Prasa i media Blog GLEIF

ANNA i GLEIF łączą siły w zakresie inicjatywy mapowania numerów ISIN z kodami LEI

Powiązanie obu standardów ma poprawić przejrzystość oraz wspomagać zarządzanie ryzykiem i zaangażowaniem


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-09-04
  • Odsłon:

unknown-750x247

W dniu 4 września 2018 r. Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) oraz Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ogłosiły podpisanie nowej inicjatywy polegającej na powiązaniu międzynarodowych numerów identyfikacji papierów wartościowych (ISIN) i identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Inicjatywa ta została podjęta w celu ulepszenia przejrzystości zaangażowania poprzez powiązanie emitenta z emisją papierów wartościowych.

ISIN jest uznanym standardem globalnym służącym do unikatowej identyfikacji instrumentów finansowych, np. papierów wartościowych. „Papier wartościowy to zbywalny składnik aktywów finansowych. Termin ten odnosi się ogólnie do każdej postaci instrumentu finansowego, jednak jego definicja prawna różni się w zależności od jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach termin ten wyraźnie nie dotyczy innych instrumentów finansowych niż akcje i instrumenty o stałym dochodzie. W innych jurysdykcjach obejmuje on niektóre instrumenty podobne do akcji i instrumentów o stałym dochodzie, np. warranty akcyjne. W niektórych krajach i językach termin „papier wartościowy” w użyciu potocznym oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego, nawet jeśli nie jest tak szeroko zdefiniowany w obowiązującym systemie prawnym i regulacyjnym”. (Wikipedia). Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, np. emitentów papierów wartościowych.

Ta nowa globalna inicjatywa polega na mapowaniu nowych i dotychczasowych numerów ISIN z odpowiadającymi im kodami LEI. Poprzez powiązanie obu standardów ISO firmy będą mogły agregować dane konieczne do zyskania przejrzystego wglądu w ich zaangażowanie z tytułu papierów wartościowych u danego emitenta oraz podmiotów powiązanych. Po wdrożeniu tabela mapowania numerów ISIN z kodami LEI zostanie udostępniona wszystkim nieodpłatnie i bez ograniczeń na stronach internetowych zarówno GLEIF, jak i ANNA.

Jako organ rejestracyjny dla numerów ISIN ANNA jest odpowiedzialna za rozwijanie i promowanie standardu ISIN poprzez własne działania oraz współpracę z członkami, organami regulacyjnymi i całą branżą. W wyniku tych działań numery ISIN zostały dotychczas wydane w ponad 200 jurysdykcjach na całym świecie, umożliwiając globalny handel transgraniczny oraz zwiększenie przejrzystości. Wspomniana inicjatywa podkreśla zaangażowanie i misję ANNA, jaką jest promowanie stosowania standardów, w tym dwóch standardów ISO używanych w ramach tej inicjatywy: ISIN (ISO 6166) i LEI (ISO 17442).

Organy administracji publicznej w wielu jurysdykcjach polegają na identyfikatorach LEI przy ocenie ryzyka, podejmowaniu działań naprawczych oraz, jeśli to konieczne, minimalizowaniu nadużywania zasad uczciwości rynkowej i zwiększaniu dokładności danych finansowych. Korzystanie z otwartej puli danych LEI umożliwi organizacjom we wszystkich obszarach cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny. Kod LEI to proste rozwiązanie, które pozwala identyfikować podmioty prawne i może ułatwić transakcje biznesowe.

Dan Kuhnel, prezes ANNA, oświadczył: „Stale poszukujemy nowych sposobów promowania standaryzacji i wprowadzania harmonii do branży finansowej i bardzo cieszymy się, że we współpracy z GLEIF będziemy mogli powiązać ze sobą dwa ważne standardy ISO. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z krajowymi agencjami numerującymi, która pomoże przesunąć tę inicjatywę do etapu wdrożenia”.

Z perspektywy GLEIF należy podkreślić, że chociaż powiązanie numerów ISIN i kodów LEI jest nakazane przez niektóre przepisy, tę nową inicjatywę uważamy za korzystną dla całego rynku globalnego. To pierwszy duży krok w kierunku posiadania narzędzi umożliwiających agregację wszystkich danych koniecznych do wspomagania zarządzania zaangażowaniem i ryzykiem.

