Prasa i media Blog GLEIF

Myślenie wykraczające poza zgodność: Przypadek biznesowy przemawiający za uzyskaniem LEI

Jak podejmować inteligentniejsze, mniej kosztowne i trafniejsze decyzje o potencjalnych kontrahentach


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-06-29
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_people_2-750x250

Dotychczas dyskusje na temat wprowadzania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) skupiały się głównie na inicjatywach dotyczących identyfikowania podmiotów prawnych w sprawozdawczości i nadzorze regulacyjnym. Odzwierciedla to także bezpośredni cel, do którego osiągnięcia ma przyczynić się wprowadzenie standardu LEI po kryzysie finansowym, a mianowicie zwiększenie zdolności władz w zakresie oceny zagrożeń systemowych i powstających zagrożeń, identyfikowania trendów oraz podejmowania działań naprawczych.

Jak wykazuje obecny zbiór podmiotów posiadających identyfikator LEI, działania te przyniosły doskonałe efekty. Pod koniec czerwca 2017 r. przyznano około 520 000 identyfikatorów LEI podmiotom prawnym działającym głównie na rynkach instrumentów pochodnych. Większość tych podmiotów ma siedziby w USA i krajach Unii Europejskiej (UE), gdzie obowiązujące przepisy nakazują stosowanie kodów LEI w celu jednoznacznego określania kontrahentów transakcji w sprawozdawczości regulacyjnej. Do tych przepisów należy ustawa Dodda-Franka, rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego oraz przygotowywane do uchwalenia zmienione wersje dyrektywy UE (MiFID II) i rozporządzenia UE (MiFIR) w sprawie rynków instrumentów finansowych. (Szczegółowe informacje na temat wykorzystania regulacyjnego LEI podano w odsyłaczach poniżej.)

Pomimo dotychczasowych sukcesów jesteśmy przekonani, że Globalny System LEI ma wystarczająco duży potencjał, aby przysłużyć się także szerszej społeczności biznesowej. Organizacje na całym świecie nie tylko muszą pamiętać o przestrzeganiu wymogów organów regulacyjnych, ale także być w stanie podejmować inteligentniejsze, mniej kosztowne i trafniejsze decyzje o potencjalnych kontrahentach.

Wideo GLEIF: Łączenie korporacyjnych kropek

Opłaca się posiadać LEI: Możliwości dla sektora prywatnego

Obecnie przedsiębiorstwa na całym świecie stawiają sobie pytanie, jak opracować i wdrożyć wspólny system identyfikacji podmiotów, który mógłby służyć jako podstawa do identyfikacji uczestników rynków i łączenia danych. Identyfikacja podmiotów może być zajęciem czasochłonnym, kosztownym i złożonym; większość organizacji nie prowadzi jeszcze jednej bazy danych zestawiającej dane referencyjne dla obecnych lub potencjalnych klientów, kontrahentów i stron umów. Gromadzenie i utrzymywanie danych powiązanych z tymi podmiotami wymaga replikacji działań w różnych częściach rynku i angażowania zasobów, które można bardziej produktywnie wykorzystać gdzie indziej.

Jednak samo gromadzenie dużych ilości danych to za mało. W artykule Financial Times z lipca 2016 r. można przeczytać, że potrzebny jest sposób „śledzenia połączeń, jakie istnieją pomiędzy spółkami rozproszonymi w różnych krajowych jurysdykcjach”. Jak dotąd śledzenie powiązanych informacji jest bardzo trudne, zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznych struktur korporacyjnych. Wynika to z tego, że na światowych giełdach notowanych jest wiele tysięcy spółek, a miliony innych figurują w rejestrach krajowych. Ta ostatnia grupa stanowi większy problem, gdyż rejestry są wyjątkowo nieuporządkowane.

Kłopot polega na tym, że dotychczas dane referencyjne na temat podmiotów prawnych były zastrzeżone, niezintegrowane i nieujednolicone.

Czy istnieje zatem rozwiązanie? Na szczęście tak i prace nad jego udostępnieniem są już mocno zaawansowane. Istnieje ono w postaci Globalnego Indeksu LEI (patrz „powiązane linki” poniżej). W wyniku usług oferowanych przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest to jedyne darmowe źródło internetowe, które zapewnia otwarte, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Co więcej, potencjalnie mogą do niego trafić wszystkie podmioty dokonujące transakcji finansowych w skali globalnej. Globalny Indeks LEI to narzędzie gwarantujące efektywność, przejrzystość i zaufanie w stosunku do systemu identyfikacji podmiotów prawnych.

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, dostarczają odpowiedzi na pytanie „kto jest kim”. W przyszłości dane LEI będą stopniowo uzupełniane o informacje stanowiące odpowiedzi na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek. Publikując dane o relacjach własności między podmiotami, GLEIF tworzy jedyne w swoim rodzaju, darmowe źródło danych, które pozwala połączyć korporacyjne kropki w skali globalnej w oparciu o dostępne, ujednolicone dane LEI o wysokiej jakości.

Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwi organizacjom we wszystkich obszarach cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny. Jeśli dzięki LEI dałoby się identyfikować kontrahentów – klientów korporacyjnych, dostawców i innych partnerów biznesowych – w sposób jednoznaczny, łatwy i szybki, firmy mogłyby ograniczyć koszty i zyskać nowe sposobności biznesowe. Dostęp do zestawu danych LEI i korzystanie z niego mogłoby być korzystne w wielu zastosowaniach, m.in. w zarządzaniu ryzykiem, zapewnianiu zgodności z prawem i dbaniu o relacje z klientem.

Korzyści stwarzane dla szerszej społeczności biznesowej dzięki Globalnemu Indeksowi LEI rosną wraz ze stopniem przyjęcia LEI. Tak więc dla przedsiębiorstw na całym świecie mamy następujące przesłanie: Opłaca się posiadać LEI.

Na razie nie możemy zapewnić pełnego rozwiązania problemu przejrzystości, jednak w miarę stosowania LEI na coraz szerszą skalę znajdujemy się coraz bliżej celu. Aby przyspieszyć postęp, musimy wspierać zwiększenie spójności i zacieśnienie współpracy w ramach promowania wdrażania wspólnych zasad, norm i praktyk w odniesieniu do otwartych danych na całym świecie.

GLEIF będzie nadal we współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI koncentrować się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwi podmiotom rynkowym uzyskiwanie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

LEI to oś łącząca elementy uniwersum identyfikacji podmiotów w erze cyfrowej. Apelujemy do organizacji z sektora prywatnego i publicznego z całego świata, aby zastanowiły się nad korzyściami wynikającymi z posiadania LEI i w pełni skorzystały z dostępnej oferty.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Jakość danych, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Wiadomości o LEI, Otwarte dane, Przypadek biznesowy LEI