Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF i SWIFT wprowadzają pierwszy plik typu open source przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI, który umożliwi współpracę między wieloma platformami identyfikatorów

Współpraca ta znacznie usprawni procesy weryfikacji podmiotu i obniży koszty zarządzania danymi


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-02-08
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_11-750x250

Organizacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przedstawiła pierwszy miesięczny plik typu open source, w którym międzynarodowe unikatowe kody nadawane bankom i innym instytucjom, czyli BIC (Business Identifier Code), zostały powiązane z identyfikatorami podmiotu prawnego (LEI) tych instytucji. Publikując ten plik, organizacje GLEIF i SWIFT wprowadziły pionierski model współpracy, który, po raz pierwszy w historii, umożliwia uczestnikom rynku bezpłatne powiązanie ze sobą tych kluczowych identyfikatorów. Znacznie usprawni to procesy weryfikacji podmiotu i obniży koszty zarządzania danymi.

Plik przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI został stworzony w oparciu o proces mapowania opracowany przez SWIFT i zatwierdzony przez GLEIF. Został on opublikowany na stronie internetowej organizacji GLEIF w formacie CSV (patrz „powiązane odsyłacze” poniżej) i będzie co miesiąc aktualizowany. Od lutego 2018 r. podmiotom prawnym na całym świecie nadano ponad milion identyfikatorów LEI. Spośród 130 000 identyfikatorów BIC nadanych do tej pory około 45 000 należy do organizacji będących podmiotami prawnymi lub oddziałami zagranicznymi i w związku z tym kody te kwalifikują się do przyporządkowania ich do kodów LEI.

Dostępność pliku przyporządkowującego kody BIC do kodów LEI ułatwi proces zbierania, gromadzenia i uzgadniania informacji o kontrahentach w oparciu o współdziałanie ze sobą równoległych platform identyfikatorów. Ma to zastosowanie szczególnie do usługodawców działających na rynku płatności i pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC), dla których istotne znaczenie ma zarządzanie relacjami z klientami czy zachowanie należytej staranności w zakresie procedur KYC (poznaj swojego klienta) i KYS (poznaj swojego dostawcę).

W oświadczeniu prasowym opublikowanym przez GLEIF 8 lutego 2018 r. globalny dyrektor ds. płatności SWIFT, Harry Newman, powiedział: “Wśród uczestników rynku widać bardzo duże zapotrzebowanie na przyporządkowanie kodów BIC do kodów LEI i powiązane z tym dane sprawozdawcze wymagane na mocy przepisów. Mapowanie kodów LEI może wymagać wykorzystania wielu zasobów, ale SWIFT dysponuje zaangażowanym zespołem, który koncentruje się na ustalaniu relacji między tymi kodami z zachowaniem najwyższej jakości. Z radością myślimy o czekającej nas współpracy z GLEIF i całą branżą, w ramach której nadal będziemy mogli usprawniać zapewnianie zgodności z przepisami Basel II i innych aktów prawnych.”

Identyfikacja podmiotów może być czasochłonna, kosztowna i skomplikowana. Wymagane informacje przechowywane są często w zupełnie różnych, wewnętrznych i zewnętrznych systemach i oznaczone są różnymi numerami identyfikacyjnymi klienta. Plik typu open source przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI jest ważnym krokiem w kierunku konsolidacji informacji. Znacząco ograniczy to koszty związane z weryfikacją podmiotów. Jesteśmy w GLEIF dumni, że mamy możliwość dostarczania tego wspólnego rozwiązania, i chciałbym podziękować SWIFT za możliwość współpracy.

Certyfikacja usług mapowania LEI

Współpraca SWIFT i GLEIF jest pierwszym krokiem w kierunku certyfikacji usługi mapowania LEI oferowanej przez GLEIF zainteresowanym dystrybutorom danych i innym organizacjom. Celem usługi jest zapewnienie prawidłowego przyporządkowania kodu LEI do innego, stosownego identyfikatora. Certyfikacja usługi mapowania LEI będzie obejmować publiczną funkcję zgłaszania zastrzeżeń do wszystkich plików przyporządkowujących do siebie poszczególne identyfikatory. Dzięki tej funkcji każdy użytkownik pliku zawierającego przyporządkowanie identyfikatorów będzie mieć możliwość uzasadnienia swoich wątpliwości co do poszczególnych par. Patrz „Arkusz informacyjny przyporządkowania kodów BIC do kodów LEI” (BIC-to-LEI Mapping Factsheet) w części „powiązane odsyłacze”, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgłaszania zastrzeżeń wobec poszczególnych par BIC/LEI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji usługi mapowania LEI, skontaktuj się z LEImapping@gleif.org.

BIC

BIC (ISO 9362) to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu identyfikacji instytucji działających w branży usług finansowych. Organizacja SWIFT to stowarzyszenie zajmujące się rejestracją podmiotów według normy BIC, powołane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Pełniąc tę funkcję, organizacja SWIFT przyjmuje wnioski o rejestrację i nadanie oznaczenia BIC, nadaje oznaczenia BIC i publikuje stosowne rejestry danych BIC.

Informacje o LEI

LEI to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442. Umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania, kto jest kim i kto jest czyim właścicielem wśród uczestników rynku. GLEIF zapewnia bezpłatny dostęp do kompletnej puli danych LEI w Globalnym Indeksie LEI. Jest to jedyne globalne źródło internetowe, które zapewnia otwarte, znormalizowane i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Mapowanie LEI, Otwarte dane, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Zarządzanie ryzykiem