Podsumowanie: Proces mapowania kodów LEI i certyfikacji GLEIF

(Poniższe informacje zamieściliśmy po raz pierwszy we wpisie na blogu GLEIF z dnia 15 maja 2018 r. pod tytułem „GLEIF wprowadza certyfikację usługi mapowania LEI”.)

Certyfikacja usługi mapowania przez GLEIF to nieodpłatny proces certyfikacji. Gwarantuje on, że organizacje mapujące LEI z ich własnymi identyfikatorami stosują odpowiednie metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności. Dostawcy danych i inne organizacje czerpią znaczne korzyści z mapowania ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność. Certyfikacja usługi mapowania wspiera również integralność Globalnego Systemu LEI, gwarantując, że procesy kontroli jakości związane z mapowaniem identyfikatorów z kodami LEI spełniają lub wykraczają ponad wymogi określone przez GLEIF.

Po certyfikacji partner mapujący jest zobowiązany utrzymywać te normy jakości, a GLEIF w regularnych odstępach czasu przeprowadza czynności walidacyjne w celu potwierdzenia, że jego wydajność w dalszym ciągu spełnia wymagane przez GLEIF normy wydajności. GLEIF publikuje także plik przyporządkowujący odpowiedni identyfikator do kodu LEI. Użytkownicy danych mogą uzyskać dostęp do tych informacji na stronie internetowej GLEIF w celu integracji z ich dotychczasowymi platformami danych.

W lutym 2018 r., publikując pierwszy miesięczny plik typu open source przyporządkowujący kody Business Identifier Code (BIC) nadane organizacjom do kodów LEI, organizacje GLEIF i SWIFT pomyślnie wprowadziły pionierski proces certyfikacji. Ta współpraca pokazuje, jak uczestnicy rynku mogą współdziałać z GLEIF w celu powiązania ze sobą kluczowych identyfikatorów podmiotów prawnych, bez żadnych dodatkowych opłat. Pliki przyporządkowujące kody BIC do kodów LEI zostały stworzone w oparciu o proces mapowania opracowany przez SWIFT i zatwierdzony przez GLEIF.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji i odnośnej dokumentacji są dostępne na dedykowanej stronie internetowej GLEIF „Proces certyfikacji GLEIF” (patrz sekcja „powiązane odsyłacze” poniżej).

Podsumowanie: Korzyści

Identyfikacja podmiotów może być czasochłonna, kosztowna i skomplikowana. Wymagane informacje przechowywane są często w zupełnie różnych, wewnętrznych i zewnętrznych systemach i oznaczone są różnymi numerami identyfikacyjnymi klienta. Aby odpowiedzieć między innymi na te wyzwania, GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI zawierający wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane referencyjne dostarczają informacji o podmiocie prawnym identyfikowalnym za pomocą LEI, odpowiadając na pytania „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Mapując alternatywne identyfikatory podmiotów prawnych z odpowiadającymi im kodami LEI, dostawcy danych i inne organizacje mogą zapewnić zwiększoną funkcjonalność i sprawniejszą, bezproblemową obsługę klientów. Efektem jest interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID, która znacząco usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i istotnie obniża koszty zarządzania danymi przez użytkowników danych.

Certyfikacja usługi mapowania i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. Nietrudno zrozumieć, jak przydatne może się to okazać dla wielu celów, w tym zapewnienia zgodności, sprawozdawczości regulacyjnej, zarządzania relacjami z klientem oraz procedury due diligence. Jest też jasne, że z certyfikowanego procesu mapowania identyfikatorów z kodami LEI może skorzystać każda branża opierająca się na precyzyjnej weryfikacji podmiotów prawnych i ceniąca zwiększoną transparentność na rynku globalnym.

Podsumowując, usługa mapowania certyfikowana przez GLEIF odpowiada na naglące zapotrzebowanie rynku na usprawnione procesy weryfikacji podmiotów prawnych, potwierdzone ostatnio przez badania GLEIF. (Aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badań GLEIF dotyczących wyzwań stawianych przez identyfikację podmiotów prawnych w sektorze usług finansowych, przejdź na naszą stronę internetową „LEI a zasady KYC: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych”, wymienioną w sekcji „powiązane odsyłacze” poniżej.)

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Mapowanie LEI, Otwarte dane, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Zarządzanie ryzykiem