rolę do Globalnego Systemu LEI: agenta ds. weryfikacji. Zadaniem tej roli jest pomoc instytucjom finansowym i innym organizacjom nadzorowanym w osiągnięciu natychmiastowych korzyści w zakresie zarządzania cyklem życia klienta i rozpoczęciu rozwoju innowacyjnych usług tożsamości biznesowej dla swoich klientów.

Agenci ds. weryfikacji wykorzystują swoje procesy w zakresie poznania klienta (KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a także inne standardowe procesy wdrażania klienta, aby uzyskać LEI dla swoich klientów. Wyposażając swoją bazę klientów biznesowych w LEI, agenci ds. weryfikacji mogą promować integrację finansową i tworzyć nową wartość poprzez inicjowanie generujących przychody usług cyfrowych w zakresie zarządzania tożsamością korporacyjną i transgranicznych relacji w łańcuchu dostaw.

Agenci ds. weryfikacji mogą również wykorzystać LEI do przyspieszenia swojej wewnętrznej transformacji cyfrowej w takich obszarach, jak wdrażanie klientów, płatności i inne transakcje oraz podpisywanie umów.

Od momentu wprowadzenia pod koniec 2020 r. zasady działania agenta ds. weryfikacji zyskały znaczną popularność na całym świecie. Dwie znaczące instytucje, J.P. Morgan oraz China Financial Certification Authority (CFCA), zakończyły już proces kwalifikacji, a wiele innych ma zamiar podążyć za nimi.

vLEI: umożliwienie natychmiastowej, zautomatyzowanej weryfikacji tożsamości biznesowej

Do tej pory brak niezależnego organu zarządzającego, który byłby w stanie budować powszechne, zdigitalizowane zaufanie między podmiotami prawnymi, stanowił ogólnobranżową barierę dla innowacji. Aby pokonać tę przeszkodę, GLEIF uruchomił w 2020 roku międzybranżowy program rozwoju, którego celem jest utworzenie cyfrowo weryfikowalnego LEI (vLEI). Po ukończeniu prac vLEI pozwoli rozszerzyć Globalny System LEI, aby utworzyć w pełni cyfrową usługę LEI, umożliwiającą natychmiastową i automatyczną weryfikację tożsamości pomiędzy kontrahentami działającymi we wszystkich sektorach przemysłu na całym świecie.

Dzięki GLEIF działającemu jako „źródło zaufania” usługa vLEI utworzy kryptograficznie bezpieczny łańcuch zaufania, który może zastąpić ręczne procesy wymagane do uzyskania dostępu i potwierdzenia danych LEI podmiotu. Umożliwi to organizacjom na całym świecie używanie wiarygodnych danych identyfikacyjnych LEI dotyczących ich stanu prawnego, struktury własności oraz upoważnionych przedstawicieli w ogromnej liczbie działań cyfrowych, z których wiele jest zautomatyzowanych, pozwalając im uczestniczyć w globalnej gospodarce cyfrowej przez wiele lat.

W rezultacie vLEI ma szansę stać się jednym z najważniejszych poświadczeń cyfrowych na świecie. Będzie znakiem rozpoznawczym autentyczności dla wszystkich podmiotów prawnych na całym świecie.

W lutym 2021 roku GLEIF przedstawił oficjalne modele wystawiania i infrastruktury technicznej, które będą wspierać rozwój vLEI, a teraz zaprasza twórców oprogramowania do współpracy z interesariuszami programu w celu zbadania, w jaki sposób vLEI może być wykorzystany w przyszłych zastosowaniach.

Certyfikaty cyfrowe: osadzanie LEI w celu podtrzymania zaufania do systemu

Jako że podmioty prawne używają certyfikatów cyfrowych coraz częściej i rośnie zakres ich możliwych zastosowań, ich utrzymanie wymaga coraz więcej czasu i generuje coraz wyższe koszty. Rosnąca złożoność tego zadania już teraz podważa zaufanie do całego systemu, do którego zbudowania zostały przeznaczone certyfikaty cyfrowe.

