Prasa i media Blog GLEIF

Dlaczego zaufana tożsamość stanowi pierwszy krok do integracji finansowej dla MŚP

Mikro-, małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa (MMŚP) generują dużą część dochodu narodowego, a dzięki cyfryzacji gospodarki światowej mają większą możliwość rozwoju niż kiedykolwiek wcześniej. Niniejszy blog opisuje, jak duże znaczenie dla MMŚP w generowaniu wspólnego dobrobytu ma integracja finansowa, a także pokazuje, jak łatwym pierwszym krokiem dla właścicieli firm jest nabycie zaufanej tożsamości cyfrowej.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2020-03-12
  • Odsłon:

Gospodarka światowa jest zależna od mikro-, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw (MMŚP), jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, innowację i rozwój finansowy. Według Banku Światowego (Bank Światowy o finansach MŚP – powiązane linki) podmioty te reprezentują około 90 procent firm oraz ponad 50 procent miejsc pracy na świecie, przy czym w gospodarkach wschodzących MŚP generują 40 procent dochodu narodowego (PKB). Liczba ta znacząco rośnie po doliczeniu działających nieoficjalnie MŚP. Jednak firmy te, mimo wyjątkowo ważnej roli, jaką odgrywają, stoją w obliczu tej samej uniwersalnej przeszkody utrudniającej rozwój i tworzenie miejsc pracy na świecie – niemożności uzyskania dostępu do środków finansowych. Bank Światowy odnotował, że jest to „druga najczęściej wspominana przeszkoda, z którą borykają się MŚP chcące rozwijać się na rynkach wschodzących i w krajach rozwijających się”.

Dane szacunkowe z Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), pochodzące z najnowszego badania luki kapitałowej (Raport IFC „Luka kapitałowa MMŚP” – powiązane linki), sugerują, że 65 milionów firm, co równa się 40 procentom oficjalnych MMŚP w krajach rozwijających się, co roku staje w obliczu niezaspokojonych potrzeb finansowych w wysokości 5,2 biliona USD. To 1,4 razy więcej niż obecny poziom światowych kredytów MMŚP. Luka kapitałowa znacząco różni się w zależności od regionu, przy czym gospodarki rozwijające się mają najwięcej niezaspokojonych potrzeb finansowych. Największy udział (46 procent) w całkowitej światowej luce kapitałowej ma obszar Azji Wschodniej i Pacyfiku, a po nim Ameryka Łacińska i Karaiby (23 procent) oraz Europa i Azja Środkowa (15 procent).

Odnalezienie nowych sposobów zwiększenia integracji finansowej dla MMŚP to ważne zadanie dla rządów krajowych oraz organizacji międzynarodowych. Integracja finansowa ze względu na swój potencjał do redukowania skrajnej biedy i zwiększania wspólnego dobrobytu została uznana przez Bank Światowy za jeden z kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyzwania związane z oceną ryzyka: kluczowa przeszkoda dla MMŚP, które chcą uzyskać dostęp do finansów

W 2019 roku Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) opublikowała badanie zatytułowane: „Bankowość o MŚP: trendy i wyzwania” (Raport IFC „Bankowość o MŚP: trendy i wyzwania” – powiązane linki). Raport ten przedstawiał perspektywy liderów bankowych MŚP, a ryzyko finansowe zostało w nim określone jako jedno z największych wyzwań banków MŚP na świecie. Odnotowano zwłaszcza asymetrię informacji, która prowadzi do wyzwań związanych z ryzykiem kredytowym, oraz „brak możliwych do zweryfikowania informacji ułatwiających właściwą ocenę sytuacji finansowej MŚP”, co utrudnia ocenę ryzyka.

Brak zaufanej tożsamości, którą można połączyć z kluczowymi informacjami biznesowymi i zapewnić przejrzystość, nie pozwala wielu firmom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na uczestnictwo w handlu światowym i przepływach pieniężnych. Udane warunki handlowe i finansowe zależą od całkowitej pewności, że partnerzy biorący udział w transakcji znają się nawzajem, a ich tożsamość może zostać zweryfikowana. Bank lub instytucja finansowa nie udzielą pożyczki nieznanej lub niezweryfikowanej firmie, podobnie jak przeciętny człowiek z reguły nie pożycza dużej sumy pieniędzy obcej osobie poznanej na ulicy – związane z tym ryzyko niemożności odzyskania zainwestowanych środków jest po prostu zbyt duże.

Jednak wiele MMŚP pozostaje niezarejestrowanych, przez co brakuje im oficjalnej, zaufanej tożsamości. W niektórych krajach rozwijających się ponad 50 procent aktywności gospodarczej prowadzone jest przez niezarejestrowane firmy (Ann Low, zastępca dyrektora Biura ds. Inwestycyjnych, Departament Stanów Zjednoczonych na temat Światowej Rejestracji Przedsiębiorstw – powiązane linki), którym brakuje przejrzystości i tożsamości, a w wyniku tego pozostają odcięte od ważnych usług, takich jak płatności i łańcuchy dostaw. Poza oczywistym ograniczeniem wzrostu gospodarczego może to też prowadzić do większej podatności na korupcję i łapownictwo, a także większą zależność od pomocy rozwojowej.

