Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2018 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-08-08
  • Odsłon:

w-abstract-9-750x250

W sierpniu 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za drugi kwartał 2018 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2018-08-08_quarterly_business_report-dragged-750x505

Opublikowany w sierpniu 2018 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w drugim kwartale 2018 r. Przedstawia on następujące zagadnienia:

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI

Na koniec drugiego kwartału 2018 r. łączna populacja LEI wynosiła blisko 1,2 miliona. W drugim kwartale 2018 r. wydano około 71 300 kodów LEI, podczas gdy w pierwszym kwartale było ich 167 000. To oznacza wzrost o 6,3 procent w drugim kwartale (pierwszy kwartał: 17,8 procent).

Liczba kodów LEI wydanych w drugim kwartale 2018 r. potwierdza, że rynek jest dobrze przygotowany na to, by przestrzegać wymagań w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych nałożonych przez zmienioną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i rozporządzenie (MiFIR), które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) potwierdził 20 czerwca 2018 r., że okres obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących wymogów w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych wynikających z MiFID II / MiFIR i wprowadzonych w grudniu 2017 r. „nie zostanie przedłużony”. Sześciomiesięczny okres przejściowy „potrwa do 2 lipca 2018 r. włącznie”. (20 grudnia 2017 r. ESMA oświadczył, że dopuszcza „sześciomiesięczny okres, w którym spółki inwestycyjne będą mogły świadczyć usługi powodujące powstanie zobowiązania do przedłożenia raportu z transakcji klientowi, od którego nie otrzymały wcześniej kodu LEI, pod warunkiem że przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi spółka inwestycyjna otrzyma od takiego klienta dokumentację niezbędną do złożenia w imieniu takiego klienta wniosku o nadanie kodu LEI”.) ESMA i właściwe organy krajowe „postanowiły, że nie ma potrzeby przedłużania początkowego sześciomiesięcznego okresu przejściowego ustanowionego w celu wsparcia sprawnego wprowadzenia przepisów dotyczących LEI w ramach MiFIR”.

W Indiach wystąpił najwyższy wzrost liczby kodów LEI na poziomie kraju, zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale roku 2018 (100,5 procent w II kwartale 2018 r.). Tę tendencję można przypisywać temu, że Reserve Bank of India przyjął kody LEI dla dużych korporacyjnych kredytobiorców.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki krajów, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danym kraju. W drugim kwartale 2018 r. Włochy, Hiszpania, Holandia i Stany Zjednoczone pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków. Bułgaria, Portugalia, Malta i RPA były wśród pięciu najbardziej konkurencyjnych rynków.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W drugim kwartale 2018 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 66,6 procent pozostał zasadniczo bez zmian w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami. (Dotyczy to również krajów, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000). Na koniec drugiego kwartału 2018 r. 84 procent wszystkich kodów LEI było aktualnych (brak zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem). W okresie sprawozdawczym te pięć krajów wykazało najwyższe wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI: Japonia (90,1 procent), Finlandia (85,8 procent), Austria (79,9 procent), Szwajcaria (76,5 procent) oraz Norwegia (76,0 procent).

Przenoszenie kodów LEI

Po akredytacji GS1 AISBL przez GLEIF jako podmiotu nadającego kody LEI firma GS1 Germany GmbH przeniosła wszystkie kody LEI znajdujące się pod jej pieczą na GS1 AISBL. Dalej GS1 Germany GmbH będzie działać jako agent rejestracji. Agent rejestracji pomaga podmiotom prawnym uzyskać dostęp do sieci podmiotów, które nadają kody LEI i świadczą inne, powiązane usługi.

Potwierdzenie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI odpowiedzialny za zarządzanie ewidencją LEI w wiarygodnych źródłach publikacji znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym razie informacje z wizytówki dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”. W drugim kwartale 2018 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 spadł do 76,1 procent (pierwszy kwartał: 84,6 procent). Ta zmiana wynika z faktu, że największy podmiot nadający LEI, Business Entity Data B.V., zmienił status znacznej liczby zarządzanych przez siebie historycznych kodów LEI z „w pełni potwierdzony” na „wyłącznie dostarczony przez podmiot”. GLEIF bada sprawę.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

Do końca drugiego kwartału 2018 r. informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących przekazało 1,1 miliona podmiotów rejestrujących LEI, reprezentujących 93 procent łącznej populacji LEI (w poprzednim kwartale – 75 procent). Odsetek podmiotów prawnych, które zgłosiły przeszkody prawne uniemożliwiające im dostarczenie lub publikowanie informacji o podmiotach dominujących, znacznie wzrósł, z 4 procent do 19 procent. Jest to związane ze zmianą raportowania u jednego podmiotu nadającego LEI, Business Entity Data B.V. Ta zmiana w raportowaniu jest niewłaściwa i oczekuje się jej naprawienia w trakcie trzeciego kwartału 2018 r.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)