Aby rozwiązać ten problem GLEIF ściśle współpracował z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w celu standaryzacji procesu osadzania LEI w certyfikatach cyfrowych w miejscu ich nadawania, co ułatwi zarządzanie certyfikatami, ich agregację i utrzymanie, a także zwiększy przejrzystość w całym ekosystemie tożsamości cyfrowej. Stając się wspólnym łącznikiem między certyfikatami cyfrowymi, LEI zapewni pewność tożsamości i zaufanego statusu przy wszelkich interakcjach online pomiędzy podmiotami, ułatwiając wszystkim bezpieczne uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

GLEIF aktywnie współpracuje z organami certyfikacyjnymi (CA) i dostawcami usług zaufania (TSP), aby wspierać i zachęcać do przyjęcia LEI w certyfikatach cyfrowych w ramach swojej nowej Grupy zainteresowanych organów certyfikacyjnych, powołanej w marcu 2021 roku. Grupa ta ma na celu ułatwienie transferu wzajemnie korzystnych informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami we wspólnym wysiłku na rzecz opracowania wytycznych dotyczących najlepszych praktyk i studiów przypadku dla integracji LEI. GLEIF z zadowoleniem przyjął pierwszą komercyjną demonstrację LEI osadzonego w certyfikacie cyfrowym wraz z uruchomieniem oprogramowania TrustSign® przez China Financial Certification Authority (CFCA) w marcu 2021 roku.

Wyszukiwarka LEI 2.0: rozszerzenie i automatyzacja dostępu do danych LEI

GLEIF również ciężko pracuje nad tym, aby własne narzędzia LEI nadążały za zmianami w zakresie cyfryzacji.

W 2020 roku, zgodnie ze swoją wizją umożliwienia szerszego, zautomatyzowanego wykorzystania LEI, GLEIF zakończył migrację do Wyszukiwarki LEI 2.0, nowej wyszukiwarki LEI z bogatą funkcjonalnością danych, i opublikował towarzyszący jej interfejs API umożliwiający stronom trzecim konfigurowanie szybkich, spersonalizowanych i zautomatyzowanych wyszukiwań oraz pobieranie otwartych, wyższej jakości danych LEI z poziomu ich aplikacji.

Poprzez rozszerzenie liczby dostępnych parametrów wyszukiwania Wyszukiwarka LEI 2.0 zapewnia nowy poziom przejrzystości w zakresie ewolucji podmiotów prawnych w czasie, umożliwiając szybszą i bardziej zaawansowaną analizę due diligence kontrahentów, większą szczegółowość procedur nadzoru regulacyjnego oraz szersze możliwości raportowania dla agregatorów danych rynkowych.

Co dalej?

W najbliższych miesiącach GLEIF będzie kontynuował intensywną pracę nad tymi strategicznymi inicjatywami.

Zasady działania agenta ds. weryfikacji osiągają dojrzałość, a GLEIF koncentruje się obecnie na promowaniu korzyści płynących z ich stosowania oraz zachęcaniu instytucji finansowych i innych organizacji nadzorowanych na całym świecie do ich przyjęcia.

vLEI nadal rozwija się w szybkim tempie, ponieważ zainteresowane strony z sektora opieki zdrowotnej, farmacji, telekomunikacji, motoryzacji i usług finansowych zaczynają tworzyć aplikacje specyficzne dla danej branży.

We współpracy z członkami Grupy zainteresowanych organów certyfikacyjnych GLEIF kontynuuje walkę ze złożonością, zwiększając zaufanie i przejrzystość w ekosystemie certyfikatów cyfrowych na całym świecie.

Tradycje LEI są dumnie zakorzenione w usługach i regulacjach finansowych. Jego przyszłość jednak niezaprzeczalnie wskazuje na szersze, cyfrowe przyjęcie i wykorzystanie w sektorze publicznym i prywatnym na całym świecie. Globalny System LEI jest jedynym otwartym, neutralnym pod względem komercyjnym i zatwierdzonym przez organy regulacyjne systemem, który jest w stanie budować zdigitalizowane zaufanie pomiędzy wszystkimi podmiotami prawnymi, bez względu na miejsce. Został on ustanowiony jako dobro publiczne, a GLEIF wciąż dąży do tego, aby wydobyć z systemu każdą najmniejszą korzyść i użyć jej z pożytkiem dla wszystkich.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Tożsamość cyfrowa, Wyszukiwarka LEI, Przypadek biznesowy LEI, Weryfikowalne LEI (vLEI), Certyfikaty cyfrowe, Agenci ds. weryfikacji