Zaufana tożsamość: pierwszy krok do integracji finansowej

Wizja GLEIF opiera się na przeświadczeniu, że początkiem dobrze prosperujących gospodarek jest zaufanie podczas zawierania transakcji. Dla właścicieli MMŚP pierwszym krokiem jest zdolność do udowodnienia legalności i wiarygodności ich przedsiębiorstwa. Temu celowi służą krajowe ewidencje działalności gospodarczej, ale posiadanie zaufanej tożsamości stanowi uznawaną wszędzie dodatkową korzyść oraz zapewnia przejrzystość na rynkach światowych. Uzyskanie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) to oczywiste rozwiązanie.

Kod LEI to liczący 20 znaków kod alfanumeryczny, który powstał zgodnie z normą ISO 17442 opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest on powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych oraz wszelkich firm, jakie zostały zarejestrowane. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania: „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie ogólnie uznawanego identyfikatora wraz z niezbędnymi danymi o podmiocie, rygorystycznymi procesami weryfikacji oraz wysokiej jakości danymi.

Dotychczas korzystanie z kodów LEI było sterowane regulacjami istniejącymi na rynkach kapitałowych, ale zapewnia ono liczne korzyści gospodarcze, kiedy sięgają po nie uczestnicy rynków ze wszystkich sektorów: między innymi możliwości integracji finansowej dla MMŚP, ulepszone zarządzanie ryzykiem dla partnerów finansowych oraz zdolność lepszego radzenia sobie z oszustwami.

MMŚP mogą oczywiście pomóc sobie same, starając się uzyskać kod LEI, ale powinna temu towarzyszyć pomoc rządu oraz regulacyjnych programów wdrożeniowych, aby większa liczba firm miała dostęp do środków finansowych. Należy z entuzjazmem wdrażać każdą rzecz, jaką można zrobić w celu wsparcia firm w zapewnieniu zweryfikowanych tożsamości, a w wyniku tego w rozwoju gospodarczego.

Co budujące, w czerwcu 2019 roku Mark Carney, gubernator Banku Anglii, ogłosił, że odbędą się konsultacje na temat opracowania otwartej platformy konkurencyjnego finansowania, aby zapełnić liczącą 22 miliony GBP lukę finansową w przypadku małych i średniej wielkości przedsiębiorstw (MŚP). Powiedział: „Problem częściowo polega na tym, że aktywa, za które MŚP próbują uzyskać pożyczkę, są coraz bardziej nieuchwytne – należą do nich na przykład marka czy baza użytkowników, a nie aktywa fizyczne, jak maszyny czy budynki”. Z tego powodu banki mają jeszcze większe trudności w podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu. Dodał też: „Nie powinno to tak wyglądać w świecie, w którym istnieje tak dobry dostęp do danych. Kredytodawcy powinni mieć możliwość dostępu do szerszego zbioru informacji, na podstawie których będą podejmować decyzje kredytowe”. Bank Anglii zasugerował, że MŚP powinny stworzyć „przenośną dokumentację kredytową” udostępnianą kredytodawcom przez krajową platformę finansowania MŚP. Według Banku Anglii identyfikacja firm i weryfikacja ich danych będą tutaj kluczowym czynnikiem sukcesu. Bank Anglii zaznaczył, że system LEI można w tym celu dostosować do brytyjskich MŚP.

Jest to przykład tego, w jaki sposób kody LEI mogą zostać wbudowane jako mechanizm promujący przejrzystość i zaufanie w celu wsparcia przyszłego dobrobytu w gospodarkach poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych. Podobne innowacje wprowadzane w przyszłości przez rządy powinny być witane z entuzjazmem i naśladowane.

MMŚP: Jak uzyskać kod LEI

Rejestracja w celu uzyskania kodu LEI to prosty proces. Usługę tę umożliwiają podmioty wydające kody LEI, akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W procesie samodzielnej rejestracji podmiot prawny, który chce uzyskać kod LEI, musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne swojemu podmiotowi nadającemu kody LEI, w tym:

  • Informacje z wizytówek służbowych, np. oficjalną nazwę podmiotu prawnego oraz adres jego siedziby.
  • Informacje dotyczące powiązań, które umożliwiają identyfikację ewentualnych bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego.

Kiedy podmiot nadający kod LEI zweryfikuje dane referencyjne w lokalnym organie rejestracyjnym – np. krajowym rejestrze podmiotów gospodarczych – można nadać kod LEI. Każdy kod LEI jest publikowany w Globalnym Indeksie LEI, który jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Zaczynając stosować kod LEI, MMŚP uzyskują uniwersalną, zaufaną tożsamość, która może otworzyć możliwości finansowe na globalnym, coraz bardziej cyfrowym rynku. Kody LEI mogą znieść zawiłość transakcji biznesowych i umożliwić zarówno partnerom handlowym, jak i finansowym podejmowanie lepszych, mniej kosztownych i bezpieczniejszych decyzji dotyczących tego, z kim prowadzić interesy.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf był dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014–2024). Od marca 2024 r. kieruje Branżową Radą Doradczą (IAB) Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w ramach Inicjatywy na rzecz standardów cyfrowych, globalnej platformy dostosowania, przyjmowania i promowania standardów handlu cyfrowego. Przed objęciem stanowiska przewodniczącego od 2023 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego IAB. W tym samym roku został wybrany do Zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech.

W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnych strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Zarządzanie ryzykiem