Prasa i media Blog GLEIF

Bezpłatne udostępnienie w Internecie Globalnego Indeksu LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom przez Global Legal Entity Identifier Foundation

Global Legal Entity Identifier Foundation udostępniła internetową wyszukiwarkę oraz Globalny Indeks LEI w celu zapewnienia łatwego dostępu do pełnego zestawu danych Identyfikatorów podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2015-10-20
  • Odsłon:

motif-abstract-2-750x250

W dniu 20 października 2015 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) udostępniła Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych zawierający codziennie aktualizowane informacje na temat wszystkich kodów LEI wydanych do chwili obecnej. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą z łatwością uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI opracowanej przez GLEIF. Wpis w blogu stanowi podsumowanie najważniejszych informacji na temat udostępnienia Globalnego Indeksu LEI i uruchomienia wyszukiwarki LEI opracowanej przez GLEIF.

Odsyłacze do stron GLEIF ułatwiające dostęp do Globalnego Indeksu LEI przy pomocy wyszukiwarki LEI oraz zawierające ich dokładny opis można znaleźć na liście podanej poniżej.

Wykorzystanie Globalnego Indeksu LEI do konkretnych zastosowań

Globalny Indeks LEI składa się z wersji źródłowej wszystkich wcześniejszych i obecnych rekordów LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi w jednym repozytorium. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie numeru LEI. Dostęp do danych online umożliwia wyszukiwanie, zestawianie i pobieranie danych oraz liczne zastosowania, na przykład w zarządzaniu ryzykiem, zgodnością, zarządzaniu relacjami z klientami oraz zarządzaniu danymi. Oprócz innych korzyści, Globalny Indeks LEI umożliwia:

  • jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, np. identyfikację kontrahenta na podstawie wyszukiwania nazwy podmiotu w celu sprawdzenia kodu LEI i powiązanych danych referencyjnych.
  • Identyfikację ekspozycji klienta dzięki powiązaniu wewnętrznych informacji z danymi LEI.
  • Analizę ekspozycji bazowej i zewnętrznej, np. nazwy referencyjne w dodatkowo zabezpieczonych papierach dłużnych (CDO), funduszach wspólnego inwestowania lub produktach dostawców.
  • Ocenę nowych klientów dzięki szybkiemu dostępowi do informacji biznesowych.
  • rozwiązanie konfliktów wynikających z dezaktualizacji danych klientów w odniesieniu do globalnej obsługi aktywów, księgowości, zgodności, ryzyka i sprawozdawczości finansowej.

Szybki i łatwy dostęp: wyszukiwarka LEI opracowana przez GLEIF

Umożliwia łatwy dostęp do pełnego zestawu danych LEI. Narzędzie to umożliwia również użytkownikom szybkie znalezienie i porównanie danych LEI przy użyciu różnorodnych kryteriów wyszukiwania oraz bez jakichkolwiek ograniczeń technicznych.

Wyszukiwarka LEI opracowana przez GLEIF działa podobnie jak zaawansowane, lecz łatwe w użyciu wyszukiwarki internetowe. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w przeglądarce internetowej lub mogą zostać zapisane w innych formatach do dalszego przetwarzania (Excel, CSV, XML, JSON). Inne funkcje ułatwiające korzystanie z przeglądarki to gotowe przykładowe kwerendy, porównanie wyników licznych LEI oraz zapisywanie skomplikowanych kwerend do wielokrotnego wyszukiwania.

Wyszukiwarka jest oparta na bazie indeksu NoSQL, co umożliwia wyszukiwanie według atrybutu lub przy pomocy wszystkich atrybutów jednocześnie. Wyniki wyszukiwania przedstawiane są w sekwencjach uporządkowanych w sposób odpowiadający przewidywanym oczekiwaniom użytkowników. Funkcje automatycznego uzupełniania oraz opcja „Czy chodzi o...” mają na celu ułatwienie pracy z wyszukiwarką, gdy nie jest znana dokładna pisownia nazw. GLEIF udostępnia również pełny zbiór danych, tzn. Skonsolidowany plik GLEIF do pobrania na stronie internetowej GLEIF. Skonsolidowany plik GLEIF zawiera treść poszczególnych plików opublikowanych przez organizacje nadające Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zawierających wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz powiązane dane referencyjne LEI.

Przy pomocy wyszukiwarki LEI GLEIF udostępnia również kluczowe fakty, liczby i dane statystyczne dotyczące globalnej liczby LEI w postaci interaktywnych wykresów oraz mapy umożliwiającej prezentację szczegółowych danych na temat poszczególnych krajów. Wkrótce udostępnione zostaną wersje przystosowane do użycia w telefonach komórkowych.

Podmioty dążące do realizacji inicjatywy LEI, czyli Grupa G20, Rada Stabilności Finansowej oraz liczne światowe organy nadzorujące, podkreślały potrzebę stworzenia LEI w powszechnym interesie publicznym. Uruchomienie Globalnego Indeksu LEI wraz z wyszukiwarką LEI przyczynia się znacznie do osiągnięcia tego celu. Zapewnia ono dogodny i bezpłatny dostęp do pełnych danych LEI udostępnianych z wiarygodnego źródła, jakim jest GLEIF, wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Wyszukiwarka LEI, Zarządzanie ryzykiem, Zgodność, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Jakość danych, Otwarte dane