Prasa i media Blog GLEIF

Zaproszenie do składania aplikacji na stanowisko członka Zarządu GLEIF w Ameryce Południowej

Aplikacje należy składać najpóźniej do 9 maja 2017 r


Autor: Gerard Hartsink

  • Data: 2017-04-20
  • Odsłon:

gleif-logo-646x215

Zarząd Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) poszukuje kandydatów na stanowisko członka Zarządu z Ameryki Południowej. Zarząd GLEIF zachęca zainteresowanych kandydatów do składania aplikacji najpóźniej do 9 maja 2017 r.

Zarząd poszukuje nowej osoby na to stanowisko z powodu przejścia na emeryturę członka z regionu Ameryki Południowej. Obowiązują zasady naboru członków Zarządu określone w Artykule 13 Statutu GLEIF (patrz odsyłacze poniżej). Zarząd GLEIF ma co najmniej 15, lecz nie więcej niż 25 członków. Członek Zarządu może pełnić urząd przez dwa lata z możliwością przedłużenia kadencji (za zgodą Zarządu) o kolejne dwa lata.

Szczegóły dotyczące danych, jakie należy uwzględnić w aplikacji, oraz informacje na temat procesu selekcji przedstawiono w dokumencie zatytułowanym „Zaproszenie do składania aplikacji na stanowisko Członka Zarządu GLEIF” dostępnym do pobrania pod linkiem poniżej. Podane linki pozwalają również uzyskać informacje na temat misji GLEIF i celu LEI.

Od członków Zarządu oczekuje się wykonywania obowiązków bez wynagrodzenia. Zwykle przysługuje im jedynie prawo do zwrotu faktycznych kosztów i wydatków związanych z podróżą.

Spotkania Zarządu wraz z jego Komisjami odbywają się cztery razy w roku w różnych miejscach i trwają dwa dni. Między spotkaniami prowadzone są rozmowy konferencyjne, które trwają około dwóch godzin.

Aby zadbać o odpowiednią równowagę w swoim składzie, Zarząd poszukuje kandydata na stanowisko kierownicze. Atutem będzie przygotowanie prawnicze, doświadczenie w branży finansowej oraz znajomość jej regulatorów. Kandydat powinien mieć kontakty z liderami branży finansowej i jej regulatorami, aby skutecznie działać na rzecz GLEIF jako ambasador.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Gerard Hartsink został mianowany przez Radę Stabilności Finansowej na stanowisko prezesa Zarządu GLEIF. Profile Gerarda Hartsinka i wszystkich innych członków Zarządu GLEIF są dostępne na stronie internetowej GLEIF.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania